Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wpływu składu chemicznego na strukturę i właściwości magnetyczne nowej generacji materiałów magnetokalorycznych z grupy MnFe(P,Ge,Si,As) z wykorzystaniem obliczeń ab-initio

2011/01/D/ST5/07816

Słowa kluczowe:

Metale przejściowe efekt magnetokaloryczny schładzanie magnetyczne entropia magnetyczna

Deskryptory:

 • ST3_3: Cieplne własności materii skondensowanej
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samo organizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Metali Nieżelaznych

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Hawełek 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 491 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2014-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Stacja robocza z oprogramowaniem. Za kwotę 80 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. The effect of doping on magnetic properties of (Fe1−xMnx)2P1−ySiy series IF: 1,897
  Autorzy:
  J. Goraus, L. Hawelek, P. Wlodarczyk
  Czasopismo:
  Solid State Communications , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Effect of changing P/Ge and Mn/Fe ratios on the magnetocaloric effect and structural transition in the (Mn,Fe)2 (P,Ge) intermetallic compounds IF: 0,37
  Autorzy:
  P. Wlodarczyk, L. Hawelek, P. Zackiewicz, M. Kaminska, A. Chrobak, A. Kolano-Burian
  Czasopismo:
  Materials Science-Poland , Wydawca: Springer Verlag
  Status:
  Złożona
 3. Magnetic and structural study of Mn1.15Fe0.85P1-xGex (0.25IF: 0,604
  Autorzy:
  L. Hawelek, P. Wlodarczyk, P. Zackiewicz, M. Polak, M. Kaminska, R. Puzniak, I. Radelytskyi, A. Kolano-Burian
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2015, tom: 128, strony: 76-80), Wydawca: Polish Academy of Science Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.128.76 - link do publikacji
 4. Impact of silicon doping on the magnetocaloric effect of MnFeP0.35As0.65 powder IF: 1,839
  Autorzy:
  P. Wlodarczyk, L. Hawelek, M. Kowalczyk, M. Kaminska, M.Polak, M. Hreczka, A. Kolano-Burian
  Czasopismo:
  Solid State Sciences , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona