Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ustalenie chronologii powstania późno-plejstoceńskiej pokrywy lessowej na obszarze Polski na podstawie datowania luminescencyjnego wysokiej rozdzielczości oraz badań lito-pedologicznych wybranych sekwencji lessowo-glebowych.

2011/01/D/ST10/06049

Słowa kluczowe:

Lessy datowanie OSL chronologia

Deskryptory:

 • ST10_5: Geologia, tektonika, sedymentologia
 • ST10_6: Paleoklimatologia, paleoekologia
 • ST10_13: Paleontologia, stratygrafia, ewolucja Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Moska 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 290 875 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-20

Zakończenie projektu: 2015-12-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. OSL chronostratigraphy of a loess-palaeosol sequence in Złota using quartz of different grain sizes. IF: 1,14
  Autorzy:
  PIOTR MOSKA, ZDZISŁAW JARY, GRZEGORZ ADAMIEC, ANDRZEJ BLUSZCZ
  Czasopismo:
  Radiation Measerement (rok: 2015, tom: 81, strony: 23-31), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 1. OSL chronostratigraphy of a loess-palaeosol sequence in Złota using different dating methods.
  Autorzy:
  Piotr Moska, Z. Jary, Grzegorz Adamiec, Andrzej Bluszcz
  Konferencja:
  Kukla Loessfest '14 - 7th Loess Seminar. International Conference on Loess Research. In memoriam of George Kukla (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 08.09-09.09
  Status:
  Opublikowana
 2. Preliminary OSL dating results for loess deposits from Tyszowce
  Autorzy:
  Piotr Moska, Z. Jary, Grzegorz Adamiec, Andrzej Bluszcz
  Konferencja:
  Kukla Loessfest '14 - 7th Loess Seminar. International Conference on Loess Research. In memoriam of George Kukla (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 08.09-09.09
  Status:
  Opublikowana
 3. OSL chronostratigraphy of a loess-palaeosol sequence in Biały Kościół using quartz of different grain sizes and radiocarbon dating.
  Autorzy:
  Piotr Moska, Z. Jary, Grzegorz Adamiec, Andrzej Bluszcz
  Konferencja:
  Kukla Loessfest '14 - 7th Loess Seminar. International Conference on Loess Research. In memoriam of George Kukla (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 08.09-09.09
  Status:
  Opublikowana
 4. 1.Chronostratygrafia OSL dla głównych profili lessowych w Polsce (Złota, Biały Kościół, Tyszowce, Strzyżne) przy wykorzystaniu różnych metod datowania.
  Autorzy:
  Piotr Moska, Z. Jary, Grzegorz Adamiec, Andrzej Bluszcz
  Konferencja:
  Stratygrafia plejstocenu Polski (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny
  Data:
  konferencja 31.08-04.09
  Status:
  Opublikowana
 5. The main loess-soil sections in SW Poland.
  Autorzy:
  Z. Jary, P.Moska, J. Raczyk.
  Konferencja:
  Kukla Loessfest '14 - 7th Loess Seminar. International Conference on Loess Research. In memoriam of George Kukla (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 08.09-09.09
  Status:
  Opublikowana