Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ struktury łańcucha, składu, wiązań wodorowych na własności bioresorbowalnych kopolimerów z pamięcią kształtu

2011/01/N/ST5/02257

Słowa kluczowe:

pamięć kształtu polimery biokompatybilne polimeryzacja z otwarciem pierścienia

Deskryptory:

 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samo organizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_21: Chemia polimerów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Smola 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 133 625 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-14

Zakończenie projektu: 2014-12-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Properties and shape memory behaviour of biodegradable blends based on L-Lactide/Glycolide copolymer and poly(butylene succinate)
  Autorzy:
  Anna Smola, Piotr Dobrzyński, Michał Sobota, Natalia Śmigiel-Gac
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials (rok: 2014, tom: 128-129, strony: 73-76), Wydawca: Polish Society for Biomaterials in Krakow
  Status:
  Opublikowana
 2. Bioresorbable terpolymers based on L-Lactide, glycolide and trimethylene carbonate with shape memory behaviour IF: 5,231
  Autorzy:
  A. Smola, P. Dobrzynski, M. Cristea, J. Kasperczyk, M. Sobota, K. Gebarowska
  Czasopismo:
  Polymer Chemistry (rok: 2013, tom: 5, strony: 2442-2452), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3py01557b - link do publikacji
 3. Synthesis and characterization of bioresorbable L-Lactide/Glycolide/Butylene succinate terpolymers with shape memory behavior
  Autorzy:
  Natalia Śmigiel, Anna Smola, Henryk Janeczek, Janusz Kasperczyk, Piotr Dobrzyński
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials (rok: 2012, tom: 114, strony: 15-20), Wydawca: Polish Society for Biomaterials in Krakow
  Status:
  Opublikowana
 1. Ethylethoxy Zinc (II) as a New Initiator for Synthesis Elastic Trimethylene Carbonate/ e-Caprolactone Copolymers
  Autorzy:
  Małgorzata Pastusiak, Piotr Dobrzyński, Michał Sobota, Janusz Kasperczyk, Anna Smola
  Konferencja:
  25th European Conference on Biomaterials (rok: 2013, ), Wydawca: ISBN No: 978-84-695-7831-5
  Data:
  konferencja 8-12.08
  Status:
  Opublikowana
 2. Bioresorbowalne terpolimery wykazujące pamięć kształtu
  Autorzy:
  Anna Smola, Piotr Dobrzyński, Michał Sobota, Janusz Kasperczyk
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14-18.09
  Status:
  Opublikowana
 3. L-LACTIDE/GLYCOLIDE/TMC TERPOLYMERS, SYNTHESIS, PROPERTIES AND PRELIMINARY APPLICATION
  Autorzy:
  A. Smola, M. Sobota, K. Gębarowska, P. Dobrzyński
  Konferencja:
  XIXTH INTERNATIONAL SEMINAR ON PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS AND ADVANCED MATERIALS (rok: 2013, ), Wydawca: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Data:
  konferencja 12-15.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. The synthesis of bioresorbable materials with shape memory behaviour
  Autorzy:
  Anna Smola, Piotr Dobrzyński
  Konferencja:
  25th European Conference on Biomaterials (rok: 2013, ), Wydawca: ISBN No: 978-84-695-7831-5
  Data:
  konferencja 8-12.08
  Status:
  Opublikowana