Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza zróżnicowania bakterii endofitycznych zasiedlających różne odmiany kukurydzy Zea mays L.

2011/01/N/NZ9/02332

Słowa kluczowe:

bakterie endofityczne kukurydza Zea mays

Deskryptory:

 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
 • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Pisarska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 59 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-09

Zakończenie projektu: 2013-01-08

Planowany czas trwania projektu: 13 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Biodiversity of Dominant Cultivable Endophytic Bacteria Inhabiting Tissues of Six Different Cultivars of Maize (Zea mays L. ssp. mays) Cropped under Field Conditions IF: 0,697
  Autorzy:
  Pisarska Katarzyna, Pietr J. Stanisław
  Czasopismo:
  Polish Journal of Microbiology (rok: 2015, tom: 64(2), strony: 163–170), Wydawca: Polish Society of Microbiologist
  Status:
  Opublikowana
 2. Bakterie endofityczne - ich pochodzenie i interakcje z roślinami IF: 0,286
  Autorzy:
  Pisarska Katarzyna, Pietr J. Stanisław
  Czasopismo:
  Postępy Mikrobiologii (rok: 2014, tom: 53(2), strony: 141–151), Wydawca: POLSKIE TOWARZYSTWO MIKROBIOLOGOW
  Status:
  Opublikowana
 3. Influence of putative endophytic strains of Bacillus spp. on some maize (Zea Mays L. subsp. mays) and wheat (Triticum aestivum L.) features in vitro
  Autorzy:
  Pisarska Katarzyna, Pietr J. Stanisław
  Czasopismo:
  Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) (rok: 2015, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu
  Status:
  Opublikowana
 4. Isolation and partial characteryzation of culturable endophytic Arthrobacter spp. from leaves of maize.
  Autorzy:
  Pisarska K., Pietr S.J.
  Czasopismo:
  Communication in Agricultural and Applied Biological Science. (rok: 2012, tom: 77(3), strony: 225-233), Wydawca: Universiteit Gent
  Status:
  Opublikowana
 1. Wpływ endofitycznego szczepu Pseudomonas sp. PE44 na rożne odmiany kukurydzy (Zea mays L.)
  Autorzy:
  Pisarska K., Adamski M., Pietr S.J.
  Konferencja:
  Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, Nowe trendy w naukach przyrodniczych. (rok: 2011, ), Wydawca: Creativetime
  Data:
  konferencja 3, 4, 17 grudnia 2011
  Status:
  Opublikowana
 2. Ocena wpływu endofitycznego Methylobacterium extorquens na wybrane cechy kukurydzy.
  Autorzy:
  Pisarska K., Adamski M., Pietr S.J.
  Konferencja:
  First International Conference of Ph.D. Students. Multidirectional Research in Agriculture and Forestry. (rok: 2012, ), Wydawca: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury "Episteme"
  Data:
  konferencja 24 marzec 2012
  Status:
  Opublikowana