Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nieliniowa dynamika czarnych dziur o asymptotyce AdS

2011/01/N/ST2/05162

Słowa kluczowe:

równania Einsetina czarne dziury teoria względności symulacje numeryczne AdS Anti-de Sitter

Deskryptory:

  • ST2_11: Teoria względności i grawitacja

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marek Lipert 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 54 620 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2013-12-11

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Laptop wraz z akcesoriami. Za kwotę 6 000 PLN