Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zmiany strukturalne w materiałach krystalicznych indukowane za pomocą promieniowania i ciśnienia

2011/01/D/ST5/02834

Słowa kluczowe:

rentgenowska analiza strukturalna nieporządek w kryształach reakcje fotochemiczne w kryształach badania wysokociśnieniowe kryształów

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samo organizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_17: Chemia fazy skondensowanej

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Julia Bąkowicz 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 180 630 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Zakończenie projektu: 2014-12-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Notebook. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Elektrodrążarka. Za kwotę 16 000 PLN
 3. Główka goniometryczna. Za kwotę 3 000 PLN
 4. Dysk przenośny 1TB. Za kwotę 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Influence of pressure on molecular packing and photochemical properties in three chalcone analogs IF: 1,255
  Autorzy:
  Julia Bąkowicz, Tomasz Galica, Ilona Turowska-Tyrk
  Czasopismo:
  Zeitschrift für Kristallographie – Crystalline Materials (rok: 2015, tom: 230, strony: 131-137), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/zkri-2014-1792 - link do publikacji
 2. Structural transformations in crystals induced by radiation and pressure. Part 1. How pressure influences the intramolecular photochemical reactions in crystals IF: 3,858
  Autorzy:
  J. Bąkowicz, I. Turowska-Tyrk
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2014, tom: 16, strony: 6039-6048), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4ce00320a - link do publikacji
 3. Monitoring photochemical reactions in single crystals by X-ray diffraction: practical aspects IF: 0,503
  Autorzy:
  Krzysztof Konieczny, Julia Bąkowicz, Ilona Turowska-Tyrk
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Crystallography (rok: 2015, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 4. Steering photochemical reactivity of 2,4,6-triisopropylbenzophenonate anion in a crystalline state IF: 2,291
  Autorzy:
  Julia Bąkowicz, Joanna Olejarz, Ilona Turowska-Tyrk
  Czasopismo:
  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (rok: 2014, tom: 273, strony: 34-42), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jphotochem.2013.09.003 - link do publikacji
 1. Fotoindukowane transformacje strukturalne w kryształach w warunkach wysokich ciśnień
  Autorzy:
  J. Bąkowicz, I. Turowska-Tyrk
  Konferencja:
  56th Polish Crystallographic Meeting (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN oraz Komitet Krystalografii PAN
  Data:
  konferencja 26-27 VI
  Status:
  Opublikowana
 2. Badania fotoreaktywności analogów chalkonu w normalnym i wysokim ciśnieniu
  Autorzy:
  T. Galica, J. Bąkowicz, I. Turowska-Tyrk
  Konferencja:
  56th Polish Crystallographic Meeting (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN oraz Komitet Krystalografii PAN
  Data:
  konferencja 26-27 VI
  Status:
  Opublikowana
 3. Structural changes induced in crystals by the photocyclization and high pressure
  Autorzy:
  J. Bąkowicz, I. Turowska-Tyrk
  Konferencja:
  23rd Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography, Montreal Canada (rok: 2014, ), Wydawca: International Union of Crystallography. Published by John Wiley & Sons Ltd
  Data:
  konferencja 5 - 12 VIII
  Status:
  Opublikowana
 4. Inquiry into which of the two photochemical reactions may occur in the crystal
  Autorzy:
  J. Bąkowicz, A. Trawka, I. Turowska-Tyrk
  Konferencja:
  21st International Conference on the Chemistry of the Organic Solid State (rok: 2013, ), Wydawca: HG3 Conferences
  Data:
  konferencja 4 - 9 VIII
  Status:
  Opublikowana
 5. Jak dalece ciśnienie może wpływać na fotoreaktywność związku w krysztale – porównanie struktur wyznaczonych w warunkach normalnego i wysokiego ciśnienia
  Autorzy:
  T. Galica, J. Bąkowicz, I. Turowska-Tyrk
  Konferencja:
  55th Polish Crystallographic Meeting (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN oraz Komietet Krystalografii PAN
  Data:
  konferencja 27-29 VI
  Status:
  Opublikowana
 6. Która z dwóch reakcji fotochemicznych zajdzie w krysztale?
  Autorzy:
  A. Trawka, J. Bąkowicz, I. Turowska-Tyrk
  Konferencja:
  55th Polish Crystallographic Meeting (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN oraz Komitet Krystalografii PAN
  Data:
  konferencja 27-29 VI
  Status:
  Opublikowana
 7. Wysokociśnieniowe badania fotoreaktywnej pochodnej 2-tert-butylobenzofenonu
  Autorzy:
  J. Bąkowicz
  Konferencja:
  55th Polish Crystallographic Meeting (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN oraz Komitet Krystalografii PAN
  Data:
  konferencja 27-29 VI
  Status:
  Opublikowana