Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kształtowanie własności funkcjonalnych nowoczesnych stali wysokomanganowych

2011/01/D/ST8/03905

Słowa kluczowe:

własności funkcjonalne stal manganowa własności mechaniczne tekstura mikrostruktura

Deskryptory:

 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_10: Inżynieria produkcji, inżynieria procesowa
 • ST8_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Kowalska 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 502 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2014-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Microstructure and Texture Characteristics of the Metastable Fe-21Mn-3Si-3Al Alloy after Cold Deformation IF: 3,014
  Autorzy:
  J. Kowalska, W. Ratuszek, M. Witkowska, A. Zielińska-Lipiec, T.Tokarski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2015, tom: 643, strony: S39-S45), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2015.04.086 - link do publikacji
 2. Influence of cold plastic deformation on the development of the texture in high-manganese austenitic steel
  Autorzy:
  J. Kowalska, W. Ratuszek, M. Witkowska,
  Czasopismo:
  Solid State Phenomena (rok: 2013, tom: 203-204, strony: 115-120), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/SSP. - link do publikacji
 3. Development of microstructure and texture in Fe–26Mn–3Si–3Al alloy during cold-rolling and annealing IF: 2,39
  Autorzy:
  Joanna Kowalska, Wiktoria Ratuszek, Małgorzata Witkowska, Anna Zielińska-Lipiec
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2014, tom: 615, strony: S583-S586), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2013.12.059 - link do publikacji
 4. Microstructure and texture evolution during cold-rolling in the Fe-23Mn-3Si-3Al alloy IF: 1,09
  Autorzy:
  J. Kowalska, W.Ratuszek, M. Witkowskaa, A. Zielińska-Lipieca
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60, strony: 1789-1794), Wydawca: Polish Academy of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0306 - link do publikacji
 1. Rozwój tekstury w odkształconym na zimno stopie Fe−21Mn−3Si−3Al
  Autorzy:
  J. Kowalska, W. Ratuszek, M. Witkowska
  Konferencja:
  XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Data:
  konferencja 23–26 IX
  Status:
  Opublikowana
 2. Zmiany mikrostruktury i tekstury w walcowanej na zimno stali wyskokomanganowej
  Autorzy:
  J. Kowalska, W. Ratuszek, A. Zielińska-Lipiec, M. Witkowska
  Konferencja:
  XL Szkoła Inżynierii Materiałowej (rok: 2012, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Data:
  konferencja 24–27 IX 2012
  Status:
  Opublikowana