Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stymulacja in ovo mikrobiomu kury - charakterystyka mechanizmów działania prebiotyków i synbiotyków

2011/01/B/NZ9/00642

Słowa kluczowe:

kura mikrobiom stymulacja in ovo prebiotyk probiotyk synbiotyk mechanizm działania

Deskryptory:

 • NZ7_12: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Katedra Biotechnologii Zwierząt

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Bednarczyk 

Liczba wykonawców projektu: 28

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 1 547 950 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-09

Zakończenie projektu: 2014-12-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. In vitro screening of immunomodulatory properties of the synbiotics in 1 chicken DT40 cell line. IF: 0,814
  Autorzy:
  Slawinska A., Siwek M., Bednarczyk M.
  Czasopismo:
  Animal Science Papers and Reports (rok: 2016, tom: 34, strony: 81-94), Wydawca: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Effect of in ovo-delivered Prebiotics and Synbiotics on the Morphology and Specific Immune Cell Composition in the gut-associated lymphoid tissue IF: 1,544
  Autorzy:
  Madej J.P., Bednarczyk M.
  Czasopismo:
  Poultry Science (rok: 2016, tom: 95, strony: 19-29), Wydawca: Poultry Science Association
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3382/ps/pev291 - link do publikacji
 3. INFLUENCE OF SYNBIOTICS DELIVERED IN OVO ON IMMUNE ORGANS' DEVELOPMENT AND STRUCTURE IF: 0,889
  Autorzy:
  Sławińska A., Siwek M., Żylińska J., Bardowski J., Brzezińska J., Gulewicz K.A., Nowak M., Urbanowski M., Płowiec A., Bednarczyk M.
  Czasopismo:
  Folia biologica /Kraków/ (rok: 2014, tom: 62, strony: 277-285), Wydawca: POLISH ACAD SCIENCES, INST SYSTEMATICS EVOLUTION ANIMALS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3409/fb62_3.277 - link do publikacji
 4. Long-Term Transcriptomic Effects of Prebiotics and Synbiotics Delivered In Ovo in Broiler Chickens IF: 3,057
  Autorzy:
  Slawinska A. , Plowiec A. , Siwek M. , Jaroszewski M. , Bednarczyk M.
  Czasopismo:
  PLoS ONE (rok: 2016, tom: 11(12), strony: 44947), Wydawca: Plos
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal. - link do publikacji
 5. Metody oceny skuteczności działania substancji pre-, pro- i synbiotycznych na stan mikroflory przewodu pokarmowego organizmów zwierzęcych IF: 0,203
  Autorzy:
  Kozłowska I., Dankowiakowska A., Bednarczyk M.
  Czasopismo:
  Medycyna Weterynaryjna (rok: 2013, tom: 69, strony: 21-26), Wydawca: UMCS w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 6. Effect of in ovo administration of inulin and Lactococcus lactis on immune-related gene expression in broiler chickens IF: 1,214
  Autorzy:
  Plowiec A., Slawinska A., Siwek M., Bednarczyk M
  Czasopismo:
  American Journal of Veterinary Research (rok: 2015, tom: 76, strony: 975-982), Wydawca: American Veterinary Medical Association
  Status:
  Opublikowana
 7. Effect of in ovo-delivered Prebiotics and Synbiotics on Lymphoid-Organs' Morphology in Chickens IF: 1,544
  Autorzy:
  Madej J.P., Stefaniak T., Bednarczyk M.
  Czasopismo:
  Poultry Science (rok: 2015, tom: 94, strony: 1209-1219), Wydawca: Poultry Science Association
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3382/ps/pev076 - link do publikacji
 8. Effect of in ovo-Injected Prebiotics and Synbiotics on the Caecal Fermentation and Intestinal Morphology of Broiler Chickens IF: 0,902
  Autorzy:
  Miśta D., Króliczewska B., Pecka E., Kapuśniak V., Zawadzki W., Graczyk S., Kowalczyk A., Łukaszewicz E., Bednarczyk M.
  Czasopismo:
  Animal Production Science (rok: 2016, ), Wydawca: CSIRO PUBLISHING
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1071/AN16257 - link do publikacji
 9. Effects of Prebiotics and Synbiotics Delivered In Ovo on Broiler Small Intestine Histomorphology During the First Days After Hatching IF: 0,562
  Autorzy:
  Bogucka J., Dankowiakowska A., Elminowska-Wenda G., Sobolewska A., Szczerba A., Bednarczyk M.
  Czasopismo:
  Folia Biologica /Krakow/ (rok: 2016, tom: 64, strony: 131-143), Wydawca: Institute of Systematics and Evolution of Animals, PAS, Kraków
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3409/fb64_3.131 - link do publikacji
 10. Effects of synbiotics injected in ovo on regulation of immune-related gene expression in adult chickens IF: 1,214
  Autorzy:
  Sławińska A., Siwek M.Z., Bednarczyk M.F.
  Czasopismo:
  American Journal of Veterinary Research (rok: 2014, tom: 75, strony: 997-1003), Wydawca: American Veterinary Medical Association
  Status:
  Opublikowana
 11. In ovo injection of prebiotics and synbiotics affects digestive potency of pancreas in growing chickens IF: 1,544
  Autorzy:
  Pruszynska-Oszmalek E., Kolodziejski P.A., Stadnicka K. Sassek M., Chalupka D., Kustoń B., Nogowski L., Mackowiak P., Jankowski J. Bednarczyk M.
  Czasopismo:
  Poultry Science (rok: 2015, tom: 94, strony: 1909-1916), Wydawca: Poultry Science Association
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3382/ps/pev162 - link do publikacji
 1. Efect of prebiotic or synbiotic injected in ovo on the number of goblet cells in small intestine of chickens
  Autorzy:
  Elminowska-Wenda G., Bogucka J., Sobolewska A., Dankowiakowska A., Szczerba A., Bednarczyk M..
  Konferencja:
  XXVI. International Poultry Symposium PB WPSA (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Data:
  konferencja 8-10 September, 2014.
  Status:
  Opublikowana
 2. Immunomudulatory effect of pre /synbiotics delivered in ovo on chicken microbiome
  Autorzy:
  Płowiec A., Sławińska A., Siwek M., Bednarczyk M.
  Konferencja:
  The 2and International Scientific Conference "Animal Biotechnology" (rok: 2014, ), Wydawca: National Agricultural and Food Centre, Research Institute for Animal Production Nitra
  Data:
  konferencja 41984
  Status:
  Opublikowana
 3. EFFECT OF PREBIOTIC AND SYNBIOTICS ON PERFORMANCE OF BROILER CHICKENS
  Autorzy:
  Bednarczyk M., Rutkowski A., Slwinska A., Siwek M., Kasperczyk K., Urbanowski M.
  Konferencja:
  XXIV World's Poultry Congress, (rok: 2012, ), Wydawca: World´s Poultry Sci. J., Supplement 1, Expanded Abstract
  Data:
  konferencja 05-09 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 4. Impact of stimulation chickens microbiome pre-and synbiotics given in ovo on modifications of the transcriptome spleen and caecal tonsils
  Autorzy:
  A. Płowiec, A. Sławińska, M. Siwek, M. Bednarczyk
  Konferencja:
  XXVI. International Poultry Symposium PB WPSA (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Data:
  konferencja 8-10 September, 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Influence of bioactive substances injected in ovo on small intestine microstructure of 1-day old chickens
  Autorzy:
  Bogucka J., Elminowska-Wenda G., Dankowiakowska A., Szczerba A., Sobolewska A., Kozłowska I., Bednarczyk M.
  Konferencja:
  XXVI. International Poultry Symposium PB WPSA (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Data:
  konferencja 8-10 September,
  Status:
  Opublikowana
 6. In vitro and in vivo selection of bioactives enabling the stimulation of chicken microbiom
  Autorzy:
  Bednarczyk M., Lakota P., Zylinska J., Chmielewska-Jeznach M., Bardowski J., Dankowiakowska A., Maiorano G.
  Konferencja:
  The 20th Congress of the Animal Science and Production Association (ASPA) (rok: 2013, ), Wydawca: Italian Journal of Anima Science
  Data:
  konferencja 11-13 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 7. Effects of bioactive substances administered in ovo on the bacteriological status and hatchability of chicken broilers
  Autorzy:
  Dankowiakowska A., Bogucka J., Kasperczyk K., Bednarczyk M.
  Konferencja:
  XXV International Poultry Symposium PB, WPSA (rok: 2013, ), Wydawca: SGGW W-wa
  Data:
  konferencja 2-4 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 8. Assessment of intramuscular fat content and cholesterol content in m. pectoralis superficialis of chickens injected in ovo with bioactive substances
  Autorzy:
  Dankowiakowska A., Bogucka J., Szczerba A., Sobolewska A., Kozłowska I., Maiorano G., Tavaniello S., Bednarczyk M.
  Konferencja:
  XXVI. International Poultry Symposium PB WPSA (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Data:
  konferencja 8-10 September, 2014
  Status:
  Opublikowana
 9. In ovo stimulation of chicken microbiom - in the light of current research
  Autorzy:
  Bednarczyk M.
  Konferencja:
  XXIV International poultry Symposium PB WPSA :Science for poultry practice-poultry practice for science" (rok: 2012, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 12 - 14 września
  Status:
  Opublikowana
 1. Bacteriocins - Alternatives to Antibiotics
  Autorzy:
  Aleksandrzak-Piekarczyk T., Kowalczyk M., Bardowski J.
  Książka:
  Biotechnology and Animal Food Quality (rok: 2013, tom: brak, strony: 99-108), Wydawca: Slovak University of Agriculture in Nitra
  Status:
  Opublikowana
 2. Technology in ovo - new perspective of chicken and poultry product quality
  Autorzy:
  Bednarczyk M., Maiorano G.
  Książka:
  Biotechnology and animal food quality (rok: 2013, tom: brak, strony: 82-88), Wydawca: Slovak University of Agriculture in Nitra
  Status:
  Opublikowana