Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przydatność oceny ekspresji genów modulujących proces zapalny w przewidywaniu redukcji masy ciała pod wpływem diety niskokalorycznej.

2011/01/N/NZ7/04559

Słowa kluczowe:

otyłość dieta niskokaloryczna markery zapalne ekspresja genów

Deskryptory:

 • NZ7_4: Prewencja populacyjna
 • NZ7_12: Inne zagadnienia pokrewne
 • NZ5_9: Prewencja chorób człowieka

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Beata Jabłonowska - Lietz 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 288 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-07

Zakończenie projektu: 2016-01-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Analizator składu ciała, typ: Tanita MC 180 MA. Za kwotę 35 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Association between rs9930506 polymorphism of the fat mass & obesity-associated (FTO) gene & onset of obesity in Polish adults IF: 1,661
  Autorzy:
  Małgorzata Wrzosek, Anna Zakrzewska , Lech Ruczko, Beata Jabłonowska-Lietz, Grażyna Nowicka
  Czasopismo:
  The Indian Journal of Medical Research (rok: 2016, tom: 143, strony: 281-287), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4103/0971-5916.182617 - link do publikacji
 2. Wybrane aspekty metabolicznej regulacji łaknienia a ryzyko rozwoju otyłości.
  Autorzy:
  Jabłonowska-Lietz B.
  Czasopismo:
  Żywienie Człowieka i Metabolizm (rok: 2013, tom: nr 4, strony: 277-289), Wydawca: Instytut Żywności i Żywienia
  Status:
  Opublikowana
 3. Impact of variants in CETP and apo AI genes on serum HDL cholesterol levels in men and women from Polish population IF: 1,812
  Autorzy:
  Włodarczyk M., Wrzosek M., Nowicka G. , Jabłonowska-Lietz B.,
  Czasopismo:
  Archives of Medical Science (rok: 2016, tom: bd., strony: bd.), Wydawca: Termedia
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.5114/aoms.2016.60870 - link do publikacji
 4. The relation between new indexes of body fat distribution: VAI, BAI, WHtR and metabolic disturbances in obese. IF: 0,878
  Autorzy:
  Jabłonowska-Lietz B., Wrzosek M., Włodarczyk M., Nowicka G.
  Czasopismo:
  Kardiologia Polska (tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: Via Medica sp. z o. o. sp. k.
  Status:
  Złożona
 1. Analiza zawartości i rozmieszczenia tkanki tłuszczowej metodą bioimpedancji u kobiet z I stopniem otyłości
  Autorzy:
  Jabłonowska-Lietz B., Wolańska D., Białkowska M., Jarosz A., Nowicka G.
  Konferencja:
  V WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA. ŻYWIENIE A ZDROWIE KOBIETY (rok: 2013, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 16-17.04.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Adiponectin and prediction of the effectiveness of weight loss therapy
  Autorzy:
  Jabłonowska-Lietz B., Włodarczyk M., Wolańska D., Wrzosek M., Nowicka G.
  Konferencja:
  IUNS 20th International Congress of Nutrition (rok: 2013, ), Wydawca: Annals of Nutrition and Metabolism
  Data:
  konferencja 15-19.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Czy cukier uzależnia?
  Autorzy:
  Jabłonowska-Lietz B., Wrzosek M., Nowicka G.
  Konferencja:
  Spotkanie Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (rok: 2013, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 19.11.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Ocena zawartości i rozmieszczenia tkanki tłuszczowej metodą bioimpedancji u osób z I stopniem otyłości.
  Autorzy:
  Jabłonowska - Lietz B., Wolańska D., Białkowska M., Nowicka G.
  Konferencja:
  Otyłość i jej oblicza (rok: 2012, ), Wydawca: Abaton
  Data:
  konferencja 27.10.2012
  Status:
  Opublikowana
 5. The effect of weight loss therapy on some CVD risk factors
  Autorzy:
  Jabłonowska-Lietz B., Wrzosek M., Włodarczyk M., Nowicka G.
  Konferencja:
  XVII International Symposium on Atherosclerosis (rok: 2015, ), Wydawca: bd.
  Data:
  konferencja 23-26 maj
  Status:
  Opublikowana
 6. Early prediction of dietary weight loss therapy effectiveness
  Autorzy:
  Jabłonowska-Lietz B., Wrzosek M., Wolanska D., Nowicka G.
  Konferencja:
  IUNS 20th International Congress of Nutrition (rok: 2013, ), Wydawca: Annals of Nutrition and Metabolism
  Data:
  konferencja 15-19.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Wskaźniki dystrybucji tkanki tłuszczowej (VAI, BAI, WHtR) a związane z otyłością ryzyko zaburzeń metabolicznych i chorób układu krążenia
  Autorzy:
  Jabłonowska-Lietz B., Wrzosek M. , Włodarczyk M., Gąsiewska P., Rusinowski Z., Nowicka G.
  Konferencja:
  VIII Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka. Aktualne trendy w dietetyce w świetle Evidence-Based Medicine. (rok: 2016, ), Wydawca: Studenckie Koło Naukowe Dietetyków, WUM
  Data:
  konferencja 21 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 8. Zmiany ekspresji genu TNFa u pacjentów z otyłością I stopnia pod wpływem diety redukującej masę ciała.
  Autorzy:
  2.Jabłonowska – Lietz B., Wrzosek M ,Włodarczyk M, Hozakowska-Roszkowska D., Rejowski S., Wolańska D., Jarosz A., Białkowska M., Nowicka G.
  Konferencja:
  Dietetyka i regulacja metabolizmu- I Ogólnopolska Konferencja Młodych Badaczy (rok: 2015, ), Wydawca: SGGW
  Data:
  konferencja 24 września
  Status:
  Opublikowana
 9. Związek pomiędzy stężeniem adiponektyny a wrażliwością na insulinę i parametrami biochemicznymi u osób otyłych z oraz bez cukrzycy typu drugiego
  Autorzy:
  Wabik K., Mynett M., Choroszewska D., Sawicka A., Golan M., Hozakowska-Roszkowska D., Jabłonowska-Lietz B.,
  Konferencja:
  VIII Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka. Aktualne trendy w dietetyce w świetle Evidence-Based Medicine. (rok: 2016, ), Wydawca: Studenckie Koło Naukowe Dietetyków, WUM
  Data:
  konferencja 21 kwietnia
  Status:
  Opublikowana