Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Adaptacyjne bryłowo-powłokowe elementy przejściowe typu hp do adaptacyjnego modelowania i analizy struktur złożonych

2011/01/N/ST8/07786

Słowa kluczowe:

metoda elementów skończonych analiza adaptacyjna złożone układy mechaniczne modele przejściowe

Deskryptory:

 • ST8_5: Termomechanika (mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika)
 • ST6_9: Obliczenia naukowe

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Magdalena Zielińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 68 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2015-07-11

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Adaptacyjna analiza powłok zdominowanych giętnie o złożonym opisie mechanicznym
  Autorzy:
  Zielińska Magdalena, Zboiński Grzegorz
  Czasopismo:
  MECHANIK (rok: 2015, tom: 7, strony: 987-996), Wydawca: Agenda Wydawnicza SIMP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17814/mechanik.2015.7.320 - link do publikacji
 2. Wpływ zastosowanego modelu na poziom błędu aproksymacji w strefach przejściowych struktur o złożonym opisie mechnicznym
  Autorzy:
  Zielińska Magdalena, Zboiński Grzegorz
  Czasopismo:
  Mechanik (rok: 2013, tom: 7, strony: 855-862), Wydawca: Agenda Wydawnicza SIMP
  Status:
  Opublikowana
 3. Analiza płyt i powłok zdominowanych membranowo z ciągłą zmianą naprężeń i odkształceń w strefach przejściowych
  Autorzy:
  Zielińska Magdalena, Zboiński Grzegorz
  Czasopismo:
  Mechanik (rok: 2014, tom: 7, strony: 565 i s.729-734), Wydawca: Agenda Wydawnicza SIMP
  Status:
  Opublikowana
 4. Algorytm umożliwiający ciągłą zmianę naprężeń i odkształceń w adaptacyjnym bryłowo-powłokowym elemencie przejściowym
  Autorzy:
  Zielińska Magdalena, Zboiński Grzegorz
  Czasopismo:
  Modelowanie Inżynierskie (rok: 2014, tom: 22 (53), strony: 130-136), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 1. Analiza powłok zdominowanych giętnie z ciągłą zmianą naprężeń i odkształceń w strefach prześciowych
  Autorzy:
  Zielińska Magdalena, Zboiński Grzegorz
  Konferencja:
  54. Sympozjon "Modelowanie w mechanice" (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 21-25 lutego 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Analiza płyt i powłok zdominowanych membranowo z ciągłą zmianą naprężeń i odkształceń w strefach przejściowych
  Autorzy:
  Zielińska Magdalena, Zboiński Grzegorz
  Konferencja:
  XVIII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji (rok: 2014, ), Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna
  Data:
  konferencja 12-16 maja 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Efektywność residualnych estymatorów błędów w analizie struktur cienkościennych uwzględniającej adaptacyjne elementy przejściowe
  Autorzy:
  Zielińska Magdalena, Zboiński Grzegorz
  Konferencja:
  52. Sympozjon Modelowanie w Mechanice, Ustroń 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 23-27.02.2013 r.
  Status:
  Opublikowana
 4. Adaptacyjna analiza powłok zdominowanych giętnie o złożonym opisie mechanicznym
  Autorzy:
  Zielińska Magdalena, Zboiński Grzegorz
  Konferencja:
  XIX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji (rok: 2015, ), Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna
  Data:
  konferencja 11-15 maja 2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Wpływ zastosowanego modelu na poziom błędu aproksymacji w strefach przejściowych struktur o złożonym opisie mechanicznym
  Autorzy:
  Magdalena Zielińska, Grzegorz Zboiński
  Konferencja:
  XVII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji (rok: 2013, ), Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna
  Data:
  konferencja 13-17 maja 2013
  Status:
  Opublikowana
 6. hp-Adaptive finite element analysis of thin-walled structures with use of the shell-to-shell transition elements
  Autorzy:
  Zielińska Magdalena, Zboiński Grzegorz
  Konferencja:
  20th International Conference on Computer Methods in Mechanic (rok: 2013, ), Wydawca: Institute of Structural Engineering, Poznan University of Technology, Poznań 2013
  Data:
  konferencja 27-31.08.2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Algorytm umożliwiający ciągłą zmianę naprężeń i odkształceń w adaptacyjnym bryłowo-powłokowym elemencie przejściowym
  Autorzy:
  Zielińska Magdalena, Zboiński Grzegorz
  Konferencja:
  53. Sympozjon Modelowanie w Mechanice (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 22-26.02.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Estymatory residualne do szacowania błędu modelowania i aproksymacji w nowych elementach przejściowych
  Autorzy:
  Zielińska Magdalena, Zboiński Grzegorz
  Książka:
  Raport wewnętrzny (rok: 2015, tom: 326, strony: 12785), Wydawca: IMP PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Opracowanie efektywnego numerycznie sformułowania adaptacyjnego, opartego na podejściu trójwymiarowym, bryłowo-powłokowego elementu przejściowego zapewniającego ciągłość pola naprężeń pomiędzy modelami podstawowymi.
  Autorzy:
  Zielińska Magdalena, Zboiński Grzegorz
  Książka:
  Raport wewnętrzny (rok: 2015, tom: 324, strony: 18264), Wydawca: IMP PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Bryłowo-powłokowy element przejściowy umożliwiający ciągłą zmianę naprężeń i odkształceń od stanu trójwymiarowego do powłokowego
  Autorzy:
  Zielińska Magdalena, Zboiński Grzegorz
  Książka:
  Raport wewnętrzny (rok: 2015, tom: 325, strony: 17533), Wydawca: IMP PAN
  Status:
  Opublikowana