Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Późnoglacjalne społeczności łowiecko-zbierackie Pojezierza Lubuskiego. Chronologia, systematyka, podstawy utrzymania.

2011/01/D/HS3/04134

Słowa kluczowe:

Późny glacjał łowcy-zbieracze chronologia archeobotanika palinologia środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Iwona Sobkowiak-Tabaka 

Liczba wykonawców projektu: 18

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 193 357 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. New evidences for core processing of non-flint, lithic materials in the Late Palaeolithic and Mesolithic of Poland
  Autorzy:
  Grzegorz Osipowicz, Iwona Sobkowiak-Tabaka
  Czasopismo:
  Journal of Lithic Studies (rok: 2014, tom: 1 (1), strony: 213-226), Wydawca: School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2218/jls.v1i1.774 - link do publikacji
 2. Analiza środowiskowych uwarunkowań lokalizacji osadnictwa ze starszej i środkowej epoki kamienia na Pojezierzu Lubuskim. Zastosowanie drzew klasyfikacyjno-regresyjnych
  Autorzy:
  Iwona Sobkowiak-Tabaka, Jarosław Jasiewicz
  Czasopismo:
  Folia Praehistorica Posnaniensia (tom: 19, strony: ), Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickieiwcza
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Palaeogeographical and archaeological records of natural changes of the Jordanowo-Niesulice subglacial channel near Lubrza, the Lubusz Lakeland IF: 0,317
  Autorzy:
  Ratajczak-Szczerba Magdalena, Sobkowiak-Tabaka Iwona, Okuniewska-Nowaczyk Iwona
  Czasopismo:
  Quaestiones Geographicae (rok: 2015, tom: 34(3), strony: 99-114), Wydawca: Institute of Geography, Adam Mickiewicz University
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1515/quageo-2015-0027, - link do publikacji
 4. Palynology and Archaeology of the Late Vistulian and Early Holocene sites in Lubuskie Lake District, western Poland
  Autorzy:
  Iwona Okuniewska-Nowaczyk, Iwona Sobkowiak-Tabaka
  Czasopismo:
  Studia Qauternaria (rok: 2014, tom: 31(1), strony: 39-50), Wydawca: Instytut Nauk Geologicznych PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/squa-2014-0004 - link do publikacji
 5. Geo-spatial modelling with unbalanced data: modelling the spatial pattern of human activity during the Stone Age IF: 0,83
  Autorzy:
  Jasiewicz Jarosław, Sobkowiak-Tabaka Iwona
  Czasopismo:
  Open Geosciences (rok: 2015, tom: 7 (1), strony: 289-307), Wydawca: DE GRUYTER OPEN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/geo-2015-0031 - link do publikacji
 6. Morfologia dna i osady denne kopalnego zbiornika w rynnie jordanowsko-niesulickiej koło Lubrzy, Pojezierze Lubuskie
  Autorzy:
  Magdalena Ratajczak-Szczerba, Iwona Okuniewska-Nowaczyk, Iwona Sobkowiak-Tabaka
  Czasopismo:
  Studia Limnologica et Telmatologica (rok: 2014, tom: 8 (2), strony: 71-80), Wydawca: Komisja Naukowa Paleolimnologii Polskiego Towarzystwa Limnologicznego.
  Status:
  Opublikowana
 1. Lateglacial human occupation in the Lubrza region (Łagów Lake District, Western Poland)
  Autorzy:
  Iwona Sobkowiak-Tabaka, Iwona Okuniewska-Nowaczyk, Magdalena Ratajczak-Szczerba
  Konferencja:
  UISPP Commission for "The Final Palaeolithic of Northern Eurasia". (rok: 2015, ), Wydawca: Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf
  Data:
  konferencja listopad 2013
  Status:
  Złożona
 1. The recolonisation of the Polish Lowland-new ideas and discoveries
  Autorzy:
  Iwona Sobkowiak-Tabaka
  Książka:
  Lateglacial and Postglacial Pioneers in Northern Europe (rok: 2014, tom: BAR IS 2599, strony: 53-65), Wydawca: Archeopress
  Status:
  Opublikowana