Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1084 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Laktoferyna oraz multifunkcjonalne polimery jako narzędzie w selektywnym i celowanym dostarczaniu przeciwnowotworowych l...

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: NZ7

  Kierownik: Przemysław Gajda-Morszewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 2. Koniugaty kurkuminoidów i polifenoli jako potencjalne terapeutyki do leczenia nowotworów układu moczowego

  Konkurs: OPUS 18 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Tomasz Gośliński

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 3. Czynniki Mycobacterium tuberculosis wpływające na częstość transmisji gruźlicy

  Konkurs: OPUS 18 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć

  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

 4. Intensywny chów drobiu – identyfikacja zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym i ich wpływ na zdrowie człowieka...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Lidia Wolska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

 5. Syntetyczne analogi opioidowego czynnika wzrostu połączone z pochodnymi glukozaminy jako związki o potencjalnym znaczeni...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 6. Koniugaty metalokarboranów z insuliną - Nowa strategia potęgowania skuteczności biologicznej leków peptydowych

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Tomasz Goszczyński

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 7. Ocena występowania objawów ortoreksji psychicznej wśród młodych osób w ujęciu żywieniowym, zdrowotnym, psychospołecznym ...

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: NZ7

  Kierownik: Marta Plichta

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

 8. Oligonukleotydy tworzące trypleksy jako nowe narzędzia do rozplatania struktury G-kwadrupleksu oraz selektywnej inhibicj...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Anna Pasternak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 9. Ocena możliwości zastosowania kwasu foliowego i/lub transferyny jako łączników w koniugatach kropek kwantowych z niesyme...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: NZ7

  Kierownik: Joanna Pilch

  Politechnika Gdańska

 10. Koniec początku czy początek końca? Krótko i długoterminowe trajektorie zdrowotnych i psychospołecznych efektów pandemii...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Karol Kamiński

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 11. Ocena możliwości wykorzystania witaminy D3 w prewencji i leczeniu włóknienia płuc w przebiegu alergicznego zapalenia pęc...

  Konkurs: SONATA BIS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Marta Lemieszek

  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

 12. Manipulacja oporności lekowej w komórkach nowotworowych poprzez nanosekundowe, asymetryczne sekwencje impulsów.

  Konkurs: DAINA 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Julita Kulbacka

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny

 13. Opracowanie modelu in vitro oceny fototoksyczności leków o różnym powinowactwie do melaniny z wykorzystaniem symulatora ...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Jakub Rok

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 14. Badanie upośledzenia mikrokrążenia wieńcowego w mysim modelu niewydolności serca

  Konkurs: SONATA 16 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Grzegorz Kwiatkowski

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 15. Wpływ mimetyków UPF1 ATP na zmutowany immunopeptydom

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Theodore Hupp

  Uniwersytet Gdański, Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi

 16. Nanoplastik oraz nanocząstki srebra jako czynnik modulujący aktywność estrogenozależnych szlaków sygnalizacji wewnątrzko...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Grzelak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 17. Czy etanolowy wyciąg z kłącza pięciornika (Tormentillae tinctura) wspomaga leczenie zespołu cieknącego jelita?

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Aleksandra Kruk

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

 18. Mechanizmy oddziaływań "ciemnej materii" pochodzenia bakteriofagowego z układem immunologicznym ssaków

  Konkurs: SHENG 2 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Krystyna Dąbrowska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 19. Analiza porównawcza systemów hodowli tkanek ludzkich, które naśladują mikrośrodowisko guza

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Matthias Nees

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 20. Wspomaganie terapii trudno gojących się ran z zastosowaniem kory oczaru wirginijskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ7

  Kierownik: Karolina Pawłowska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

 21. Nowe polikationy o działaniu antymykotycznym – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i spektrum przeciwgrzybic...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Kamil Kamiński

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 22. Aptamer wiążący trombinę o zwiększonej różnorodności chemicznej jako potencjalny lek przeciwzakrzepowy i chemioterapeuty...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Weronika Kotkowiak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 23. W poszukiwaniu rozwiązań dla ograniczeń stosowania temozolomidu w terapii glejaka mózgu

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Joanna Lewandowska-Łańcucka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 24. Krótko- i długoterminowe skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza w Polsce Wschodniej

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Łukasz Kuźma

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 25. Wielofunkcyjne układy roślinne jako kompleksowy sposób działania neuroprotekcyjnego

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ7

  Kierownik: Anna Stasiłowicz-Krzemień

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 26. Wpływ warunków procesu pirolizy i modyfikacji powierzchni wybranych prekursorów roślinnych na właściwości mechaniczne i ...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Marek Łos

  Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii

 27. W poszukiwaniu podstaw hormezy - wpływ nanocząstek srebra, tlenku grafenu (GO) oraz kompozytu GO-Ag na funkcje enzymów t...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ7

  Kierownik: Reyhaneh Seyed Alian

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

 28. Wpływ SSR 504734, selektywnego inhibitora transportera glicyny typu 1, na aktywność drgawkową i potencjał terapeutyczny ...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Piotr Wlaź

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 29. Łagodne zaburzenia poznawcze w niewydolności serca: rola czynników sercowo-naczyniowych i zespołu kruchości.

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Izabella Uchmanowicz

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 30. Oparty na PDMS specjalnie zaprojektowany kanał mikroprzepływowy wyłożony pierwotnymi komórkami śródbłonka: nowe narzędzi...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ7

  Kierownik: Stefano Rocchetti

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 31. Aktywność przeciwnowotworowa nowych pochodnych ditiokarbaminianów 9,10-antrachinonu

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ7

  Kierownik: Natalia Maciejewska

  Politechnika Gdańska

 32. Badanie reakcji organizmu na wysiłek fizyczny z zastosowaniem biologii systemowej u koni wyścigowych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Olga Witkowska-Piłaszewicz

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

 33. Analiza ekspresji białek NANOS i PUMILIO oraz markerów przemiany nabłonkowo-mezenchymalnej w nowotworach neuroendokrynny...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ7

  Kierownik: Patryk Kraiński

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 34. Czy konserwanty stosowane powszechnie w żywności mogą ochronić konsumentów przed ryzykiem spożycia enterotoksyn gronkowc...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ7

  Kierownik: Aleksandra Tabiś

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu