Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza, badania strukturalne i cytotoksyczne in vitro nowych związków koordynacyjnych rutenu z modyfikowanymi ligandami purynowymi

2011/01/N/ST5/02535

Słowa kluczowe:

kompleksy rutenu(II) kompleksy rutenu(III) modyfikowane puryny 1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyny 15N NMR IR struktura krystalograficzna cytotoksyczność

Deskryptory:

 • ST5_16: Chemia biologiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Wydział Chemii

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marzena Fandzloch 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 103 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-29

Zakończenie projektu: 2014-06-28

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Waga analityczna. Za kwotę 10 000 PLN
 2. Wytrząsarka laboratoryjna do kolb. Za kwotę 5 000 PLN
 3. Wirówka MPW-251.
 4. Mieszadło magnetyczne z grzaniem. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Dimeric ruthenium-triazolopyrimidine complex: synthesis and structural characterization IF: 1,777
  Autorzy:
  I. Łakomska, M. Fandzloch, A. Wojtczak
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry Communications (rok: 2014, tom: 49, strony: 24-26), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.inoche.2014.08.020 - link do publikacji
 2. Interaction of ruthenium(II) and ruthenium(III) ions with 5-methyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one IF: 2,047
  Autorzy:
  M. Fandzloch, A. Wojtczak, J. Sitkowski, I. Łakomska
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2014, tom: 67, strony: 410-415), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2013.09.022 - link do publikacji
 3. Synthesis, chemical and antitumor properties of two highly cytotoxic ruthenium(III) complexes with bulky triazolopyrimidine ligand IF: 3,889
  Autorzy:
  I. Łakomska, M. Fandzloch, T. Muzioł, T. Lis, J. Jezierska
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2012, tom: 42, strony: 6219-6226), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c2dt32216a - link do publikacji
 4. Structure-cytotoxicity relationship for different types of mononuclear platinum(II) complexes with 5,7-ditertbutyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine IF: 3,43
  Autorzy:
  I. Łakomska, M. Fandzloch, T. Muzioł, J. Sitkowski, J. Wietrzyk
  Czasopismo:
  Journal of Inorganic Biochemistry (rok: 2012, tom: 115, strony: 100-105), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jinorgbio.2012.05.005 - link do publikacji
 1. Kompleksy rutenu nowym rozwiązaniem farmakologicznym w zwalczaniu chorób nowotworowych
  Autorzy:
  M. Fandzloch, I. Łakomska, T. Muzioł
  Konferencja:
  VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (rok: 2012, ), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Data:
  konferencja 13-15.06.2012
  Status:
  Opublikowana
 2. Promising, highly cytotoxic ruthenium-based complexes with bulky triazolopyrimidine ligand: synthesis, structural characterization and antiproliferative activity in vitro
  Autorzy:
  M. Fandzloch, I. Łakomska, T. Muzioł. T. Lis, J. Jezierska
  Konferencja:
  International Symposium on Metal Complexes (ISMEC 2012) (rok: 2012, ), Wydawca: ISMEC Group
  Data:
  konferencja 18-22.06.2012
  Status:
  Opublikowana
 3. Poszukiwanie nowych cytotoksycznych związków koordynacyjnych rutenu(III)
  Autorzy:
  M. Fandzloch, T. Muzioł, J. Jezierska, T. Lis, I. Łakomska
  Konferencja:
  56 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-20.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Structural characterization and investigation of cytoxicity in vitro for new ruthenium(II) complexes with triazolopyrimidines
  Autorzy:
  M. Fandzloch, A. Wojtczak, J. Sitkowski, L. Kozerski, I. Łakomska
  Konferencja:
  12th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry (ISABC12) (rok: 2013, ), Wydawca: Sun Yat-sen University
  Data:
  konferencja 3-6.12.2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Ruthenium-based complexes with 5-methyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
  Autorzy:
  M. Fandzloch, I. Łakomska, A. Wojtczak
  Konferencja:
  40th International Conference on Coordination Chemistry (ICCC40) (rok: 2012, ), Wydawca: 40th International Conference on Coordination Chemistry
  Data:
  konferencja 09-13.09.2012
  Status:
  Opublikowana
 6. Comparison of cytotoxic in vitro properties of rapeseed with inorganic chemotherapeutic
  Autorzy:
  M. Fandzloch, I. Łakomska, A. Szydłowska-Czerniak, G. Karlovits
  Konferencja:
  31th Scientific conference - Oilseed Crops (rok: 2012, ), Wydawca: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Odział w Poznaniu
  Data:
  konferencja 17-18.04.2012
  Status:
  Opublikowana
 7. Efekty poszukiwania cytotoksycznych kompleksów platyny i ruteny z triazolopirymidynami
  Autorzy:
  I. Łakomska, M. Fandzloch, K. Hoffmann, R. Niekraś, E. Szłyk
  Konferencja:
  I Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej (rok: 2012, ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 6-8.12.2012
  Status:
  Opublikowana