Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie mechanizmów deformacji i rekrystalizacji w materiałach o strukturze heksagonalnej

2011/01/D/ST8/07399

Słowa kluczowe:

tytan cyrkon magnez modele deformacji poślizg krystalograficzny bliźniakowanie modele rekrystalizacji model rekrystalizacji 3D Monte Carlo mikroskopia elektronowa EBSD

Deskryptory:

 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Sebastian Wroński 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 394 520 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-14

Zakończenie projektu: 2015-12-13

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Frezarka CNC.
 2. Komputer przenośny - laptop.
 3. Wysokowydajny wieloprocesorowy serwer obliczeniowy. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Microstructureevolutionoftitaniumaftertensiletest IF: 2,211
  Autorzy:
  S. Wronski, K.Wierzbanowski, M.Jędrychowski, J. Tarasiuk, M.Wronski, A.Baczmanski, B.Bacroix
  Czasopismo:
  Materials Science & Engineering A (rok: 2016, tom: 656, strony: 44937), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msea.2015.12.041 - link do publikacji
 2. Effect of Rolling Asymmetry on Selected Properties of Grade 2 Titanium Sheet IF: 1,579
  Autorzy:
  M. Wroński, K. Wierzbanowski, M. Wróbel, S. Wroński, B. Bacroix
  Czasopismo:
  Metals and Materials International Metals and Materials International (rok: 2015, tom: 5, strony: 805-814), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12540-015-5094-2 - link do publikacji
 3. Microstructure heterogeneity after the ECAP process and its influence on recrystallization in aluminium IF: 1,88
  Autorzy:
  S. Wronski,J. Tarasiuk, B. Bacroix, K. Wierzbanowski, H. Paul
  Czasopismo:
  Materials Characterization (rok: 2013, tom: 78, strony: 60-68), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchar.2013.01.010 - link do publikacji
 4. Modification of stress and texture distributions in asymmetrically rolled titanium
  Autorzy:
  M. Wronski, K. Wierzbanowski, A. Baczmanski, S. Wronski, B. Bacroix, M. Wróbel, A. Lodini
  Czasopismo:
  Advanced Materials Research (rok: 2014, tom: Vol. 996, strony: 688-693), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/AMR.996.688 - link do publikacji
 5. Investigation of plastic deformation heterogeneities in duplex steel by EBSD IF: 1,88
  Autorzy:
  S. Wroński, J. Tarasiuk, B. Bacroix, A. Baczmański, C. Braham
  Czasopismo:
  Materials Characterization (rok: 2012, tom: volume 73, strony: 52-60), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchar.2012.07.016 - link do publikacji
 6. Texture evolution in titanium on complex deformation paths: Experiment and modelling IF: 2,211
  Autorzy:
  K. Kowalczyk-Gajewska, K.Sztwiertnia, J.Kawałko, K.Wierzbanowski, M.Wronski, K. Frydrych, S.Stupkiewicz, H.Petryk
  Czasopismo:
  Materials Science & Engineering A (rok: 2015, tom: 637, strony: 251–263), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msea.2015.04.040 - link do publikacji
 7. An alternative method of grain boundary characterization
  Autorzy:
  Mariusz Jedrychowski , Jacek Tarasiuk , Brigitte Bacroix, Sebastian Wronski
  Czasopismo:
  Materials Science Forum (rok: 2013, tom: Vol. 753, strony: 93-96), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/MSF.753.93 - link do publikacji
 8. Microstructure evolution and grain refinement in asymmetrically rolled aluminium IF: 3,94
  Autorzy:
  S. Wronski, B. Bacroix
  Czasopismo:
  Acta Materialia (rok: 2014, tom: 76, strony: 404-412), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.actamat.2014.05.034 - link do publikacji
 9. Study of stress localisation in polycrystalline grains using self-consistent modelling and neutron diffraction IF: 1,596
  Autorzy:
  A. Baczmański , A. Gaj, L. Le Joncour, S. Wroński, M. François, B. Panicaud, C. Braham, A.M. Paradowska
  Czasopismo:
  Philosophical Magazine (rok: 2012, tom: Volume 92, strony: 3015-3035), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/14786435.2012.683542 - link do publikacji
 10. Texturevariationinasymmetricallyrolledtitanium.StudybyFinite Element Methodwithimplementedcrystallinemodel IF: 2,061
  Autorzy:
  M. Wronski, K.Wierzbanowski, S.Wronski, B.Bacroix, P.Lipinski
  Czasopismo:
  International JournalofMechanicalSciences (rok: 2014, tom: 87, strony: 258-267), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijmecsci.2014.06.010 - link do publikacji
 11. EBSD investigation of cold rolled and recrystallized titanium
  Autorzy:
  Mariusz Jedrychowski, Jacek Tarasiuk, Brigitte Bacroix
  Czasopismo:
  Materials Science Forum (rok: 2013, tom: Vol. 753, strony: 289-292), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/MSF.753.289 - link do publikacji
 12. Problem of elastic anisotropy and stacking faults in stress analysis using multireflection grazing-incidence X-ray diffraction IF: 3,95
  Autorzy:
  Marciszko, M., Baczmanski, A., Wrobel, M., Seiler, W., Braham, C., Wronski, S. Wawszczak, R.
  Czasopismo:
  Journal of Applied Crystallography (rok: 2015, tom: 48, strony: 492–509), Wydawca: International Union of Crystallography
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S1600576715002666 - link do publikacji
 1. Investigation of SIBM driven recrystallization in alpha Zirconium based on EBSD data and Monte Carlo modeling
  Autorzy:
  M Jedrychowski, B Bacroix, O U Salman, J Tarasiuk, S Wronski
  Konferencja:
  36th Risø International Symposium on Materials Science (rok: 2015, ), Wydawca: IOP Publishing
  Data:
  konferencja 7-11 September
  Status:
  Opublikowana
 2. Study of Asymmetric Rolling of Titanium by the Finite Elements Method with Implemented Crystalline Model
  Autorzy:
  M. Wronski, K. Wierzbanowski, L. Pytlik, B. Bacroix, P. Lipinski
  Konferencja:
  Conference on Mechanical Stress Evaluation by Neutrons and Synchrotron Radiation (MECA SENS 7) (rok: 2013, ), Wydawca: Materials Science Forum
  Data:
  konferencja 10-12 September
  Status:
  Opublikowana
 3. Modification of stress and texture distributions in asymmetrically rolled titanium
  Autorzy:
  M. Wronski, K. Wierzbanowski, A. Baczmanski, S. Wronski, B. Bacroix, M. Wrobel, A. LodiniK. Wierzbanowski, A. Baczmanski, S. Wronski, B. Bacroix, M. Wróbel, A. Lodini
  Konferencja:
  9-th European Conf. on Residual Stresses (ECRS9) (rok: 2014, ), Wydawca: Advanced Materials Research
  Data:
  konferencja 7-10 July
  Status:
  Opublikowana
 4. Study of Microstructure, Texture and Residual Stress in Asymmetrically Rolled Titanium
  Autorzy:
  M. Wronski, K. Wierzbanowski, B. Bacroix, M. Wróbel, A. Baczmanski, A. Lodini
  Konferencja:
  Conference on Mechanical Stress Evaluation by Neutrons and Synchrotron Radiation (MECA SENS 7) (rok: 2013, ), Wydawca: Materials Science Forum
  Data:
  konferencja 10-12 September
  Status:
  Opublikowana
 5. Study of texture, microstructure and mechanical properties of asymmetrically rolled aluminium
  Autorzy:
  M Wronski, K Wierzbanowski, S Wronski, B Bacroix, M Wróbel, A Uniwersał
  Konferencja:
  17th International Conference on Textures of Materials (ICOTOM 17) (rok: 2015, ), Wydawca: IOP Publishing
  Data:
  konferencja 24-29 August
  Status:
  Opublikowana
 6. Microstructure and texture of asymmetrically rolled aluminium and titanium after deformation and recrystallization
  Autorzy:
  M Wronski, K Wierzbanowski, S Wronski, B Bacroix
  Konferencja:
  36th Risø International Symposium on Materials Science (rok: 2015, ), Wydawca: IOP Publishing
  Data:
  konferencja 7-11 September
  Status:
  Opublikowana