Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ jonów miedzi(II) na strukturę i procesy utleniania modyfikowanych tachykinin - neurokininy A i neuropeptydu gamma.

2011/01/N/ST5/02563

Słowa kluczowe:

Jony miedzi(II) tachykininy badania potencjometryczne badania spektroskopowe utlenianie katalizowane jonami miedzi(II)

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Błaszak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 77 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2013-06-18

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. pH-metr firmy Mettler Toledo S20-K SevenEasy. Za kwotę 1 944 PLN
 2. Mieszadła magnetyczne, Lab disc: lab disc IKAMAG® EU/CH. Za kwotę 788 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Copper(II) complexes of neurokinin A with point mutation (S5A) and products of copper-catalyzed oxidation : role of serine residue in peptides containing neurokinin A sequence. IF: 3,2
  Autorzy:
  Elżbieta Jankowska, Marta Błaszak, Teresa Kowalik-Jankowska
  Czasopismo:
  Journal of Inorganic Biochemistry (rok: 2013, tom: 121, strony: 44935), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jinorgbio.2012.11.010 - link do publikacji
 2. Copper(II) complexes of neuropeptide gamma mutant (H4A) products of metal-catalyzed oxidation IF: 2,047
  Autorzy:
  Marta Błaszak, Elżbieta Jankowska, Teresa Kowalik-Jankowska
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2013, tom: 68, strony: 379–389), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2013.11.012 - link do publikacji
 3. Copper(II) complexes of neuropeptide gamma with point mutations (S8,16A) products of metal- catalyzed oxidation. IF: 3,2
  Autorzy:
  Marta Błaszak, Elżbieta Jankowska, Teresa Kowalik-Jankowska
  Czasopismo:
  Journal of Inorganic Biochemistry (rok: 2013, tom: 129, strony: 62–70), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jinorgbio.2013.08.011 - link do publikacji
 1. Complexation abilities modified neuropeptide gamma (H4A) toward copper(II) ions and products of metal-catalyzed oxidation
  Autorzy:
  Marta Błaszak, Teresa Kowalik-Jankowska, Elżbieta Jankowska
  Konferencja:
  XII International Symposium on Inorganic Biochemistry (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 28.08 - 1.09
  Status:
  Opublikowana
 2. Complexation abilities modified neurokinin A (S5A) toward copper(II) ions and products of metal-catalyzed oxidation
  Autorzy:
  Marta Pietruszka, Teresa Kowalik-Jankowska, Elżbieta Jankowska
  Konferencja:
  11h European Biological Inorganic Chemistry Conference (rok: 2012, ), Wydawca: Universidad de Granada
  Data:
  konferencja 12-16. 09
  Status:
  Opublikowana