Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania termodynamiczne cieczy jonowych w zastosowaniu do odsiarczania paliw

2011/01/B/ST5/00800

Słowa kluczowe:

Synteza charakterystyka fizykochemiczna: DSC TGA/DTA struktura gęstość lepkość napięcie powierzchniowe równowagi fazowe: SLE LLE VLE korelacje przewidywanie równowag fazowych metodami udziałów grupowych równania stanu PC-SAFT.

Deskryptory:

 • ST5_7: Ciecze jonowe

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Urszula Domańska-Żelazna 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 595 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wyparka. Za kwotę 13 100 PLN
 2. Kalorymetr DSC. Za kwotę 201 200 PLN
 3. Komputer. Za kwotę 3 284 PLN
 4. Waga analityczna. Za kwotę 13 800 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (28)
 1. Effect of the alkyl side chain of the 1-alkylpiperidinium-based ionic liquids on desulfurization of fuels IF: 2,423
  Autorzy:
  M.l Wlazło, D. Ramjugernath, P. Naidoo, U. Domańska
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2014, tom: 72, strony: 31-36), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jct2013.12.029 - link do publikacji
 2. Extraction desulfurization process of fuels with ionic liquids IF: 2,423
  Autorzy:
  U. Domańska, K. Walczak, M. Królikowski
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2014, tom: 77, strony: 40-45), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jct2014.04.025 - link do publikacji
 3. Phase behavior of tricyanomethanide-based ionic liquids with alcohols and hydrocarbons IF: 2,241
  Autorzy:
  U. Domańska, E.V. Lukoshko, J. Szydłowski
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilib. (rok: 2015, tom: 387, strony: 18-23), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fluid.2014.12.003 - link do publikacji
 4. Phase behaviour of ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidynium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate with alcohols, water and aromatic hydrocarbons IF: 2379
  Autorzy:
  U. Domańska, E.V. Lukoshko, M. Królikowski
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2013, tom: 345, strony: 18-22), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fluid.2013.01.027 - link do publikacji
 5. Separation of thiophene from heptane with Ionic liquids. IF: 2,423
  Autorzy:
  U. Domańska, E.V. Lukoskho, M. Królikowski
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2013, tom: 61, strony: 126-131), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jct.2013.01.033 - link do publikacji
 6. Współczynniki aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim jako podstawowa informacja do opisu termodynamicznych i ekstrakcyjnych właściwości cieczy jonowych.. IF: 0,344
  Autorzy:
  U.Domańska-Żelazna
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2013, tom: 92/9, strony: 1589-1593), Wydawca: Wydaw.Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 7. Activity coefficients at infinite dilution and physicochemical properties for organic solutes and water in the ionic liquid 1-(2-methoxyethyl)-1-methylpyrrolidinium trifluorotris(perfluoroethyl)phosphate. IF: 2,423
  Autorzy:
  A. Marcinaik, M. Wlazło
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2013, tom: 60, strony: 57-62), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jct.2013.01.007 - link do publikacji
 8. Effect of the cation and anion of the ionic liquid on desulfurization of model fuels IF: 3,406
  Autorzy:
  U. Domańska, M. Wlazło
  Czasopismo:
  Fuel (rok: 2014, tom: 134, strony: 114-125), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fuel.2014.05.048 - link do publikacji
 9. Experimental and theoretical study on infinite dilution activity coefficients of various solutes in piperidinium ionic liquids IF: 2422
  Autorzy:
  K. Paduszyński, U. Domańska
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2013, tom: 60, strony: 169-178), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jct.2013.01.005 - link do publikacji
 10. Measurements and equation-of-state modelling of thermodynamic properties of binary mixtures of 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tetracyanoborate ionic liquid with molecular compounds IF: 2,423
  Autorzy:
  K. Paduszyński, E.V. Likoshko, M. Królikowski, U. Domańska
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2015, tom: 90, strony: 317-326), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jct.2015.06.004 - link do publikacji
 11. Solvent extraction of aromatic sulfur compounds from n-heptane using the 1-ethyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide ionic liquid. IF: 2,423
  Autorzy:
  M. Królikowski, K. Walczak, U. Domańska
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynmics (rok: 2013, tom: 65, strony: 168-173), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jct.2013.05.048 - link do publikacji
 12. Activity coefficients at infinite dilution and physicochemical properties for organic solutes and water in the ionic liquid 4-(2-methoxyethyl)-4-methylmorpholinium trisfluorotris(perfluoroethyl)phosphate IF: 2422
  Autorzy:
  M. Wlazło, A. Marciniak
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2012, tom: 54, strony: 366-372), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jct.2012.05.017 - link do publikacji
 13. Activity coeficients at infinite dilution and physicochemical properties for organic solutes and water in the ionic liquid 1-(2-hydroxyethyl)-3-methylimidazolium trifluorotris(perfluoroethyl)phosphate. IF: 2,423
  Autorzy:
  A. Marciniak, M. Wlazło
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2013, tom: 64, strony: 114-119), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jct.2013.05.008 - link do publikacji
 14. Effect of temperature and composition on the density, viscosity, surface tension and excess quantities of binary mixtures of 1-ethyl-3-methyl imidazolium tricyanomethanide with thiophene. IF: 2108
  Autorzy:
  U. Domańska, M. Królikowska, K. Walczak
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2013, tom: 436, strony: 504-511), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2013.07.011 - link do publikacji
 15. Phase equilibria study of binary systems comprising an (ionic liquid + hydrocarbon) IF: 2,423
  Autorzy:
  U. Domańska, M. Roguszewska, M. Królikowski, D. Ramjugernath, P. Naidoo
  Czasopismo:
  J. Chem Thermodynamics (rok: 2015, tom: 83, strony: 90-96), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j/jct.2014.12.005 - link do publikacji
 16. Ternary (liquid + liquid) equilibria of {trisfluorotris(perfluoroethyl)phosphate based ionic liquids + thiophene + heptane}: Part 2 IF: 2,423
  Autorzy:
  A. Marciniak, M. Wlazło
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2014, tom: xx, strony: xx), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jct.2014.07.020 - link do publikacji
 17. Ternary liquid-liquid equilibria for mixtures of {ionic liquid + thiophene or benzothiophene + heptane} at T = 308.15 K IF: 1,083
  Autorzy:
  U. Domańska, K. Walczak
  Czasopismo:
  J. Solution Chem. (rok: 2015, tom: 44, strony: 382-394), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10953-014-0276-y - link do publikacji
 18. Activity coefficients at infinite dilution and physicochemical properties for organic solutes and water in the ionic liquid ethyl-dimethyl-(2-methoxyethyl)ammonium trifluorotris(perfluoroethyl)phosphate IF: 2,423
  Autorzy:
  A. Marciniak, M. Wlazło
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2015, tom: 89, strony: 245-250), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jct.2015.05.022 - link do publikacji
 19. Extention of UNIFAC to piperidinium ionic liquids. IF: 2,379
  Autorzy:
  K. Paduszyński, U. Domańska
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2013, tom: 53, strony: 115-120), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fluid.2013.06.025 - link do publikacji
 20. Synthesis, physical, and thermodynamic properties of 1-alkyl-cyanopyridinium bis{(trifluoromethyl)sylfonyl}imide ionic liquids IF: 2422
  Autorzy:
  U. Domańska, K. Skiba, M. Zawadzki, K. Paduszyński, M. Królikowski
  Czasopismo:
  J. Chem Thermodyn. (rok: 2013, tom: 56, strony: 153-161), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jct.2012.07.015 - link do publikacji
 21. Density, Viscosity and Surface Tension of Binary Mixtures of 1-Butyl-1-Methylpyrrolidinium Tricyanomethanide with Benzothiophene IF: 1,083
  Autorzy:
  U. Domańska, M. Królikowska, K. Walczak
  Czasopismo:
  J. Solution Chemistry (rok: 2014, tom: 43, strony: 1929-1946), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10953-014-0257-1 - link do publikacji
 22. Measurements of activity coefficients at infinite dilution for organic solutes and water in the ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tricyanomethanide. IF: 2,423
  Autorzy:
  U. Domańska, E.V. Lukoskho
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2013, tom: 66, strony: 144-150), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jct.2013.07.004 - link do publikacji
 23. Measurements of activity coefficients at infinite dilution for organic solutes and water in the ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate IF: 3461
  Autorzy:
  U. Domanska, E.V. Lukoshko, M. Królikowski
  Czasopismo:
  Chem. Eng. J. (rok: 2012, tom: 183, strony: 261-270), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cej.2011.12.072 - link do publikacji
 24. Perturbed-chain SAFT as a versatile tool for thermodynamic modeling of binary mixtures containing isoquinolinium ionic liquids IF: 3607
  Autorzy:
  U. Domańska, M. Zawadzki, K. Paduszyński, M. Królikowski
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. B (rok: 2012, tom: 116, strony: 8191-8200), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp303988k - link do publikacji
 25. Physicochemical properties and activity coefficients at infinite dilution for organic solutes and water in a novel bicyclic guanidinium superbase-derived protic ionic liquid IF: 2422
  Autorzy:
  U. Domańska, M. Królikowski, W.E. Acree Jr. G.A. Baker
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2013, tom: 58, strony: 62-69), Wydawca: Elsevier Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jct.2012.09.033 - link do publikacji
 26. Separation of sullfur compounds from alkanes with 1-alkylcyanopyridinium-based ionic liquids IF: 2,423
  Autorzy:
  U. Domańska, K. Walczak. M. Zawadzki
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2014, tom: 69, strony: 27-35), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jct.2013.09.032 - link do publikacji
 27. Ternary liquid-liquid equilibria of trifluorotris(perfluoroethyl)phosphate based ionic liquids + benzothiophene + heptane. IF: 2,379
  Autorzy:
  M. Wlazło, A. Marciniak
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2014, tom: 361, strony: 54-59), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 28. Thermodynamics and activity coefficients at infinite dilution for organic solutes and water in the ionic liquid 1-butyl-1-methylmorpholinium tricyanomethanide IF: 2,423
  Autorzy:
  U. Domańska, E.V. Lukoshko
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2014, tom: 68, strony: 53-59), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.10016/j.jct.2013.08.030 - link do publikacji