Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stratygrafia inoceramowa i architektura depozycji wyższej kredy górnej niecki miechowskiej

2011/01/N/ST10/07717

Słowa kluczowe:

biostratygrafia inoceramowa niecka miechowska górna kreda

Deskryptory:

 • ST10_13: Paleontologia, stratygrafia, ewolucja Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agata Jurkowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 39 542 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2014-08-18

Planowany czas trwania projektu: 25 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat fotograficzny. Za kwotę 1 100 PLN
 2. karta pamięci. Za kwotę 60 PLN
 3. Laptop (Notebook). Za kwotę 1 600 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. The trace fossil Lepidenteron lewesiensis (Mantell, 1822) from the Upper Campanian – Lower Maastrichtian marly sediments in the Miechów Segment of the Szczecin-Miechów Synclinorium, southern Poland IF: 1,134
  Autorzy:
  Agata Jurkowska, Alfred Uchman
  Czasopismo:
  Acta Geologica Polonica (rok: 2013, tom: 4, strony: 611-623), Wydawca: Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Geologicznych
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/agp-2013-0026 - link do publikacji
 1. Górna kreda niecki miechowskiej i miocen północnej części zapadliska przedkarpackiego. Sesja Terenowa A
  Autorzy:
  Michał Stachacz, Agata Jurkowska, Elżbieta Machaniec
  Konferencja:
  XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geologiczne
  Data:
  konferencja 27-30.09.
  Status:
  Opublikowana