Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena wybranych funkcjonalnych właściwości produktu wzbogaconego we fruktany różnego pochodzenia w aspekcie profilaktyki osteoporozy - badania in vivo w warunkach hipoalimentacji wapniowej, z wykorzystaniem modelu samicy rosnącej oraz owariektomizowanej samicy dojrzałej (szczur rasy Wistar)

2011/01/B/NZ9/03045

Słowa kluczowe:

właściwości funkcjonalne fruktany sorbet stan kości osteopenia osteoporoza szczur owariektomia

Deskryptory:

 • NZ7_4: Prewencja populacyjna
 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Kinga Topolska 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 350 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Zakończenie projektu: 2015-08-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. analizator biochemiczny. Za kwotę 25 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. FRUCTAN STABILITY IN STRAWBERRY SORBETS IN DEPENDENCE ON THEIR SOURCE AND THE PERIOD OF STORAGE IF: 1,433
  Autorzy:
  Kinga Topolska, Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Adam Florkiewicz, Ewa Cieslik
  Czasopismo:
  European Food Research and Technology (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00217-016-2783-0 - link do publikacji
 2. ORGANOLEPTIC QUALITY OF FRUIT SORBETS CONTAINING YACON (SMALLANTHUS SONCHIFOLIUS Poepp. and Endl.)
  Autorzy:
  Kinga Topolska, Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Adam Florkiewicz, Ewa Cieślik
  Czasopismo:
  J Microbiol Biotech Food Sci (rok: 2015, tom: 4, strony: 161-163), Wydawca: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15414/jmbfs.2015.4.special3.161-163 - link do publikacji
 1. Microbiological quality of cherry sorbets with addition of pulp from Jerusalem artichoke tubers
  Autorzy:
  Kinga Topolska, Adam Florkiewicz, Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Ewa Cieślik
  Konferencja:
  Additives and Contaminants in Foodstuffs, (rok: 2013, ), Wydawca: Fakulta Chemickej a potravinarskej technologie STU v Bratislave ISBN 978-80-89597-12-3
  Data:
  konferencja 26-27 Września
  Status:
  Opublikowana
 2. Microbiological quality of cherry sorbets with addition of yacon root powder
  Autorzy:
  Kinga Topolska, Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Adam Florkiewicz, Ewa Cieślik
  Konferencja:
  Additives and Contaminants in Foodstuffs, (rok: 2013, ), Wydawca: Fakulta Chemickej a potravinarskej technologie STU v Bratislave ISBN 978-80-89597-12-3
  Data:
  konferencja 26-27 września
  Status:
  Opublikowana
 3. The effect of fruit sorbet enriched in yacon (Smallanthus sonchifolius) fructans on the total calcium blood level in growing rats
  Autorzy:
  Kinga Topolska, Filipiak-Florkiewicz A, Florkiewicz A and Cieslik E
  Konferencja:
  4th International Conference and Exhibition on Food Processing & Technology (rok: 2015, ), Wydawca: OMISC
  Data:
  konferencja 10-12.08.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Próba wykorzystania topinamburu (Helianthus tuberosus L.) do produkcji sorbetów owocowych
  Autorzy:
  Kinga Topolska, Adam Florkiewicz, Agnieszka Florkiewicz, Ewa Cieślik
  Konferencja:
  Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu, XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN (rok: 2013, ), Wydawca: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności ISBN 978-83-937001-0-3
  Data:
  konferencja 2-3 lipca
  Status:
  Opublikowana
 5. The effect of fruit sorbet with the addition of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) fructans on the total calcium blood level in growing rats
  Autorzy:
  Cieslik E, Topolska K, Filipiak-Florkiewicz A and Florkiewicz A
  Konferencja:
  4th International Conference and Exhibition on Food Processing & Technology (rok: 2015, ), Wydawca: OMICS
  Data:
  konferencja 10-12 sierpnia 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ dodatku rozdrobnionych bulw topinamburu (Helianthus tuberosus L.) na jakość mikrobiologiczną sorbetów owocowych
  Autorzy:
  Kinga Topolska, Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Ewa Cieślik, Adam Florkiewicz, Ireneusz Maciejaszek
  Konferencja:
  XI Konferencja Naukowa z cyklu Żywność XXI wieku "Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne" (rok: 2014, ), Wydawca: wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków
  Data:
  konferencja 18-19 WRZEŚNIA 2014
  Status:
  Opublikowana