Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 690 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badania zjawiska emisji neutronów opóźnionych po rozpadzie beta

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST2

  Kierownik: dr Krzysztof Miernik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 2. Dyskretne układy całkowalne - teoria i zastosowania

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Adam Doliwa

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki

 3. Wpływ szybkich periodycznych modulacji na ultrazimne gazy atomowe w obecności nieporządku.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST2

  Kierownik: Jan Major

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 4. Kosmologiczna produkcja cząstek w tłach zależnych od czasu

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST2

  Kierownik: Olga Czerwińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 5. Wielomodowa pamięć kwantowa w zimnych atomach: inżynieria fal spinowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Wojciech Wasilewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 6. Poznawanie własności materii jądrowej pod niejednym kątem - badanie korelacji kątowych zidentyfikowanych hadronów w szer...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST2

  Kierownik: Andrzej Lipiec

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 7. Zdegenerowana kwantowo mieszanina bozonowo-fermionowa potasu.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST2

  Kierownik: dr Mariusz Semczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 8. Dwuskładnikowe mieszaniny kilku przyciągających się ultrazimnych fermionów

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Tomasz Sowiński

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 9. Fotonowe, Atomowe i Termodynamiczne Procesy z Perspektywy Metrologii Kwantowej

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 10. Kolorowa precyzja dla Wielkiego Zderzacza Hadronow

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Andrzej Siódmok

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 11. Masywne gwiazdy supernowe jako sygnały ekstremalnych stanów materii

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST2

  Kierownik: dr Tobias Fischer

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 12. Badanie specyficznych konfiguracji kinematycznych w zderzeniach deuteron-proton

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST2

  Kierownik: dr Andrzej Wilczek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 13. Wpływ topologii na strukturę fazową kwantowej grawitacji w modelu Kauzalnych Dynamicznych Triangulacji

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST2

  Kierownik: dr Jakub Gizbert-Studnicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 14. Fluktuacje i korelacje w procesach produkcji wielorodnej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Maciej Rybczyński

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 15. Nanometrowa optyczna tomografia koherencyjna (OCT) z użyciem skrajnego nadfioletu i miękkiego promieniowania rentgenowsk...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Henryk Fiedorowicz

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 16. Studies of Hyperon production and electromagnetic decays at SIS18/FAIR energies with new Forward Detector at HADES

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: ST2

  Kierownik: dr Rafał Lalik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 17. Badanie naruszenia uniwersalności leptonów w rozpadach półleptonowych i leptonowych w teoriach wykraczających poza Model...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST2

  Kierownik: Zofia Olszewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 18. Nowatorska konstrukcja układów wielociałowych przy pomocy gazu ultrazimnych atomów charakteryzowanych realistycznymi ska...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST2

  Kierownik: dr Mateusz Łącki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 19. Symetrie konforemne układów dynamicznych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Piotr Kosiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 20. Robust self-testing of quantum systems and device-independent uncertainty relations

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: ST2

  Kierownik: dr Jędrzej Kaniewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 21. Zderzenia jąder atomowych przy niskich energiach w zależnej od czasu teorii funkcjonału gęstości energii

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Piotr Magierski

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 22. Pomiar azymutalnego przepływu cząstek naładowanych w szerokim zakresie pędów poprzecznych w zderzeniach Pb+Pb przy energ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST2

  Kierownik: dr Klaudia Maj

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 23. Rozpad beta w modelu mieszania zdeformowanych konfiguracji jądrowego funkcjonału gęstości z uwzględnieniem przywracania ...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST2

  Kierownik: Maciej Konieczka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 24. Badanie rozkładów mas fragmentów rozszczepienia

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST2

  Kierownik: Anna Zdeb

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 25. Badanie magicznych i zero-magicznych długości fali w optycznych zegarach atomowych z siecią odstrojoną ku niebieskiemu...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Michał Zawada

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 26. Badanie struktury elektromagnetycznej hiperonów.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST2

  Kierownik: Krzysztof Nowakowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 27. Multipolowy model dyskretnego pola lokalnego w modelowaniu własności NLO cienkich warstw kompozytowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST2

  Kierownik: Lucia Mydlova

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

 28. Wyznaczenie energii symetrii przy dużych gęstościach: konstrukcja detektora dla eksperymentu ASY-EOS II

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Jerzy Łukasik

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 29. Nierównowagowa dynamika a kwantowe symulacje w układach atomowych.

  Konkurs: UNISONO , panel: ST2

  Kierownik: prof. Jacek Dziarmaga

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 30. Kwantowe zegary optyczne wzmocnione rezonatorem optycznym

  Konkurs: UNISONO , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Michał Zawada

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 31. Bezdopplerowska spektroskopia nasyceniowa słabych molekularnych linii widmowych z odniesieniem do atomowych wzorców częs...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST2

  Kierownik: dr Szymon Wójtewicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 32. Monitorowanie rozkładu dawki w terapii protonowej w czasie rzeczywistym przy użyciu ciężkich włókien scyntylacyjnych...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST2

  Kierownik: dr Aleksandra Wrońska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 33. Badanie symetrii dyskretnych, struktury mezonów i podstaw mechaniki kwantowej w eksperymencie KLOE-2

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Wojciech Wiślicki

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 34. Opracowanie nowych metod poszukiwania fizyki poza Modelem Standardowym i ich zastosowanie do analizy danych doświadczaln...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST2

  Kierownik: dr Kazuki Sakurai

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 35. Fenomenologia zimnej oraz gęstej materii oddziałującej silnie

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST2

  Kierownik: dr Michał Marczenko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 36. Dynamiczny wybór próżni w rozszerzeniach Modelu Standardowego - konsekwencje kosmologiczne w kontekście badań doświadcza...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Zygmunt Lalak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 37. Podstawowe własności cząstek nierozróżnialnych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST2

  Kierownik: Marcin Karczewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 38. Badanie oddziaływań barionów i antybarionów w zderzeniach relatywistycznych jonów w eksperymentach STAR na RHIC i ALICE ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Adam Kisiel

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 39. Kwantowe solitony

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST2

  Kierownik: Andrzej Syrwid

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 40. Generacja egzotycznych stanów pola świetlnego z użyciem przestrzennych modulatorów światła

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST2

  Kierownik: Mateusz Szatkowski

  Politechnika Wrocławska

 41. Procesy z udziałem neutrin w realistycznym modelu jądra atomowego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Wiesław Kamiński

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 42. Poszukiwanie jąder mezonowych helu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Paweł Moskal

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 43. Dynamika chiralna i efekty relatywistyczne w reakcjach hadronowych i fotonowych z trzema nukleonami

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Henryk Witała

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 44. Modelowanie wczesnych faz reakcji ciężkojonowych w oparciu o modele glauberowskie w eksperymentach wysokich energii

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Maciej Rybczyński

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 45. Indukowane polem laserowym procesy kreacji par w elektrodynamice kwantowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Krajewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 46. Nieporządek w silnie skorelowanych układach zimnych gazów kwantowych w wyższych wymiarach

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr Mateusz Łącki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 47. Eksperyment COMPASS - badanie struktury nukleonu

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Andrzej Sandacz

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 48. Znalezienie rozwiązania problemu masy w oddziaływaniach elementarnych przy wykorzystaniu wczesnych danych z LHC

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Stefan Pokorski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 49. Efekty kondensacji w zimnych gazach atomowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST2

  Kierownik: Katarzyna Targońska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 50. Dynamika i kontrola kwantowa w materii miękkiej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Czesław Radzewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki