Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja białek związanych z podatnością na indukcję androgenezy u pszenżyta (xTriticosecale Wittm.).

2011/01/N/NZ9/02541

Słowa kluczowe:

elektroforeza 2-DE androgeneza pszenżyto

Deskryptory:

  • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Krzewska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 295 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2014-12-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. PDQuest Basic 2-D Analysis Software, v. 8.0. Za kwotę 31 500 PLN