Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Układy zawierające pochodne akrydynowe/aminoakrydynowe oraz aromatyczne kwasy karboksylowe - synteza, struktura krystaliczna, właściwości fizykochemiczne.

2011/01/D/ST4/04943

Słowa kluczowe:

pochodne akrydyniowe aromatyczne kwasy karboksylowe synteza właściwości fizykochemiczne struktura inżynieria kryształu

Deskryptory:

 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Artur Sikorski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 250 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat do pomiaru temperatury topnienia BUCHI M-565. Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Co-crystals and salts formed from 4-fluorobenzoic acid and heteroaromatic nitrogenous bases IF: 2,397
  Autorzy:
  Artur Sikorski, Damian Trzybiński
  Czasopismo:
  Tetrahedron Letters (rok: 2013, tom: 54, strony: 1463-1466), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tetlet.2013.01.026 - link do publikacji
 2. Networks of intermolecular interactions involving nitro groups in the crystals of three polymorphs of 9-aminoacridinium 2,4-dinitrobenzoate • 2,4-dinitrobenzoic acid IF: 1,404
  Autorzy:
  Artur Sikorski, Damian Trzybiński
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2013, tom: 1049, strony: 90 - 98), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2013.06.031 - link do publikacji
 3. Crystal structure of 2-bromobenzoic acid at 120K: A redetermination
  Autorzy:
  Kornelia Kowakska, Damian Trzybiński, Artur Sikorski
  Czasopismo:
  Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online (rok: 2014, tom: 70, strony: o1139-o1140), Wydawca: International Union of Crystallography
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S160053681402087X - link do publikacji
 4. Structural insight into the interactions between a cationic dye and an anionic surfactant in crystals of 9-aminoacridinium dodecyl sulfate IF: 1,599
  Autorzy:
  Artur Sikorski, Damian Trzybiński
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2014, tom: 1076, strony: 490-495), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2014.08.010 - link do publikacji
 5. Solvent-bridged frameworks of hydrogen bonds in crystals of 9-aminoacridinium halides IF: 3,879
  Autorzy:
  Damian Trzybiński, Artur Sikorski
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2013, tom: 34, strony: 6808-6818), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3ce41027g - link do publikacji
 6. Synthesis and structural characterization of a cocrystal salt containing acriflavine and 3,5-dinitrobenzoic acid IF: 2,397
  Autorzy:
  Artur Sikorski, Damian Trzybiński
  Czasopismo:
  Tetrahedron Letters (rok: 2014, tom: 55, strony: 2253-2255), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tetlet.2014.02.074 - link do publikacji
 1. Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych w układach zawierających akrydynę/ 9-aminoakrydynę oraz kwas 2-nitrobenzoesowy (poster)
  Autorzy:
  Kornelia Kowalska, Artur Sikorski
  Konferencja:
  56 Konwersatorium Krystalograficzne (rok: 2014, ), Wydawca: Materiały Konferencyjne
  Data:
  konferencja 26 - 27 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 2. Analiza syntonów supramolekularnych w układach zawierających akrydynę/amino akrydyny oraz aromatyczne kwasy karboksylowe (wykład)
  Autorzy:
  Artur Sikorski
  Konferencja:
  57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu (rok: 2014, ), Wydawca: Materiały konferencyjne PTCh
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Characteristics of 2,4-dinitrobenzoic acid – new fragment of the radiation sensitizers (poster)
  Autorzy:
  Beata Zadykowicz, Artur Sikorski
  Konferencja:
  12th International Workshop on Radiation Damage to DNA (rok: 2012, ), Wydawca: Materiały konferencyjne
  Data:
  konferencja 2–6 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Otrzymywanie, struktura krystaliczna oraz właściwości fizykochemiczne dihydroksybenzoesanów 9-aminoakrydyniowych (poster)
  Autorzy:
  Artur Sikorski, Damian Trzybiński
  Konferencja:
  56 Konwersatorium Krystalograficzne (rok: 2014, ), Wydawca: Materiały Konferencyjne
  Data:
  konferencja 26 - 27 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 5. Struktura, energia sieci krystalicznej oraz stabilność termiczna solwatów 9-aminoakrydyniowych soli halogenowych (poster)
  Autorzy:
  Artur Sikorski, Piotr Storoniak, Damian Trzybiński
  Konferencja:
  56 Konwersatorium Krystalograficzne (rok: 2014, ), Wydawca: Materiały Konferencyjne
  Data:
  konferencja 26 - 27 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ oddziaływań międzycząsteczkowych na energię sieci krystalicznej układów zawierających 9-aminoakrydynę oraz kwas 2,4-dinitrobenzoesowy (poster)
  Autorzy:
  Kornelia Kowalska , Piotr Storoniak, Damian Trzybiński, Artur Sikorski
  Konferencja:
  56 Konwersatorium Krystalograficzne (rok: 2014, ), Wydawca: Materiały Konferencyjne
  Data:
  konferencja 26 - 27 czerwca
  Status:
  Opublikowana