Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1667 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nowatorskie systemy biokatalityczne wytwarzane na drodze immobilizacji enzymów na multifunkcjonalnych materiałach syntez...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Katarzyna Jankowska

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 2. Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej zawartoś...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Halina Garbacz

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 3. Efekty nieliniowe w uchu środkowym z aktywnym implantem

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Rafał Rusinek

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 4. Badania procesu powlekania włókien włókienniczych aktywnymi nieorganicznymi cząstkami i szczepienia związkami fosforoorg...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: dr Xin Wen

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 5. Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego - doświadczenia i metoda elementów dyskretnych spr...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Jacek Tejchman-Konarzewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 6. Badania właściwości hydrofobowych polipropylenowych membran zastosowanych w kontaktorze membranowym do rozdzielania sola...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Marek Gryta

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 7. Otrzymywanie i funkcjonalizacja nanomateriałów węglowych do procesów detekcji

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Paweł Wróbel

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

 8. Synteza i charakterystyka materiałów o zdefiniowanych właściwościach powierzchniowych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Hieronim Maciejewski

  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

 9. Modelowanie segregacji helu w granicach ziaren w stopach Fe-Cr wykorzystywanych w reaktorach syntezy termojądrowej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Marcin Zemła

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 10. Nowe metody obliczeniowe w modelowaniu ostrych i rozmytych powierzchni nieciągłości

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Stanisław Stupkiewicz

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 11. Badanie różnych struktur układów energetycznego wykorzystania metanolu i jego produkcji w oparciu o H2 z procesu elektro...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Janusz Kotowicz

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 12. Wieloskalowa analiza zmian mikrostruktury warstw wierzchnich odpornych na ścieranie natryskiwanych plazmowo i przetapian...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Stanisław Dymek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 13. Pełnoskalowe obliczenia przepływów z powierzchniami międzyfazowymi przy użyciu masowo zrównoleglonej metody wygładzonej ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Michał Olejnik

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

 14. Nanometryczna funkcjonalizacja powierzchni biomateriałów metalowych stosowanych w układzie kostnym

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marcin Basiaga

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej

 15. Modyfikacja struktury i właściwości masywnych szkieł metalicznych w niskotemperaturowej plazmie

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Tadeusz Kulik

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 16. Procesy atomizacji cieczy dla celowanego wprowadzania leków do układu oddechowego - mechanizmy powstawania, transportu i...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Tomasz Sosnowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 17. Opracowanie metody pośredniej druku 3D połączonego z mineralizacją enzymatyczną w celu wytworzenia materiałów hydrożelow...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Krzysztof Pietryga

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki