Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka struktury i właściwości powłok kompozytowych Ni/Al2O3

2011/01/D/ST8/05318

Słowa kluczowe:

powłoki kompozytowe naprężenia własne tekstura

Deskryptory:

 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Góral 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 289 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2014-12-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw do akwizycji i opracowania danych z oprogramowaniem komputerowym. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Microstructure and properties of Ni and Ni/Al2O3 coatings electrodeposited at various current densities IF: 1,09
  Autorzy:
  A. Góral, K. Berent, M. Nowak, B. Kania
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2016, tom: 61, strony: 55-60), Wydawca: Polish Academy of Sciences: Committee of Metallurgy, Institute of Metallurgy and Materials Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2016-0001 - link do publikacji
 2. Study of microstructure and properties of Ni/Al2O3 nanocomposite coatings obtained by electrodeposition
  Autorzy:
  A. Góral, K. Berent, L. Lityńska-Dobrzyńska, T. Czeppe, M. Kot
  Czasopismo:
  Scientific Proceedings of the Scientific and Technical Union of Mechanical Engineering (rok: 2014, tom: XXII 1 (150), strony: 262-265), Wydawca: Scientific and Technical Union of Mechanical Engineering (ISSN 1310-3946)
  Status:
  Opublikowana
 3. Influence of surfactants on microstructure and corrosion resistance of Ni/Al2O3 coatings
  Autorzy:
  A. Góral, M. Nowak, J. Wojewoda-Budka
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2013, tom: 3, strony: 165-168), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
 4. Influence of current density on microstructure and properties of electrodeposited nickel-alumina composite coatings IF: 2,39
  Autorzy:
  Anna Góral, Marek Nowak, Katarzyna Berent, Bogusz Kania
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2014, tom: 615, strony: S406-S410), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2014.01.025 - link do publikacji
 5. Microstructure of Ni/Al2O3 electrodeposited coatings studied with XRD and SEM techniques
  Autorzy:
  Anna Goral, Marek Nowak, Joanna Wojewoda-Budka
  Czasopismo:
  Solid State Phenomena (rok: 2013, tom: 203-204, strony: 133-136), Wydawca: Trans Tech Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://www.scientific.net/SSP.203-204.133 - link do publikacji
 1. Microstructure and properties of nickel matrix coatings reinforced with inert α-Al2O3 particles obtained by electrodeposition
  Autorzy:
  Anna Goral, Bogusz Kania, Marek Nowak, Joanna Wojewoda-Budka
  Konferencja:
  20th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials ISMANAM 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Universita degli Studi di Torino
  Data:
  konferencja 30.06 – 05.07
  Status:
  Opublikowana
 2. Effect of dispersed α-Al2O3 particles on the morphology and tribological properties of nickel-alumina coatings
  Autorzy:
  Anna Góral, Lidia Lityńska- Dobrzyńska, Katarzyna Berent
  Konferencja:
  XV International Conference on Electron Microscopy (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit
  Data:
  konferencja 15-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Characterisation of Microstructure and Wear Resistance of Nanostructured Ni Matrix Coatings Electrodeposited from Baths Containing Various Amounts of-Al2O3 Particles
  Autorzy:
  Anna Góral
  Konferencja:
  21st International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials (ISMANAM) (rok: 2014, ), Wydawca: University of the City of Juarez, UACJ; National Polytechnic Institute, IPN oraz Advanced Materials Research Center, CIMAV
  Data:
  konferencja 29.06 - 04.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. XRD and microscopical study of the Ni/Al2O3 coatings
  Autorzy:
  A. Góral, A. Bigos, J. Wojewoda-Budka
  Konferencja:
  XXII Conference on Applied Crystallography (rok: 2012, ), Wydawca: University of Silesia
  Data:
  konferencja 2-6.09.2012 Targanice
  Status:
  Opublikowana
 5. Microstructure and Corrosion Resistance of Ni and Ni/Al2O3 Coatings Electrodeposited at Various Current Densities
  Autorzy:
  Anna Góral, Katarzyna Berent, Marek Nowak, , Bogusz Kania
  Konferencja:
  21st International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials (ISMANAM) (rok: 2014, ), Wydawca: University of the City of Juarez, UACJ; National Polytechnic Institute, IPN oraz Advanced Materials Research Center, CIMAV
  Data:
  konferencja 29.06-04.07.2014
  Status:
  Opublikowana