Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały budowlane o właściwościach fotokatalitycznych

2011/01/D/ST5/03467

Słowa kluczowe:

materiały budowlane fotokataliza oczyszczanie powietrza

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Magdalena Janus 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 735 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-21

Zakończenie projektu: 2016-12-20

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 1. Nadanie właściwości fotokatalitycznych gipsowym materiałom budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem odpadowych gipsów z odsiarczania spalin IF: 0,399
  Autorzy:
  Kamila Zając, Magdalena Janus, Kamil Kuźmiński, Antoni W. Morawski
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2016, tom: 95, strony: 2222-2226), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2016.11.14 - link do publikacji
 2. Nox photocatalytic degradation on gypsum plates modified by TiO2-N,C photocatalysts IF: 0,474
  Autorzy:
  Magdalena Janus, Kamila Bubacz, Justyna Zatorska, Ewelina Kusiak-Nejman, Adam Czyżewski, Antoni W. Morawski
  Czasopismo:
  Polish Journal of Chemical Technology (rok: 2015, tom: 17, strony: 45150), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pjct-2015-0042 - link do publikacji
 3. Improved E. coli inactivation on the photoactive concrete plates loaded with N-TiO2 or N,C-TiO2 photocatalysts IF: 2,437
  Autorzy:
  M. Janus, A. Markowska-Szczupak, E. Kusiak-Nejman, P. Rokicka, K. Zając, A.W. Morawski
  Czasopismo:
  International Biodeterioration & Biodegradation (rok: 2016, tom: brak, strony: 44933), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 4. Adsorption of CO2 on C,N-TiO2 Surfaces IF: 0,559
  Autorzy:
  Magdalena Janus
  Czasopismo:
  Adsorption Science & Technology (rok: 2012, tom: 30, strony: 807-816), Wydawca: Multi-Science Publishing Co. Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Cementitious plates containing TiO2-N,C photocatalysts for NOx degradation IF: 1,106
  Autorzy:
  Magdalena Janus, Kamila Bubacz, Justyna Zatorska, Ewelina Kusiak-Nejman, Adam Czyżewski, Antoni W. Morawski
  Czasopismo:
  Journal of Advanced Oxidation Technology (rok: 2015, tom: 18, strony: 227-232), Wydawca: Science & Technology Network, Inc
  Status:
  Opublikowana
 6. Induced self-cleaning properties towards Reactive Red 198 of the cement materials loaded with co-modified TiO2/N,C photocatalysts IF: 0,983
  Autorzy:
  Magdalena Janus, Kamila Bubacz, Justyna Zatorska, Ewelina Kusiak-Nejman, Adam Czyżewski, Jacek Przepiórski, Antoni W. Morawski
  Czasopismo:
  Reaction Kinetics Mechanism and Catalysis (rok: 2014, tom: 113, strony: 615-628), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11144-014-0749-4 - link do publikacji
 1. Mechanical Properties and Photocatalytic Activity of Modified Waste Gypsum
  Autorzy:
  Sylwia Mozia, Magdalena Janus, Kamila Zając, Antoni W. Morawski
  Konferencja:
  The 21st International Conference on Semiconductor Photocatalysis & Solar Energy Conversion (rok: 2016, ), Wydawca: Redox Technologies
  Data:
  konferencja 13-16 November
  Status:
  Opublikowana
 2. Mechanical Properties of Polyethlene modified by TiO2-N,C
  Autorzy:
  M. Janus, K. Wilpiszewska, E. Kusiak-Nejman, A.W. Morawski
  Konferencja:
  Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for the Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces (PAOT-3) (rok: 2015, ), Wydawca: Gdańsk Univerisity of Technology
  Data:
  konferencja 1-4 September
  Status:
  Opublikowana
 3. Photocatalytic activity of mortars mixed with carbon and nitrogen Co- modified titanium dioxide
  Autorzy:
  Ewelina Kusiak-Nejman, Magdalena Janus, Sylwia Mozia, Justyna Zatorska, Kamila Bubacz, Adam Czyżewski and Antoni Morawski
  Konferencja:
  8th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications (rok: 2014, ), Wydawca: Aristotle University of Thessaloniki
  Data:
  konferencja 25-28 June
  Status:
  Opublikowana
 4. Lifetime of Modified Gypsum Plasters during Acetaldehyde Decomposition
  Autorzy:
  M. Janus, K. Bubacz, J. Zatorska, A. Czyżewski, E. Kusiak-Nejman, A.W. Morawski
  Konferencja:
  The 20th International Conference on Semiconductor Photocatalysis and Solar Energy Conversion (rok: 2015, ), Wydawca: Redox Technologies
  Data:
  konferencja 16-19 November
  Status:
  Opublikowana
 5. Modified Gypsum Plasters for Photocatalytic Degradation of Acetaldehyde
  Autorzy:
  M. Janus, K. Zając, J. Zatorska, E. Kusiak-Nejman, A. Czyżewski, A.W. Morawski
  Konferencja:
  European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (rok: 2015, ), Wydawca: Aristotle Univerity of Thessaloniki
  Data:
  konferencja 21-24 October
  Status:
  Opublikowana
 6. Photocatalytic reduction of fungi on modified gypsum plasters
  Autorzy:
  Magdalena Janus, Agata Markowska-Szczupak, Ewelina Kusiak-Nejman, Antoni W. Morawski
  Konferencja:
  The 21st International Conference on Semiconductor Photocatalysis & Solar Energy Conversion (rok: 2016, ), Wydawca: Redox Technologies
  Data:
  konferencja 13-16 November
  Status:
  Opublikowana
 7. The characteristic of cements with diffrent amount of carbon and nitrogen co-modified titanium dioxide
  Autorzy:
  M. Janus, E. Kusiak-Nejman, A.W. Morawski
  Konferencja:
  Fourth International Conference on Semiconductor Photochemistry (rok: 2013, ), Wydawca: Institute of Chemical Technology
  Data:
  konferencja 23-27 June
  Status:
  Opublikowana
 8. Usuwanie NOx z powietrza z użyciem modyfikowanych cementów
  Autorzy:
  M. Janus, J. Zatorska, K. Bubacz, E. Kusiak-Nejman, A. Czyżewski, Antoni W. Morawski
  Konferencja:
  II Sympozjum " Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 – Szczecin 2014 r.) (rok: 2014, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 8-9 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 9. Nadanie właściwości fotokatalitycznych gipsom odpadowym z odsiarczania spalin
  Autorzy:
  Kamila Zając, Magdalena Janus, Kamil Kuźmiński, Antoni W. Morawski
  Konferencja:
  X Konferencja Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie (rok: 2016, ), Wydawca: volumina.pl Daniel Krzanowski
  Data:
  konferencja 14-17 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 10. Właściwości mechaniczne i fotkatalityczne gipsu z dodatkiem ditlenku tytanu modyfikowanego węglem i azotem
  Autorzy:
  M. Janus, J. Zatorska, K. Bubacz, E. Kusiak-Nejman, A. Czyżewski, Antoni W. Morawski
  Konferencja:
  II Sympozjum " Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 – Szczecin 2014 r.) (rok: 2014, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 8-9 lipca
  Status:
  Opublikowana