Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie trójwymiarowego modelu i oprogramowania opartego o frontalne automaty komórkowe do modelowania rozwoju mikrostruktury w procesie walcowania oraz cyfrowej reprezentacji materiałów

2011/01/N/ST8/03658

Słowa kluczowe:

walcowanie mikrostruktura modelowanie automat komórkowy

Deskryptory:

 • ST8_10: Inżynieria produkcji, inżynieria procesowa
 • ST8_4: Komputerowe wspomaganie projektowania i produkcji
 • ST6_10: Narzędzia modelowania

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Łach 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 135 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-14

Zakończenie projektu: 2014-06-13

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Modeling of recrystallization with recovery by frontal cellular automata
  Autorzy:
  Dmytro S. Svyetlichnyy, Jarosław Nowak, Łukasz Łach
  Czasopismo:
  Lecture Notes in Computer Science (rok: 2012, tom: 7495, strony: 494-503), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/978-3-642-33350-7_51 - link do publikacji
 2. Multiscale model of shape rolling taking into account the microstructure evolution – finite element modeling
  Autorzy:
  Łukasz Łach, Dmytro Svyetlichnyy
  Czasopismo:
  Advanced Materials Research (rok: 2014, tom: 1025-1026, strony: 379-384), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/AMR.1025-1026.379 - link do publikacji
 3. Multiscale model of shape rolling taking into account the microstructure evolution – frontal cellular automata
  Autorzy:
  Łukasz Łach, Dmytro Svyetlichnyy
  Czasopismo:
  Advanced Materials Research (rok: 2014, tom: 998-999, strony: 545-548), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/AMR.998-999.545 - link do publikacji
 4. Digital material representation of given parameters
  Autorzy:
  Dmytro S. Svyetlichnyy, Łukasz Łach
  Czasopismo:
  Steel Research International (rok: 2012, tom: spec. ed., strony: 1151-1154), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
 5. Evolution of microstructure during the shape rolling modeled by cellular automata
  Autorzy:
  Łukasz Łach, Dmytro S. Svyetlichnyy
  Czasopismo:
  Key Engineering Materials (rok: 2012, tom: 504-506, strony: 187-192), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/KEM.504-506.187 - link do publikacji
 6. Frontal cellular automata simulations of microstructure evolution during shape rolling IF: 0,83
  Autorzy:
  Ł. Łach, D. S. Svyetlichnyy
  Czasopismo:
  Materials Research Innovations (rok: 2014, tom: 18, strony: 295-302), Wydawca: Springer-Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1179/1432891714Z.000000000971 - link do publikacji
 7. Multiscale model of shape rolling taking into account the microstructure evolution – schedule design by finite element method
  Autorzy:
  Łukasz Łach, Dmytro Svyetlichnyy
  Czasopismo:
  Advanced Materials Research (rok: 2014, tom: 871, strony: 263-268), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/AMR.871.263 - link do publikacji
 1. Digital material representation of given parameters
  Autorzy:
  Dmytro S. Svyetlichnyy, Łukasz Łach
  Konferencja:
  Metal Forming 2012 (rok: 2012, ), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
  Data:
  konferencja 16-19 wrzesień 2012
  Status:
  Opublikowana
 2. Evolution of microstructure during the shape rolling modeled by cellular automata
  Autorzy:
  Łukasz Łach, Dmytro S. Svyetlichnyy
  Konferencja:
  ESAFORM 2012 (rok: 2012, ), Wydawca: Trans Tech Publications
  Data:
  konferencja 14-16 marzec 2012
  Status:
  Opublikowana
 3. Multiscale model of shape rolling taking into account the microstructure evolution – schedule design by finite element method
  Autorzy:
  Łukasz Łach, Dmytro Svyetlichnyy
  Konferencja:
  AMFSM 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Trans Tech Publications
  Data:
  konferencja 15-16 listopad 2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Frontal cellular automata simulations of microstructure evolution during shape rolling
  Autorzy:
  Ł. Łach, D. S. Svyetlichnyy
  Konferencja:
  ICoSEM 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Springer-Verlag
  Data:
  konferencja 13-14 listopad
  Status:
  Opublikowana
 5. Modeling of recrystallization with recovery by frontal cellular automata
  Autorzy:
  Dmytro S. Svyetlichnyy, Jarosław Nowak, Łukasz Łach
  Konferencja:
  ACRI 2012 (rok: 2012, ), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Data:
  konferencja 24-27 wrzesień 2012
  Status:
  Opublikowana