Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanostruktury TiO2 modyfikowane nanocząstkami

2011/01/D/ST5/05859

Słowa kluczowe:

TiO2 fotokataliza właściwosci optyczne elektrochemia

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anita Trenczek-Zając 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 999 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Zakończenie projektu: 2016-12-12

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Destylarka. Za kwotę 10 000 PLN
 2. Suszarka próżniowa i pompa próżniowa. Za kwotę 35 698 PLN
 3. Demineralizator.
 4. Zintegrowana komórka fotoelektrochemiczna.
 5. Chromatograf gazowy. Za kwotę 200 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (23)
 1. PRE- AND POST-OXIDATION TREATMENT OF TITANIUM AS A METHOD OF IMPROVING THE RESPONSE OF TiO2-BASED PHOTOANODES IN PECs IF: 1,606
  Autorzy:
  A. Trenczek-Zając, J. Banaś
  Czasopismo:
  Functional Materials Letters (rok: 2016, tom: 45173, strony: 1641004), Wydawca: World Scientific
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S1793604716410046 - link do publikacji
 2. Sensybilizowany TiO2 do zastosowań fotoelektrochemicznych
  Autorzy:
  J. Banaś, A. Trenczek-Zając
  Czasopismo:
  Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego (rok: 2014, tom: 30, strony: 51-56), Wydawca: Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego
  Status:
  Opublikowana
 3. CdS for TiO2-based heterostructures as photoactive anodes in the photoelectrochemical cells IF: 3,313
  Autorzy:
  A. Trenczek-Zając, A. Kusior, M. Radecka
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2016, tom: 41/18, strony: 7548-7562), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2015.12.219 - link do publikacji
 4. TiO2 flower-like nanostructures decorated with CdS/PbS nanoparticles IF: 1,913
  Autorzy:
  A. Trenczek-Zając, A. Kusior, A. Łącz, M. Radecka, K. Zakrzewska
  Czasopismo:
  Materials Research Bulletin (rok: 2014, tom: 60, strony: 28-37), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.materresbull.2014.08.010 - link do publikacji
 5. TiO2 nanostructures for photoelectrochemical cells (PECs) IF: 2,93
  Autorzy:
  A. Kusior, A. Wnuk, A. Trenczek-Zając, K. Zakrzewska, M. Radecka
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2015, tom: 40, strony: 4936-4944), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2015.01.103 - link do publikacji
 6. Study of N-doped TiO2 thin films for photoelectrochemical hydrogen generation from water IF: 1,329
  Autorzy:
  K. Kollbek, M. Sikora, Cz. Kapusta, A. Trenczek-Zajac, M. Radecka, K. Zakrzewska
  Czasopismo:
  Open Chemistry (rok: 2015, tom: 13, strony: 857-868), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/chem-2015-0089 - link do publikacji
 7. Właściwosci fotokatalityczne nanokompozytów CdS/TiO2
  Autorzy:
  Trenczek-Zając A., Banaś J., Świerczek K., Zazakowny K., Radecka M.
  Czasopismo:
  Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials (rok: 2015, tom: 67, strony: 177-181), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 8. Effect of electrolyte on the structure of TiO2 nanotubes prepared by anodization
  Autorzy:
  A. Wnuk, M. Radecka
  Czasopismo:
  Ceramika (rok: 2013, tom: 115, strony: 187-195), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 9. Non-metal doped titanium dioxide for photoelectrochemical applications
  Autorzy:
  A. Trenczek-Zając, K. Kowalski, M. Radecka, K. Zakrzewska
  Czasopismo:
  Ceramika (rok: 2013, tom: 115, strony: 173-181), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 10. Optymalizacja warunków otrzymywania kropek kwantowych metodą SILAR
  Autorzy:
  A. Trenczek-Zając, A. Łącz, M. Ziąbka, M. Radecka
  Czasopismo:
  Materiały Ceramiczne (rok: 2014, tom: 66/1, strony: 49-54), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Status:
  Opublikowana
 11. TiO2-based photoanodes modified with GO and MoS2 layered materials IF: 3,289
  Autorzy:
  A. Trenczek-Zając,J. Banaś, M. Radecka
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6/105, strony: 102886-102898), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6RA22979D - link do publikacji
 12. TiO2–SnO2 nanomaterials for gas sensing and photocatalysis IF: 2,581
  Autorzy:
  A. Kusior, J. Klich-Kafel, A. Trenczek-Zajac, K. Swierczek, M. Radecka, K. Zakrzewska
  Czasopismo:
  Journal of the European Ceramic Society (rok: 2013, tom: 33, strony: 2285-2290), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jeurceramsoc.2013.01.022 - link do publikacji
 13. Photosensitization of TiO2 P25 with CdS nanoparticles for photocatalytic applications
  Autorzy:
  A. Trenczek-Zajac, J. Banaś, K. Świerczek, K. Zazakowny, M. Radecka
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Fabrication and characterization of TiO2 nanotubes
  Autorzy:
  A. Wnuk, M. Radecka
  Konferencja:
  XVI French-Polish seminar on Reactivity of Solids (rok: 2012, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  Data:
  konferencja 10-12.12
  Status:
  Opublikowana
 2. TiO2 – based photoanodes electrochemically/hydrotermally sensitized by layered materials.
  Autorzy:
  J. Banaś, A. Trenczek-Zając, M. Radecka
  Konferencja:
  II Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2016, ), Wydawca: Zakład Nanotechnologii Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska WTiICH ZUT
  Data:
  konferencja 12-14.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Effect of QDs sensitization on the photoelectrochemical behaviour of TiO2 flower-like nanostructures
  Autorzy:
  A. Kusior, M. Radecka, A. Trenczek-Zając, A. Łącz, K. Zazakowny, K. Zakrzewska
  Konferencja:
  PSS2013 : Photocatalytic and Superhydrophilic Surfaces workshop (rok: 2013, ), Wydawca: Manchester Metropolian University
  Data:
  konferencja 12-13.12
  Status:
  Opublikowana
 4. Modyfikacja nanostruktur TiO2 kropkami kwantowymi
  Autorzy:
  J. Banaś
  Konferencja:
  L Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego
  Data:
  konferencja 9,05
  Status:
  Opublikowana
 5. Semiconductor-based nanocomposites for photocatalysis
  Autorzy:
  A. Trenczek-Zając, A. Kusior, M. Radecka
  Konferencja:
  5th Polish Forum: Smart energy conversion & storage, 14th symposium on fast ionic conductors (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 22-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Thin films of titanium dioxide doped with nitrogen TiO2:N for photoelectrochemical applications
  Autorzy:
  A. Trenczek-Zając, E. Pamuła, M. Radecka, K. Kowalski, K. Zakrzewska
  Konferencja:
  XVI French-Polish seminar on Reactivity of Solids (rok: 2012, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  Data:
  konferencja 10-12.12
  Status:
  Opublikowana
 7. TiO2 nanotubes for a hydrogen generation
  Autorzy:
  M. Radecka, A. Wnuk, K. Pisarczyk, M. Ziabka K. Zakrzewska
  Konferencja:
  Nanosmat (rok: 2012, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 18-21.09
  Status:
  Opublikowana
 8. Heterozłącza półprzewodnikowe do zastosowań fotokatalitycznych.
  Autorzy:
  J. Banaś
  Konferencja:
  52. Konferencja STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Pionu Hutniczego AGH (rok: 2015, ), Wydawca: AGH
  Data:
  konferencja 7.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Influence of Annealing Temperature of Titanium on Photoelectrochemical Properties of Ti-O System
  Autorzy:
  A. Trenczek-Zając, J. Banaś
  Konferencja:
  NanoEnergy: International Conference on Nanotechnology, Nanomaterials & Thin Films for Energy Applications (rok: 2015, ), Wydawca: University of Manchester, UK
  Data:
  konferencja 1-3.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Optymalizacja warunków otrzymywania kropek kwantowych metodą SILAR
  Autorzy:
  A. Trenczek-Zając, A. Łącz, M. Ziąbka, M. Radecka
  Konferencja:
  IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Data:
  konferencja 19-22.09
  Status:
  Opublikowana
 11. Study of N-doped TiO2 thin films for photoelectrochemical hydrogen generation from water
  Autorzy:
  K. Kollbek, M. Sikora, Cz. Kapusta, A. Brudnik, K. Zakrzewska, A. Trenczek-Zając, M. Radecka
  Konferencja:
  MRE 2013: Materials and Renewable Energy (rok: 2013, ), Wydawca: University of Bolton
  Data:
  konferencja 1-3.07
  Status:
  Opublikowana
 12. TiO2 nanostructures for photoelectrochemical cells
  Autorzy:
  A. Trenczek-Zając
  Konferencja:
  NanoBioPhoton WORKSHOP - Light and Nanostructures for Environment and Health (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Jagieloński
  Data:
  konferencja 29-30.10
  Status:
  Opublikowana
 13. TiO2 nanotubes for hydrogen generation in photoelectrochemical cells
  Autorzy:
  A. Radecka, A. Wnuk, A. Trenczek-Zając, M. Ziąbka, K. Zakrzewska
  Konferencja:
  MRE 2013: Materials and Renewable Energy (rok: 2013, ), Wydawca: University of Bolton
  Data:
  konferencja 1-3.07
  Status:
  Opublikowana
 14. CdS for TiO2-based heterostructures in hydrogen production
  Autorzy:
  A. Trenczek-Zając, A. Kusior, A. Łącz, K. Zazakowny, M. Radecka
  Konferencja:
  NanoEnergy: International Conference on Nanotechnology, Nanomaterials & Thin Films for Energy Applications (rok: 2015, ), Wydawca: University of Manchester, UK
  Data:
  konferencja 1-3.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 15. Morphology and composition of self-organized titanium dioxide nanotubes formed in ethylene glycol based solution
  Autorzy:
  A. Wnuk, M. Radecka
  Konferencja:
  The Conference for Young Scientists in Ceramics (The Tenth Students' Meeting - SM - 2013, and The Third ESR Workshop, COST MP0904) (rok: 2013, ), Wydawca: Faculty of Technology, University of Novi Sad
  Data:
  konferencja 6-9.11
  Status:
  Opublikowana
 16. Nanorurki TiO2 otrzymywane metodą anodyzacji
  Autorzy:
  M. Radecka, A. Wnuk, M. Ziąbka
  Konferencja:
  I Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej (rok: 2012, ), Wydawca: Attyka
  Data:
  konferencja 6-8.12
  Status:
  Opublikowana
 17. Sensybilizowany TiO2 do zastosowań fotoelektrochemicznych
  Autorzy:
  J. Banaś
  Konferencja:
  LI Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego
  Data:
  konferencja 8,05
  Status:
  Opublikowana
 18. TiO2 nanostructures for PEC photoelectrochemical cells
  Autorzy:
  A. Kusior, A. Wnuk, A. Trenczek-Zajac, M. Radecka, K. Zakrzewska
  Konferencja:
  5th International Conference on Advanced Nanomaterials (rok: 2014, ), Wydawca: University of Aveiro, Portugal
  Data:
  konferencja 2-4.07
  Status:
  Opublikowana
 19. Towards light-harvesting nanostructures - TiO2/QD
  Autorzy:
  A. Kusior, M. Radecka, A. Trenczek-Zając, A. Łącz, K. Zakrzewska
  Konferencja:
  MRE 2013: Materials and Renewable Energy (rok: 2013, ), Wydawca: University of Bolton, Wielka Brytania
  Data:
  konferencja 1-3.07
  Status:
  Opublikowana
 20. Layered materials as a sensitizers for photo-active electrodes in PECs
  Autorzy:
  J. Banaś, A. Trenczek-Zając, M. Radecka
  Konferencja:
  21st Interational Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy (rok: 2016, ), Wydawca: VVM Publishing Ltd.
  Data:
  konferencja 25-29.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 21. NANOPARTICLES–SENSITIZED TIO2 FOR A PHOTO-ACTIVE ELECTRODE IN PHOTOELECTROCHEMICAL CELL
  Autorzy:
  A. Trenczek-Zając, J. Banaś
  Konferencja:
  5th Polish Forum: Smart energy conversion & storage, 14th symposium on fast ionic conductors (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 22-25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 22. Soft-chemistry route for narrow-band gap semiconductors photocatalysis
  Autorzy:
  A. Trenczek-Zając
  Konferencja:
  21st Interational Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy (rok: 2016, ), Wydawca: VVM Publishing Ltd.
  Data:
  konferencja 25-29.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 23. TiO2-SnO2 nanomaterials for gas sensing and photocatalysis
  Autorzy:
  A. Kusior, J. Klich-Kafel, A. Trenczek-Zając, M. Radecka, K. Zakrzewska
  Konferencja:
  E-MRS 2012 Fall Meeting (rok: 2012, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 17-21.09
  Status:
  Opublikowana