Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad enancjoselektywną totalną syntezą diterpenoidów pochodzenia grzybowego, (-)- guanakastepenu A i (-)-heptemeronu G oraz nad chemoenzymatycznym rozdziałem optycznym recemicznych gama-hydroksy-alfa,beta-nienasyconych ketonów

2011/01/B/ST5/00827

Słowa kluczowe:

enancjoselektywna synteza totalna diterpenoidy kinetyczny rozdział optyczny dynamiczny rozdział kinetyczny guanakastepen metody syntezy organicznej

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Wicha 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 390 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2015-05-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Chemoenzymatic Approach to Optically Active 4-Hydroxy-5-alkylcyclopent-2-en-1-one Derivatives: An Application of a Combined Circular Dichroism Spectroscopy and DFT Calculations to Assignment of Absolute Configuration IF: 1,724
  Autorzy:
  J. Frelek, M. Karchier, D. Madej, K. Michalak, P. Różański, P., J. Wicha
  Czasopismo:
  Chirality (rok: 2014, tom: 26, strony: 300-306), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chir.22317 - link do publikacji
 2. A convenient preparation of (S)-(-)-4-hydroxy-2- methylcyclopent-2-en-1-one and its application as a chiral synthetic equivalent of 2-methylcyclopent-2-en-1-one in the terpenoid synthesis. IF: 2,817
  Autorzy:
  Michalak, K.; Wicha, J.,
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2014, tom: 70, strony: 5073-5081), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2014.06.006 - link do publikacji
 3. An Enantioselective Total Synthetic Approach to (+)-Heptemerone G and (+)-Guanacastepene A from 2-Furyl Methyl Carbinol. IF: 2,71
  Autorzy:
  Michalak K. ; Wicha J.
  Czasopismo:
  Synlett (rok: 2013, tom: 2013, strony: 1387-1390), Wydawca: Thieme
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1055/s-033-1338857 - link do publikacji
 4. Studies towards dynamic kinetic resolution of 4-hydroxy-2-methylcyclopent-2-en-1-one and its E-O-trityl oxime IF: 2,817
  Autorzy:
  Karol Michalak, Jerzy Wicha, Jacek Wójcik
  Czasopismo:
  Tetrahedron , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji