Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kropelki i bąbelki. Procesy elektrochemiczne w układach mikroprzepływowych

2011/01/D/ST4/04182

Słowa kluczowe:

układy mikroprzepływowe elektrochemia wymiana jonowa złącze faz ciecz-ciecz bioogniwo paliwowe

Deskryptory:

 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia mikrostrumieni (mikrofluidyka)

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Martin Jönsson-Niedziółka 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 629 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Comsol. Za kwotę 943 PLN
 2. Waga analityczna. Za kwotę 44 280 PLN
 3. Wzmaczniacz Napięcia. Za kwotę 9 292 PLN
 4. Instalacja gazowa. Za kwotę 18 450 PLN
 5. Matlab. Za kwotę 3 690 PLN
 6. Multiple cells (elektrochemiczna celka wielokanałowa do potencjostatu Autolab). Za kwotę 17 220 PLN
 7. Wryskiwacz niskiego ciśnienia-zawór przełączający. Za kwotę 6 529 PLN
 8. pompy strzykawkowe (2 szt.). Za kwotę 18 450 PLN
 9. Generator fal. Za kwotę 2 872 PLN
 10. Kamera do mikroskopu optycznego. Za kwotę 2 301 PLN
 11. Regulator przepływu gazów (2 szt.). Za kwotę 22 755 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Electrochemical detection of dopamine in microfluidic channel on carbon nanoparticulate electrodes IF: 3,969
  Autorzy:
  Ewa Rozniecka, Martin Jonsson-Niedziolka, Anna Celebanska, Joanna Niedziolka-Jonsson and Marcin Opallo
  Czasopismo:
  Analyst (rok: 2014, tom: 139, strony: 2896-2903), Wydawca: Royal Societry of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3AN02207B - link do publikacji
 2. Solid-Solid-EC' TEMPO-Electrocatalytic Conversion of Diphenylcarbinol to Benzophenone IF: 2,234
  Autorzy:
  Dawid Kaluza, Martin Jönsson-Niedziólka, Sunyhik D. Ahn, Rhodri E. Owen, Matthew D. Jones, Frank Marken
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Electrochemistry (rok: 2015, tom: 19, strony: 1277-1283), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10008-014-2722-6 - link do publikacji
 3. Comparison of Ion Transfer Thermodynamics at Microfluidic and Droplet Based Three Phase Electrodes IF: 3,777
  Autorzy:
  Dawid Kaluza, Wojciech Adamiak, Marcin Opallo and Martin Jönsson-Niedziolka
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2014, tom: 132, strony: 158-164), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2014.03.105 - link do publikacji
 4. The anomalous effect of flow rate on the electrochemical behavior at a liquid|liquid interface under microfluidic conditions IF: 4,187
  Autorzy:
  D. Kaluza, W. Adamiak, T. Kalwarczyk, K. Sozanski, M. Opallo, M. Jönsson-Niedziółka
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2013, tom: 29, strony: 16034-16039), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/la403614z - link do publikacji