Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza organicznych ligandów mezogenicznych do modyfikacji i usieciowania ciekłokrystalicznych nanocząstek złota dla zastosowań nanofotonicznych

2011/01/N/ST5/03297

Słowa kluczowe:

ciekłe kryształy mezogeny nanoczastki złota samoorganizacja polimery ciekłokrystaliczne nanomateriały

Deskryptory:

 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samo organizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Wójcik 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 72 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-27

Zakończenie projektu: 2014-10-26

Planowany czas trwania projektu: 34 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Dithizone Modified Gold Nanoparticles Films as Solid Contact for Cu 2+ Ion-Selective Electrodes IF: 2,502
  Autorzy:
  Emilia Woźnica, Michał M. Wójcik, Józef Mieczkowski, Krzysztof Maksymiuk, Agata Michalska
  Czasopismo:
  Electroanalysis (rok: 2013, tom: 25 (1), strony: 141 – 146), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elan.201200385 - link do publikacji
 2. Dithizone Modified Gold Nanoparticles Films for Potentiometric Sensing IF: 5,695
  Autorzy:
  Emilia Woźnica, Michał M. Wó jcik, Marcin Wojciechowski, Józef Mieczkowski, Ewa Bulska, Krzysztof Maksymiuk, and Agata Michalska
  Czasopismo:
  Analytical Chemistry (rok: 2012, tom: 84, strony: 4437−4442), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ac300155 - link do publikacji
 3. Thermotropic cubic and tetragonal phases made of rod-like molecules IF: 4,198
  Autorzy:
  M. Vogrin, N. Vaupotic, M. M. Wojcik, J. Mieczkowski, K. Madrak, D. Pociecha, E. Gorecka
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2014, tom: 16, strony: 16067), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cp01641f - link do publikacji