Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania anizotropii naprężeń oraz naprężeń resztkowych w mocno niedopasowanych stopach półprzewodnikowych III - V - N

2011/01/D/ST5/04769

Słowa kluczowe:

półprzewodniki III-V-N XRD AFM spektroskopia absorpcyjna

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jarosław Serafińczuk 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 425 064 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Zakończenie projektu: 2014-12-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Fourier analysis of scratches generated on m-GaN substrates during polishing IF: 1,164
  Autorzy:
  Jaroslaw Serafinczuk, Grzegorz Jóźwiak , Piotr Pałetko , Robert Kudrawiec , Robert Kucharski , Marcin Zajac , Teodor Gotszalk
  Czasopismo:
  Crystal Research & Technology (rok: 2015, tom: 50, strony: 263-267), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/crat.201400465 - link do publikacji
 2. Structural properties of bulk GaN substrates: Impact of structural anisotropy on non-polar and semi-polar crystals IF: 1,164
  Autorzy:
  Jaroslaw Serafinczuk, Robert Kucharski, Marcin Zajac, Teodor Pawel Gotszalk, and Robert Kudrawiec
  Czasopismo:
  Crystal Research & Technology (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/crat.201500125 - link do publikacji
 3. Ammonothermal growth of GaN crystals on HVPE-GaN seeds prepared with the use of ammonothermal substrates IF: 1,698
  Autorzy:
  R. Kucharski, M. Zając, A. Puchalski, T. Sochacki, M. Boćkowski, J. Weyher, M. Iwinska, J. Serafińczuk, R. Kudrawiec, Z. Siemiątkowski
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2015, tom: 427, strony: 1–6), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2015.06.019 - link do publikacji
 4. Determination of lateral block size and mosaic of crystals using in-plane X-ray diffraction IF: 1,693
  Autorzy:
  Jarosław Serafińczuk
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 5. Anisotropy of strain relaxation in heterogeneous GaInNAs layers grown by AP-MOVPE IF: 1,693
  Autorzy:
  Ł. Gelczuk, D. Pucicki, J. Serafińczuk, M. Dąbrowska-Szata, P. Dłużewski
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2015, tom: 430, strony: 14-20), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2015.07.036 - link do publikacji
 6. Atomic force microscopy of partially polished and epi-ready c-plane GaN substrates obtained by ammonothermal method IF: 2,73
  Autorzy:
  Jaroslaw Serafinczuk, Grzegorz Jóźwiak , Piotr Pałetko , Robert Kudrawiec , Robert Kucharski , Marcin Zajac , Teodor Gotszalk
  Czasopismo:
  Applied Physics Express (rok: 2014, tom: -, strony: 055504-1), Wydawca: The Japan Society of Applied Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7567/APEX.7.055504 - link do publikacji
 7. Electronic band structure of compressively strained Ge1-xSnx with x<0.11 studied by contactless electroreflectance IF: 3,739
  Autorzy:
  K. Zelazna, M. P. Polak, P. Scharoch, J. Serafinczuk, M. Gladysiewicz, J. Misiewicz, J. Dekoster, and R. Kudrawiec
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2015, tom: 106, strony: 142102), Wydawca: AIP Publishing LLC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4917236 - link do publikacji
 1. APPLICATION OF THE FOURIER TRANSFORM TO ROCKING CURVES ANALYZE IN III-V-N MATERIALS
  Autorzy:
  Jarosław Serafińczuk
  Konferencja:
  XXII INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS (rok: 2013, ), Wydawca: The Materials Research Society (MRS), Sociedad Mexicana de Materiales
  Data:
  konferencja 11-15 sierpień 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Propagation of scratches on GaN substrate crystals during polishing process
  Autorzy:
  J.Serafińczuk, G. Jóźwiak, P. Pałetko, R. Kudrawiec, R. Kucharski, M. Zajac and T.P. Gotszalk
  Konferencja:
  4th National Conference on Nano- and Micromechanics (KKNM) (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Elektroniki Mikrosystemów I Fotoniki Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 8-10 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 3. Structural and optical properties of c-, m-, a- and (20.1)-plane GaN substrates obtained by ammonothermal method
  Autorzy:
  J. Serafińczuk, D. Kopiec, M. Moczała, T. P. Gotszalk, R. Kudrawiec, R. Kucharski, M. Zając, R. Doradziński and R. Dwiliński
  Konferencja:
  International Workshop on Nitride Semiconductors 2012 (rok: 2012, ), Wydawca: Organizing Committee of IWN2012
  Data:
  konferencja 14-19 październik
  Status:
  Opublikowana
 4. Application of in-plane x-ray diffractometry to determine mosaicity and lateral block size in highly mismatched epitaxial layers
  Autorzy:
  J.Serafińczuk, J. Kozłowski
  Konferencja:
  The International Union of Materials Research Societies – International Conference on Electronic Materials 2014 (IUMRS-ICEM 2014) (rok: 2014, ), Wydawca: National Taiwan University of Science and Technology
  Data:
  konferencja June 10 to 14 in 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Influence of polishing of GaN substrates obtained by ammonothermal method on the structural properties
  Autorzy:
  Jarosław Serafińczuk, Grzegorz Jóźwiak, Robert Kudrawiec, Daniel Kopiec, Teodor P. Gotszalk, Robert Kucharski, Robert Doradzinski and Robert Dwilinski
  Konferencja:
  Compound Semiconductor Week 2013 - The 40th International Symposium on Compound Semiconductors + The 25th International Conference on Indium Phosphide and Related Materials (rok: 2013, ), Wydawca: Organizing Committee of CSW2013
  Data:
  konferencja 19-23 Maj
  Status:
  Opublikowana
 6. Propagation of scratches on GaN substrates during polishing
  Autorzy:
  J.Serafińczuk, G. Jóźwiak, P. Pałetko, R. Kudrawiec, R. Kucharski, M. Zajac, and T.P. Gotszalk
  Konferencja:
  The International Union of Materials Research Societies – International Conference on Electronic Materials 2014 (IUMRS-ICEM 2014) (rok: 2014, ), Wydawca: National Taiwan University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 10 - 14 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 7. Propagation of scratches on m-GaN substrates during polishing
  Autorzy:
  J.Serafińczuk , G. Jóźwiak , P. Pałetko , R. Kudrawiec , R. Kucharski , M. Zajac , and T.P. Gotszalk
  Konferencja:
  THE INTERNATIONAL WORKSHOP ON NITRIDE SEMICONDUCTORS 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of High Pressure Physics, EIT+, Wroclaw University
  Data:
  konferencja 24-29 sierpień
  Status:
  Opublikowana