Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Niskoszumne scalone układy elektroniki odczytu o architekturze pikselowej dla potrzeb rejestracji sygnałów neurobiologicznych.

2011/01/N/ST7/01256

Słowa kluczowe:

elektronika odczytu pikselowa architektura wielokanałowa technologia submikronowa sygnały neurobiologiczne

Deskryptory:

 • ST7_11: Inżynieria biomedyczna

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

AGH w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

woj.

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Kmon 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 271 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-07

Zakończenie projektu: 2014-11-06

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. nie planowano zakupu aparatury.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Wielokanałowy układ scalony do zło żłonych eksperymentów neurobiologicznych (poszerzony artykuł z konferencji Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych)
  Autorzy:
  P.Kmon
  Czasopismo:
  Pomiary, Automatyka, Kontrola (rok: 2012, tom: vol. 58, strony: 4), Wydawca: Pomiary, Automatyka, Kontrola
  Status:
  Opublikowana
 2. Digitally Assisted Neural Recording and Spike Detection Multichannel Integrated Circuit Designed in 180nm CMOS Technology IF: 0,912
  Autorzy:
  P. Kmon
  Czasopismo:
  Micorelectronics Journal (rok: 2014, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
  Doi:
  10.1016/j.mejo.2014.04.031 - link do publikacji
 3. Analiza szumowa kanału odczytowego przeznaczonego do wielokanałowych układów scalonych dedykowanych do eksperymentów neurobiologicznych (poszerzona praca z wystapienia na Warsztatach Doktoranckich)
  Autorzy:
  P.Kmon, P. Otfinowski
  Czasopismo:
  Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska (rok: 2013, tom: nr 1, strony: 3), Wydawca: Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
  Status:
  Opublikowana
 4. Energy Efficient Low-Noise Multichannel Neural Amplifier in Submicron CMOS Process IF: 1,97
  Autorzy:
  P. Kmon, P. Gryboś
  Czasopismo:
  IEEE Transactions on Circuits and Systems—I: Regular Papers (rok: 2013, tom: Vol. 60, No. 7, strony: 12), Wydawca: Regular Papers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/TCSI.2012.2230504 - link do publikacji
 5. Efficient neural amplifiers using MOS and MIM capacitors in 180 nm CMOS process
  Autorzy:
  P. Kmon, P. Gryboś, R. Szczygieł, M. Żołądź
  Czasopismo:
  Elektronika, Konstrukcje, Technologie, Zastosowania (rok: 2012, tom: 5, strony: 5), Wydawca: Elektronika, Konstrukcje, Technologie, Zastosowania
  Status:
  Opublikowana
 1. ANALIZA SZUMOWA KANAŁU ODCZYTOWEGO PRZEZNACZONEGO DO WIELOKANAŁOWYCH UKŁADÓW SCALONYCH DEDYKOWANYCH DO EKSPERYMENTÓW NEUROBIOLOGICZNYCH (prezentacja na konferencji)
  Autorzy:
  P. Kmon, P.Otfinowski
  Konferencja:
  Warsztaty Doktoranckie oraz letnia szkoła metod numerycznych (rok: 2012, ), Wydawca: Warsztaty Doktoranckie Lublin
  Data:
  konferencja Warsztaty Doktoranckie Lublin
  Status:
  Opublikowana
 2. Area Efficient Low Power Neural Amplifiers Using MOS and MIM Capacitors in Submicron Technologies for Ultra Low Corner Frequencies
  Autorzy:
  P.Kmon, P.Grybos, R.Szczygiel, M.Zoladz,
  Konferencja:
  MIXDES 2012, 19th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" (rok: 2012, ), Wydawca: MIXDES 2012
  Data:
  konferencja May 24-26, 2012
  Status:
  Opublikowana
 3. Design of a Reconfigurable Stimulator for Multichannel Integrated Systems Dedicated to Neurobiology Experiments
  Autorzy:
  P. Kmon
  Konferencja:
  MIXDES 2014, Mixed design of integrated circuits and systems (rok: 2014, ), Wydawca: MIXDES
  Data:
  konferencja czerwiec 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Front-end amplifier optimization for integrated circuits fabricated in the submicron processes dedicated to the neurobiology experiments
  Autorzy:
  P. Kmon, P. Otfinowski
  Konferencja:
  EMBC 2012 San Diego : 34th annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (rok: 2012, ), Wydawca: EMBC 2012 San Diego
  Data:
  konferencja 28 August – 1 September, 2012
  Status:
  Opublikowana
 5. Family of Mulitchannel ASICs for Measurements Electrical Activity of Neural Network
  Autorzy:
  P. Grybos, M. Zoladz, P. Kmon, R. Szczygiel
  Konferencja:
  CDNLive! EMEA 2012 (rok: 2012, ), Wydawca: CDNLive! EMEA 2012
  Data:
  konferencja Munich May 2012
  Status:
  Opublikowana
 6. NRSD8 - Neural Recording and Spike Detection Multichannel Integrated Circuit Designed in 180nm CMOS Technology
  Autorzy:
  P.Kmon
  Konferencja:
  MIXDES 2013, 20th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" (rok: 2013, ), Wydawca: MIXDES 2013
  Data:
  konferencja June, 2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Neural Recording and Spike Detection Multichannel Integrated Circuit for Broad Range of Biomedical Signals Recording
  Autorzy:
  P.Kmon, P.Grybos, R.Szczygieł, M.Zoladz, , San Diego, USA
  Konferencja:
  IEEE EMBS Conference on Neural Engeenering (rok: 2013, ), Wydawca: IEEE EMBS Conference on Neural Engeenering
  Data:
  konferencja 41579
  Status:
  Opublikowana
 8. Effective Noise Minimization in Multichannel Recording Circuits Processed in Modern Technologies for Neurobiology Experiments
  Autorzy:
  P. Kmon, P. Gryboś, M. Żołądź, R. Szczygieł
  Konferencja:
  IEEE BioCAS 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE BioCAS 2014
  Data:
  konferencja 41944
  Status:
  Opublikowana
 9. Wielokanałowy układ scalony do złożonych eksperymentówneurobiologicznych
  Autorzy:
  P. Kmon
  Konferencja:
  Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych (rok: 2012, ), Wydawca: AGH
  Data:
  konferencja maj 2012
  Status:
  Opublikowana
 10. CMRR Improvement for Multichannel Integrated Recording Circuits Processed in Submicron Technologies Dedicated to Neurobiology Experiments
  Autorzy:
  P. Kmon
  Konferencja:
  MIXDES 2014, Mixed design of integrated circuits and systems (rok: 2014, ), Wydawca: MIXDES
  Data:
  konferencja czerwiec 2014
  Status:
  Opublikowana
 11. High uniformity of the main parameters of the integrated electronics dedicated to record broad range of the biopotentials
  Autorzy:
  P.Kmon, M.Żołądź, P.Gryboś, R.Szczygieł
  Konferencja:
  International Meeting on Substrate-Integrated Microelectrode Arrays (rok: 2012, ), Wydawca: International Meeting on Substrate-Integrated Microelectrode Arrays
  Data:
  konferencja 41061
  Status:
  Opublikowana