Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otrzymywanie i badanie właściwości fizyczno-chemicznych nowych fotokatalizatorów do wytwarzania węglowodorów alifatycznych

2011/01/N/ST5/02543

Słowa kluczowe:

ditlenek tytanu fotokatalizator fotokataliza miedź

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aleksandra Kułagowska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 76 980 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2013-01-18

Planowany czas trwania projektu: 13 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Rotametr. Za kwotę 1 421 PLN
 2. Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 4 660 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. "Cu - modified TiO2 photocatalysts for decomposition of acetic acid with simultaneous formation of C1 - C3 hydrocarbons and hydrogen" IF: 5,825
  Autorzy:
  A. Heciak, A.W. Morawski, B. Grzmil, S. Mozia
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2013, tom: 140-141, strony: 108-114), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2013.03.044 - link do publikacji
 1. "Fotokatlizatory Cu/TiO2 do rozkładu kwasu octowego z jednoczesną produkcją węglowodorów C1 - C3 oraz wodoru"
  Autorzy:
  A. Heciak, S. Mozia, A.W. Morawski
  Konferencja:
  I Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej (rok: 2012, ), Wydawca: ATTYKA
  Data:
  konferencja 6 – 8 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 2. "Physico - chemical properties and activity of novel Cu/TiO2 photocatalysts for generation of useful hydrocarbons and hydrogen from acetic acid"
  Autorzy:
  A. Heciak, S. Mozia, A.W. Morawski
  Konferencja:
  XXIVth IUPAC Symposium on Photochemistry (rok: 2012, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 15 - 20 lipca
  Status:
  Opublikowana