Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowa, chemometrycznie wspomagana, oparta na badaniach metabolicznych strategia projektowania leków przeciwnowotworowych na przykładzie pochodnych z grupy benzotiohydrazonanianów

2011/01/N/NZ1/00214

Słowa kluczowe:

leki przeciwnowotworowe metabolizm DNA spektroskopia mas QSAR

Deskryptory:

 • NZ1_2: Biochemia

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Faramcautyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mariusz Belka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 99 450 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-27

Zakończenie projektu: 2014-12-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Antitumor Activity of Novel Benzensulfonamide Derivatives in View of their Physiochemical Properties Searched by Principal Component Analysis IF: 1,375
  Autorzy:
  M. Belka, J. Slawinski, L. Konieczna, P. Kawczak, T. Ciesielski, T. Baczek
  Czasopismo:
  Medicinal Chemistry (rok: 2013, tom: 9(4), strony: 517-525), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1573406411309040005 - link do publikacji
 2. Mass Spectrometry Based Identification of Geometric Isomers during Metabolic Stability Study of a New Cytotoxic Sulfonamide Derivatives Supported by Quantitative Structure-Retention Relationships IF: 3,534
  Autorzy:
  Mariusz Belka, Weronika Hewelt-Belka, Jarosław Sławiński, Tomasz Bączek
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2014, tom: 9(6), strony: 14 stron), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0098096 - link do publikacji