Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

"Badanie elektrycznych i mechanicznych właściwości warstw pasywnych w nanoskali przy użyciu Mikroskopii Sił Atomowych."

2011/01/N/ST5/05594

Słowa kluczowe:

Mikroskopia Sił Atomowych (AFM) Elektrochemiczna Spektroskopia Impedancyjna (EIS)

Deskryptory:

 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST5_5: Korozja
 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mateusz Tobiszewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 85 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2013-12-18

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. celka elektrochemiczna do pomiarów korozyjnych. Za kwotę 2 323 PLN
 2. sondy skanujące i inny osprzęt do mikroskopu AFM. Za kwotę 10 000 PLN
 3. teflonowa celka elektrochemiczna do pomiarów korozyjnych pod mikroskopem AFM. Za kwotę 325 PLN
 4. Elektrody odniesienia (jedna do pomiarów makroskopowych i jedna do mikroskopowych). Za kwotę 1 475 PLN
 5. Platynowe przeciwelektrody (jedna do pomiarów makroskopowych i jedna do mikroskopowych). Za kwotę 934 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Application of Dynamic Impedance Spectroscopy to Scanning Probe Microscopy IF: 2,495
  Autorzy:
  Mateusz T. Tobiszewski, Anna Arutunow, Kazimierz Darowicki
  Czasopismo:
  Microscopy and Microanalysis (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: Microscopy Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1017/S1431927613013974 - link do publikacji
 2. Dynamic Nanoimpedance Characterization of the Atomic Force Microscope Tip-Surface Contact IF: 2,495
  Autorzy:
  Mateusz T. Tobiszewski, Artur Zieliński, Kazimierz Darowicki
  Czasopismo:
  Microscopy and Microanalysis (rok: 2014, tom: 20, strony: 72-77), Wydawca: Microscopy Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1017/S1431927613013895 - link do publikacji
 3. Electical mapping of AISI 304 stainless steel subjected to intergranular corrosion performed by means of AFM-LIS in the contact mode IF: 3,615
  Autorzy:
  Anna Arutunow, Kazimierz Darowicki, Mateusz T. Tobiszewski
  Czasopismo:
  Corrosion Science (rok: 2013, tom: 71, strony: 37-42), Wydawca: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.corsci.2013.02.001 - link do publikacji
 4. Localized impedance measurements of AA2024 and AA2024-T3 performed by means of AFM in contact mode IF: 0,386
  Autorzy:
  Anna Arutunow, Artur Zieliński, Mateusz T. Tobiszewski
  Czasopismo:
  Anti-Corrosion Methods and Materials (rok: 2013, tom: 60, strony: 67-72), Wydawca: EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1108/00035591311308038 - link do publikacji