Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura, stabilność i aktywność katalityczna nanorozmiarowych mieszanych tlenków Ce1-xMxO2-y (M-metal przejściowy)

2011/01/N/ST5/05609

Słowa kluczowe:

synteza katalizatorów mieszane tlenki ceru (dotowanie) wzrost kryształów,

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Michalina Kurnatowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 66 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-14

Zakończenie projektu: 2013-06-13

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Structure and thermal stability of nanocrystalline Ce1xRhxO2y in reducing and oxidizing atmosphere IF: 2,141
  Autorzy:
  M. Kurnatowska, L. Kepinski
  Czasopismo:
  Materials Research Bulletin (rok: 2013, tom: 48, strony: 852-862), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.materresbull.2012.11.076 - link do publikacji
 2. Self-Regenerative Property of Nanocrystalline Ce0.89M0.11O2−y (M=Pd, Rh) Mixed Oxides IF: 4,56
  Autorzy:
  Michalina Kurnatowska, Manfred E. Schuster, Wlodzimierz Mista, Leszek Kepinski
  Czasopismo:
  ChemCatChem (rok: 2014, tom: 6, strony: 3125-3131), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cctc.201402480 - link do publikacji
 3. Nanocrystalline Ce1-xRuxO2 – microstructure, stability and activity in CO and soot oxidation. IF: 7,49
  Autorzy:
  M. Kurnatowska, W. Mista, P. Mazur, L. Kepinski
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2014, tom: 148-149, strony: 123-135), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi: