Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Epigoni tradycji lewaluaskich w Środkowej Dolinie Nilu. Najpóźniejsze osadnictwo środkowopaleolityczne w Basenie Affad (północny Sudan).

2011/01/D/HS3/04125

Słowa kluczowe:

prahistoria Afryki Sudan późny plejstocen fauna Afryki środkowy paleolit paleośrodowisko

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Osypińska 

Liczba wykonawców projektu: 15

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 294 187 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2015-01-31

Planowany czas trwania projektu: 38 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. odbiornik GPS. Za kwotę 1 200 PLN
 2. namiot. Za kwotę 750 PLN
 3. cyfrowy aparat fotograficzny. Za kwotę 1 500 PLN
 4. komputer przenośny - laptop. Za kwotę 1 500 PLN
 5. skrzynia aluminiowa. Za kwotę 600 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Optimal adjustment or cultural backwardness? New data on the latest Levallois industries on the Nile Valley, IF: 2,199
  Autorzy:
  Osypiński P., Osypińska M.,
  Czasopismo:
  QUATERNARY INTERNATIONAL (rok: 2015, tom: 408 (Part B), strony: 90-105), Wydawca: International Union for Quaternary Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10437-016-9220-4 - link do publikacji
 2. Terminal Pleistocene habitation structures and riverine palaeoenvironments of the Middle Nile Valley: evidence from the settlement site Affad 23, Sudan IF: 1,43
  Autorzy:
  Osypiński P., Morley M.W., Osypińska M., Kotarba-Morley A.M.
  Czasopismo:
  Antiquity 90(352) (rok: 2016, tom: 90(352), strony: 894-913), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15184/aqy.2016.110 - link do publikacji
 3. Epigones of the Levallois Tradition in the Middle Nile Valley: the First Season of a New Prehistoric Project in Affad, Northern Sudan IF: 0,366
  Autorzy:
  Marta Osypińska, Piotr Osypiński
  Czasopismo:
  Nyame Akuma (rok: 2012, tom: 78, strony: 17-22), Wydawca: Society of Africanist Archaeologists
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  ISSN-0713-5815 - link do publikacji
 4. ANIMAL EXPLOITATION AND BEHAVIOUR OF THE LATEST MIDDLE STONE AGE SOCIETIES IN THE MIDDLE NILE VALLEY. Archaeozoological and taphonomic analysis of Terminal Pleistocene fauna from the Affad Basin, Sudan IF: 1
  Autorzy:
  Osypińska M., Osypiński P.
  Czasopismo:
  African Archaeological Review (rok: 2016, tom: 33, No2, strony: 107-127), Wydawca: Society of Africanist Archeologists
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10437-016-9220-4 - link do publikacji
 5. Middle Palaeolithic Research in the Middle Nile Valley – 2013 Field Season in Affad, Northern Sudan IF: 0,366
  Autorzy:
  Osypińska Marta, Osypiński Piotr
  Czasopismo:
  Nyame Akuma (rok: 2013, tom: 80, strony: 14-21), Wydawca: Society of Africanist Archaeologists
  Status:
  Opublikowana
 6. Levallois Tradition epigones in the Middle Nile Valley: survey in the Affad Basin IF: 1
  Autorzy:
  Marta Osypińska, Piotr Osypiński
  Czasopismo:
  Polish Archaeology in the Mediterranean (rok: 2015, tom: 24, strony: -), Wydawca: Centrum Archeologiii Śródziemnomorskiej UW
  Status:
  Opublikowana
 7. The Latest Middle Palaeolithic sites in the Middle Nile Valley IF: 1,43
  Autorzy:
  Osypińska M., Osypiński P.
  Czasopismo:
  Antiquity (rok: 2014, tom: 88 (341), strony: .), Wydawca: Cambrige University Press
  Status:
  Opublikowana
 1. The lithic traditions of Late Pleistocene settlement at Affad, Sudan: raw materials economy and technological features
  Autorzy:
  Piotr Osypiński
  Konferencja:
  Stories written in Stone, International Symposium on Chert and Other Knappable Materials (rok: 2013, ), Wydawca: Editura Universitătii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
  Data:
  konferencja 20-24 sierpnia 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Epigoni tradycji lewaluaskich w środkowej dolinie Nilu - rezultaty dotychczasowych badań nad paleośrodowiskiem i osadnictwem schyłkowo-plejstoceńskim
  Autorzy:
  Osypińska M.
  Konferencja:
  Polacy Nad Nilem, sezon 2013-2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 11-13 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Levallois Tradition Epigones in the Middle Nile Valley: preliminary results of the new project in Southern Dongola Reach, Sudan
  Autorzy:
  Osypińska M., Osypiński P.
  Konferencja:
  The 13th International Conference for Nubian Studies (rok: 2014, ), Wydawca: Neuchatel University, Szwajcaria
  Data:
  konferencja 1-6 September 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. New data on Early Human Behaviour in the Middle Nile Valley
  Autorzy:
  Osypiński P., Osypińska M.
  Konferencja:
  14th Congress of the Pan African Archaeological Association for Prehistory and Related Studies (rok: 2014, ), Wydawca: University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa
  Data:
  konferencja 14-18 July 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Optimal adjustment or cultural backwardness? New data on the latest MSA industries in the Nile Valley
  Autorzy:
  Osypinski P.
  Konferencja:
  Middle Palaeolithic in the Desert II (rok: 2014, ), Wydawca: University de Bordeaux
  Data:
  konferencja 11-13 December 2014
  Status:
  Opublikowana
 1. The Lithic Traditions of Late-Pleistocene settlement at Affad, Sudan
  Autorzy:
  Piotr Osypiński
  Książka:
  Prehistory of Northeastern Africa. New Ideas and Discoveries (rok: 2012, tom: SAA 11, strony: 213-221), Wydawca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana