Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców

2011/01/D/NZ9/02494

Słowa kluczowe:

spektroskopia Ramana spektroskopia podczerwieni mikroskop sił atomowych celuloza pektyny hemiceluloza roślinne ściany komórkowe

Deskryptory:

 • NZ9_4: Naukowe podstawy ogrodnictwa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Szymańska-Chargot 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 637 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2015-06-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 1. Study on dietary fibre by FT-IR spectroscopy and chemometric methods IF: 3,901
  Autorzy:
  Monika Chylińska, Monika Szymańska-Chargot*, Beata Kruk, Artur Zdunek
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2016, tom: 194, strony: 86-94), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodchem.2015.09.029 - link do publikacji
 2. Raman imaging of changes in the polysaccharides distribution in the cell wall during apple fruit development and senescence IF: 3,263
  Autorzy:
  Monika Szymańska-Chargot, Monika Chylińska, Piotr M. Pieczywek, Petra Rösch, Michael Schmitt, Jürgen Popp, Artur Zdunek
  Czasopismo:
  Planta (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s00425-015-2456-4 - link do publikacji
 3. Use of FT-IR Spectra and PCA to the Bulk Characterization of Cell Wall Residues of Fruits and Vegetables Along a Fraction Process IF: 1,642
  Autorzy:
  Monika Szymanska-Chargot , Artur Zdunek
  Czasopismo:
  Food Biophysics (rok: 2013, tom: 8, strony: 29-42), Wydawca: Springer Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11483-012-9279-7 - link do publikacji
 4. Pre-harvest monitoring of apple fruits development with the use of biospeckle method IF: 1,527
  Autorzy:
  Monika Szymanska-Chargot, Anna Adamiak, Artur Zdunek
  Czasopismo:
  Scientia Horticulturae (rok: 2012, tom: 145, strony: 23-28), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scienta.2012.07.024 - link do publikacji
 5. Imaging of polysaccharides in the tomato cell wall with Raman microspectroscopy. IF: 3,36
  Autorzy:
  Chylińska M., Szymańska-Chargot M., Zdunek A.
  Czasopismo:
  Plant Methods (rok: 2014, tom: 0,426388888888889, strony: 44935), Wydawca: BioMed Central
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/1746-4811-10-14 - link do publikacji
 6. Combining FT-IR spectroscopy and multivariate analysis for qualitative and quantitative analysis of the cell wall composition changes during apples development IF: 4,33
  Autorzy:
  Szymanska-Chargot M., Chylinska M., Kruk B., Zdunek A.
  Czasopismo:
  Carbohydrate Polymers (rok: 2015, tom: 115, strony: 93-103), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbpol.2014.08.039 - link do publikacji
 1. Changes of cell wall material composition during apple development
  Autorzy:
  M. Szymańska-Chargot, M. Chylińska, B. Kruk, A. Zdunek
  Konferencja:
  10th International Conference on Agrophysics (rok: 2013, ), Wydawca: IA PAN
  Data:
  konferencja 5 – 7 June 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Classification of dietary fiber fractions from different sources based on FT-IR and hierarchical cluster analysis
  Autorzy:
  M. Chylińska, M. Szymańska-Chargot, A. Zdunek
  Konferencja:
  13th International Workshop for Young Scientists "BioPhys Spring 2014" (rok: 2014, ), Wydawca: IA PAN
  Data:
  konferencja 17-19.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Influence of various concentration of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – apple cell wall
  Autorzy:
  M. Szymańska – Chargot, M. Chylińska, A. Adamiak, A. Zdunek
  Konferencja:
  The Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Chemcke Listy
  Data:
  konferencja 22-24 October 2014, Prague, Czech Republic
  Status:
  Opublikowana
 4. Influence of various concentration of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose
  Autorzy:
  M. Szymańska – Chargot, M. Chylińska, A. Adamiak, J. Cybulska, P. Pieczywek, A. Zdunek
  Konferencja:
  15.The Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Chemicke Listy
  Data:
  konferencja 22-24 October 2014, Prague, Czech Republic
  Status:
  Opublikowana
 5. Preliminary studies of dietary fiber fractions from different fruits based on FT-IR and multivariate statistical methods
  Autorzy:
  M. Chylińska, M. Szymańska – Chargot, B. Kruk, A. Zdunek
  Konferencja:
  The Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Chemicke Listy
  Data:
  konferencja 22-24 October 2014, Prague, Czech Republic
  Status:
  Opublikowana
 6. Hyperspectral imaging in identyfication the plant cell wall polysaccharides
  Autorzy:
  M. Chylińska, M. Szymańska – Chargot, A. Zdunek
  Konferencja:
  The Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Chemicke Listy
  Data:
  konferencja 22-24 October 2014, Prague, Czech Republic
  Status:
  Opublikowana
 7. Klasyfikacja frakcji włókna pokarmowego na podstawie danych spektralnych
  Autorzy:
  M. Chylińska, M. Szymańska-Chargot, B. Kruk, A. Zdunek
  Konferencja:
  Nauka i przemysł – metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Data:
  konferencja 10-12.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Observation of differences in cell wall polysaccharides composition of carrot root different tissue
  Autorzy:
  M. Szymańska-Chargot, M. Chylińska, A. Zdunek
  Konferencja:
  BioRaman Workshop (rok: 2014, ), Wydawca: ICHF PAN
  Data:
  konferencja 15-17.05.2014,
  Status:
  Opublikowana
 9. Badania degradacji polisacharydów obecnych w roślinnej ścianie komórkowej za pomocą obrazowania ramanowskiego
  Autorzy:
  M. Chylińska, M. Szymańska – Chargot, A. Zdunek
  Konferencja:
  XI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne , Kazimierz Dolny nad Wisłą (rok: 2014, ), Wydawca: PTBf Oddz. Lublin
  Data:
  konferencja 5-6.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 10. Principal component analysis of Raman spectra applied to identifications of biopolymers in plant cell wall
  Autorzy:
  M. Chylińska, M. Szymańska – Chargot, A. Zdunek
  Konferencja:
  XI International Conference On Raman Spectroscopy (rok: 2014, ), Wydawca: Friedrich Schiller University
  Data:
  konferencja 10-15.08.2014
  Status:
  Opublikowana
 11. Wykorzystanie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych do oceny zmian zawartości polisacharydów ścian komórkowych jabłka
  Autorzy:
  M. Szymańska – Chargot, M. Chylińska, A. Zdunek
  Konferencja:
  XXI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą (rok: 2014, ), Wydawca: PTBf Oddz. Lublin
  Data:
  konferencja 5-6.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 12. Connection of Raman microscopy and multivariate image analysis methods as a useful way to identification polymers in the plant cell wall
  Autorzy:
  M. Chylińska, M. Szymańska – Chargot, A. Zdunek
  Konferencja:
  BioRaman Workshop (rok: 2014, ), Wydawca: ICHF PAN
  Data:
  konferencja 15-17.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 13. Observation of changes in cell wall polysaccharides of radish during development
  Autorzy:
  Szymańska-Chargot M., Rösch P., Schmitt M., Popp J., Zdunek A.
  Konferencja:
  XXI International Conference On Raman Spectroscopy (rok: 2014, ), Wydawca: Friedrich Schiller University
  Data:
  konferencja 10-15.08.2014
  Status:
  Opublikowana
 14. Ocena składu chemicznego ścian komórkowych jabłka na podstawie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych
  Autorzy:
  M. Szymańska-Chargot, M. Chylińska, B.Kruk, A.Zdunek
  Konferencja:
  Nauka i przemysł – metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Data:
  konferencja 10-12.06.2014 Lublin
  Status:
  Opublikowana
 15. Spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall of vegatables and fruits
  Autorzy:
  M. Szymańska-Chargot, M. Chylińska, A. Zdunek
  Konferencja:
  Seminar on Vibrational Biospectroscopy and Imaging (rok: 2013, ), Wydawca: UJ, JCET
  Data:
  konferencja 19-21 czerwiec 2013
  Status:
  Opublikowana