Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza porównawcza profili ekspresji miRNA w komórkach czerniaka rosnących w sferach w podłożu dla embrionalnych komórek macierzystych i stymulowanych surowicą do wzrostu w monowarstwie.

2011/01/D/NZ2/01488

Słowa kluczowe:

czerniak miRNA regulacja translacji nowotworowe komórki macierzyste

Deskryptory:

 • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Woźniak 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 286 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-07

Zakończenie projektu: 2014-12-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Diminution of miR-340-5p levels might be responsible for increased expression of ABCB5 in melanoma cells under oxygen-deprived conditions IF: 2,706
  Autorzy:
  Woźniak Michał, Sztiller-Sikorska Małgorzata, Czyż Małgorzata
  Czasopismo:
  Experimental and Molecular Pathology , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 2. Expression of miRNAs as important element of melanoma cell plasticity in response to microenvironmental stimuli. IF: 1,872
  Autorzy:
  Woźniak Michał, Sztiller-Sikorska Małgorzata, Czyż Małgorzata
  Czasopismo:
  Anticancer Research (rok: 2015, tom: 35, strony: 2747-2758), Wydawca: International Institute of Cancer Research
  Status:
  Opublikowana
 3. microRNA in the control of stem-like phenotype of cancer cells IF: 0,82
  Autorzy:
  Woźniak Michał
  Czasopismo:
  Central European Journal of Biology (rok: 2013, tom: 8, strony: 931-942), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/s11535-013-0222-9 - link do publikacji