Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Właściwości termodynamiczne i diagramy fazowe stopów Be-B i Be-Li jako materiałów do bezpiecznego magazynowania wodoru

2011/01/D/ST8/01630

Słowa kluczowe:

stopy Be-B stopy Be-Li właściwości termodynamiczne diagram fazowy materiały do magazynowania wodoru

Deskryptory:

 • ST8_9: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Przemysław Fima 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 368 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2014-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aktualizacja (upgrade) oprogramowania do obliczeń diagramów fazowych. Za kwotę 10 000 PLN
 2. Zestaw do badań aktywności metali w stopach metodą pomiaru sił elektromotorycznych w ogniwach galwanicznych. Za kwotę 85 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. On the immiscibility of Be in liquid Li IF: 0,49
  Autorzy:
  P. Fima, A. Dębski
  Czasopismo:
  Journal of Phase Equilibria and Diffusion , Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 1. Li-Be and B-Be - experimental study
  Autorzy:
  P. Fima, A. Dębski
  Konferencja:
  Calphad XLIII, International Conference on Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Central South University, Changsha, Chiny
  Data:
  konferencja 1-6.06.2014
  Status:
  Opublikowana