Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1239 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Książka drukowana w kulturze dawnej Rzeczypospolitej. Oficyna Piotrkowczyków i jej rola (1574–1673)

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Komorowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 2. Chłopi wobec kryzysów żywnościowych od XVII do połowy XIX wieku (na przykładzie południowej Małopolski)

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Miodunka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

 3. Nowe spojrzenie na znaleziska złotych monet rzymskich z Indii: ich kontekst i funkcja w pierwszych pięciu wiekach naszej...

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Emilia Smagur

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 4. Użytkowanie przestrzeni na osadach neolitycznych w świetle badań geoarcheologicznych

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS3

  Kierownik: Mateusz Krupski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 5. Adaptacja zakarpackich wzorców kulturowych epoki miedzi w młodszych kulturach naddunajskich na Wyżynie Małopolskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Stanisław Wilk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 6. Polacy w Rosji Wschodniej i na Syberii 1917-1922: walka zbrojna, martyrologia, drogi do Ojczyzny

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Waldemar Rezmer

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

 7. Protektorat polski przy Stolicy Apostolskiej (1503-1589)

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Michał Hirsch

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 8. Ze stepów na Bałkany. Kultura jamowa w Tracji

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Włodarczak

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 9. Wczesnorzymskie naczynia do gotowania z rezydencjonalnej dzielnicy Nea Pafos - w świetle badań typologicznych, archeomet...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Monika Więch

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 10. " Narodowy inwentarz historycznych przyrządów naukowych"

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Ewa Wyka

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

 11. Zmierzch starego świata: późny paleolit środkowy oraz przejście do paleolitu górnego na terenie doliny Odry

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Wiśniewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 12. Szlak Wschodni - kontakty kulturowe pomiędzy społecznościami Europy i Emiratu Samanidów w X wieku

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Błażej Stanisławski

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 13. Początki urbanizacji i formowanie się elit we wschodniej Delcie Nilu na podstawie badań w Tell el-Farcha

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Krzysztof Ciałowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 14. Jeździec w strukturach społeczeństw środkowoeuropejskiego Barbaricum. Analiza przestrzenna dyspersji ostróg na cmentarzy...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Emilia Smółka-Antkowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Archeologii

 15. Lenino 1943: mity i fakty. Studium taktyczno-operacyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Kamil Anduła

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 16. Zdolności finansowe państw jagiellońskich w XVI wieku na tle prównawczym

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Guzowski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 17. Jak stosować prawo. Praktyczny przewodnik dla rzymskiego sędziego (studium przypadku P. Oxy. II 237 i innych papirologic...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jakub Urbanik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 18. Sposoby postrzegania zwierząt egzotycznych w drukach ulotnych, 1500-1650.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: Konrad Bielecki

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 19. Populacja dorzecza górnej Wisły od 2 połowy X w. do połowy wieku XIII na podstawie badań archeologicznych i antropologic...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: Anna Kubica-Grygiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 20. Radykalizm polistopadowy wobec procesów modernizacji: ewolucja postaw głównych przedstawicieli (1832-1888)

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Kuligowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii

 21. Rola prezbiterów i diakonów we wspólnotach monastycznych poźnoantycznej Galii

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: Jerzy Szafranowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 22. Soba - serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy nad Nilem Błękitnym

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mariusz Drzewiecki

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego

 23. Repatriacja amerykańskich jeńców wojennych i cywilów z radzieckich jednostek repatriacyjnych na terenie Polski w latach ...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Aleksandra Arkusz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 24. Stosunki polsko-brytyjskie 1937-1939

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: Marek Rodzik

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 25. Monety rzymskich koloni manifestacją ich tożsamości kulturowej w latach 235-275 po Chr.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: Szymon Jellonek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 26. Statuty Zakonu Krzyżackiego. Rękopisy łacińskie i francuski

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Jarosław Wenta

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 27. Transformacja społeczeństwa Królestwa Polskiego w raportach dyplomatów niemieckich i austro-węgierskich 1890-1914

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Szlanta

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 28. Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Joanna Tokarska-Bakir

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 29. Infirmeria Szpitala Św. Ducha w Rzymie w XVIII wieku

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Marian Surdacki

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 30. Królewscy lennicy. W poszukiwaniu modelu relacji królów Polski z władcami zależnymi w późnym średniowieczu (II połowa XI...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Adam Szweda

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 31. Najlepsi z najlepszych? Rekrutacja i praca polskiego personelu w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jarema Słowiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 32. Pomiędzy rzymską kulturą a lokalną tradycją. Polityka mennicza w Bitynii i Poncie w okresie rządów Trajana (98-117 po Ch...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: Barbara Zając

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 33. Gordinesti-Stinca goala jako modelowy przykład rozwoju i schyłku obronnych osiedli kultury trypolskiej z końca IV tys. B...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Małgorzata Rybicka

  Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Humanistycznych

 34. Edycja źródłowa XV-wiecznych zapisów sądowych powiatu hrubieszowskiego w ziemi chełmskiej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Historii i Archeologii

 35. Dworzanin polski na dworze Jagiellonów i królów elekcyjnych. Pozycja, system wartości, wzorzec osobowy

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Bożena Czwojdrak

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 36. Jak ochronić królestwo przy pomocy tybetańskich manuskryptów: Analiza kodykologiczna i historyczna królewskiej kolekcji ...

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Helman-Ważny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

 37. Społeczno-kulturowe problemy służby wojskowej w Polsce 1956-1989

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Dariusz Jarosz

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 38. Necrocommunitas: Studium obozów koncentracyjnych w fazie przejściowej

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marta Zawodna-Stephan

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Socjologii

 39. Nierówności ekonomiczne w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ich społeczno-polityczne konsekwencje

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Radosław Poniat

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych