Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza struktur z warstwą brzegową adaptacyjną metodą elementów skończonych typu hp

2011/01/N/ST8/07789

Słowa kluczowe:

zjawisko warstwy brzegowej metody elementów skończonych analiza adaptacyjna,

Deskryptory:

 • ST8_5: Termomechanika (mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika)
 • ST6_9: Obliczenia naukowe

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Miazio 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 70 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2014-06-11

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Ocena a posteriori intensywności efektu brzegu w adaptacyjnej analizie płyt
  Autorzy:
  Miazio Ł., Zboiński G.
  Czasopismo:
  Mechanik (rok: 2013, tom: 41456, strony: 375-382), Wydawca: MECHANIK
  Status:
  Opublikowana
 2. Wykrywanie warstwy brzegowej a posteriori w problemach numerycznych powłok zdominowanych giętnie
  Autorzy:
  Miazio Ł., Zboiński G.
  Czasopismo:
  Modelowanie Inżynierskie (rok: 2012, tom: 16041, strony: 177-184), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 3. PARAMETRYCZNE BADANIA PROCEDUR NUMERYCZNYCH DO OCENY ZJAWISKA WARSTWY BRZEGOWEJ W ANALIZIE
  Autorzy:
  Łukasz Miazio, Grzegorz Zboiński
  Czasopismo:
  MODELOWANIE INŻYNIERSKIE (rok: 2014, tom: 50, strony: 44934), Wydawca: WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY, POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH
  Status:
  Złożona
 4. ZASTOSOWANIE NARZĘDZI DO OCENY ISTOTNOŚCI ZJAWISKA WARSTWY BRZEGOWEJ W ADAPTACYJNEJ ANALIZIE POWŁOK
  Autorzy:
  Łukasz Miazio, Grzegorz Zboiński
  Czasopismo:
  Mechanik (rok: 2014, tom: 41821, strony: 389-396), Wydawca: MECHANIK
  Status:
  Opublikowana
 5. Zastosowanie narzędzi do wykrywania warstwy brzegowej w adaptacyjnej analizie płyt i powłok
  Autorzy:
  Miazio Ł., Zboiński G.
  Czasopismo:
  Mechanik (rok: 2012, tom: 41091, strony: 451-458), Wydawca: MECHANIK
  Status:
  Opublikowana
 1. hp-Adaptive finite element analysis of thin-walled structures with use of the numerical tools for detection and range assessment of boundary layers
  Autorzy:
  Miazio Ł., Zboiński G.
  Konferencja:
  20th International Conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2013, ), Wydawca: Institute of Structural Engineering, Poznan University of Technology
  Data:
  konferencja 27–31 August 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Ocena a posteriori intensywności efektu brzegu w adaptacyjnej analizie płyt
  Autorzy:
  Łukasz Miazio, Grzegorz Zboiński
  Konferencja:
  XVII MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI (rok: 2013, ), Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna
  Data:
  konferencja 13-17.05.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. PARAMETRYCZNE BADANIA PROCEDUR NUMERYCZNYCH DO OCENY ZJAWISKA WARSTWY BRZEGOWEJ W ANALIZIE CIENKOŚCIENNYCH STRUKTUR SPRĘŻYSTYCH
  Autorzy:
  ŁUKASZ MIAZIO, GRZEGORZ ZBOIŃSKI
  Konferencja:
  53. Sympozjon "Modelowanie w mechanice" (rok: 2014, ), Wydawca: Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 22-26.02.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. ZASTOSOWANIE NARZĘDZI DO OCENY ISTOTNOŚCI ZJAWISKA WARSTWY BRZEGOWEJ W ADAPTACYJNEJ ANALIZIE POWŁOK
  Autorzy:
  Łukasz Miazio, Grzegorz Zboiński
  Konferencja:
  XVIII MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI (rok: 2014, ), Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna
  Data:
  konferencja 12-16.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Opracowanie idei/koncepcji oraz budowa i weryfikacja narzędzia numerycznego do wykrywania oraz oceny zasięgu i intensywności zjawiska warstwy brzegowej
  Autorzy:
  Miazio Ł., Zboiński G.
  Książka:
  Raport wewnętrzny (rok: 2012, tom: 462/2012, strony: 1-271), Wydawca: IMP PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. hp-adaptive finite element analysis of thin-walled structures with use of the numerical tools for detection and range assessment of boundary layers
  Autorzy:
  Ł. Miazio & G. Zboinski
  Książka:
  Recent Advances in Computational Mechanics (rok: 2014, tom: 1, strony: 57-62), Wydawca: CRC Press
  Status:
  Opublikowana
 3. Algorytm i program generacji siatek typu hp zagęszczonych wykładniczo oraz procedury do automatycznego sterowania ich budową
  Autorzy:
  Miazio Ł., Zboiński G.
  Książka:
  Raport wewnętrzny (rok: 2013, tom: 1067/2013, strony: 20090), Wydawca: IMP PAN
  Status:
  Opublikowana