Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zależność występowania zwiększonych stężeń aktywności izotopów Ra-226 i Ra-228 od składu i typu chemicznego wód podziemnych

2011/01/N/ST10/06790

Słowa kluczowe:

rad-226 rad-228 izotop promieniotwórczy promieniowanie jonizujące woda podziemna solanka woda termalna szczawa

Deskryptory:

  • ST10_11: Geochemia, geochemia izotopowa, chemia środowiska

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agata Kula 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 185 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-30

Zakończenie projektu: 2013-12-29

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony