Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 276 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kompleksowa ocena potencjalnie protekcyjnego działania kannabidiolu w doświadczalnym modelu tętniczego nadciśnienia płuc...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: Olga Sadowska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 2. Rola hsa-mir-184 w patogenezie i inwazyjnym wzroście gonadotropowych gruczolaków przysadki

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: Joanna Boresowicz

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 3. Wydajne algorytmy i warunkowe ograniczenia dolne dla problemów na drzewach

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST6

  Kierownik: Bartłomiej Dudek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 4. Charakterystyka fazowa i fizykochemiczna oraz właściwości sorpcyjne osadów żelazistych z procesów uzdatniania wody....

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: Magdalena Likus

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 5. Standaryzacja i aktywność biologiczna kwiatów śliwy tarniny (Prunus spinosa L.) w kontekście chorób układu krążenia...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Marchelak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny

 6. Projekt i implementacja zoptymalizowanej i odpornej na stany metastabilne architektury przetwornika analogowo-cyfrowego ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST7

  Kierownik: Jakub Szyduczyński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 7. Paleoekologia środkowopaleozoicznych "heliolitidów" (Tabulata), a ich konwergencja z Coenothecalia

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: dr Jan Król

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 8. Otrzymywanie i badanie wielofunkcyjnych biomateriałów opartych o nanoapatyty z możliwością zastosowania w leczeniu nowot...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr Paulina Sobierajska

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 9. Taksonomia integratywna i relacje filogenetyczne w obrębie dwóch rodzajów wodopójek (Hydrachnidia) o różnej ekologii i b...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: Aleksandra Bańkowska

  Uniwersytet Szczeciński, Instytut Biologii

 10. Modulowanie struktury i właściwości kurkuminy z wykorzystaniem triterpenowych modyfikatorów oleanolowych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: Katarzyna Sowa-Kasprzak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 11. Wpływ blokady receptorów adenozynowych P2Y12 na wrażliwość chemoreceptorów obwodowych i centralnych u ludzi

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Stanisław Tubek

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 12. Identyfikacja nowotworów ośrodkowego układu nerwowego za pomocą spektroskopii Ramana

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: Anna Imiela

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 13. Nowe inhibitory Heksokinazy II, w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w terapiach nowotworowych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: Mateusz Tomczyk

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 14. Ocena przydatności sonoelastografii fali poprzecznej w diagnostyce i monitorowaniu postępów leczenia zwiększonego napięc...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: Anna Olchowy

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

 15. Badania nad możliwością regulacji poziomu potencjalnie szkodliwych produktów reakcji Maillarda i karmelizacji w pieczywi...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Maria Różańska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 16. Technologia produkcji wyrobów fajansowych w Egipcie okresu ptolemejskiego w świetle badań archeologicznych i archeometry...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Małgorzata Zaremba

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 17. W poszukiwaniu języka. Początki polskiej nauki o literaturze w kontekście europejskich przemian światopoglądowych (1795-...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: Helena Markowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 18. Badanie bi-stabilnych skyrmionów magnetycznych w ultracienkich nanokropkach.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST3

  Kierownik: Mateusz Zelent

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 19. Czy organizmy kryptogamiczne są głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój gleby i sekwestrację węgla organicznego na ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: dr Paulina Wietrzyk-Pełka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 20. Mikrostruktura i właściwości biodegradowalnych biomateriałów na bazie faz międzymetalicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Kamil Kowalski

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 21. Spektroskopia ramanowska w badaniach in vitro nad wychwytem molekuł przez komórki śródbłonka zatok wątroby

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: dr Ewelina Matuszyk

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 22. Rola astrocytarnych receptorów NMDA w regulacji aktywności syntetazy glutaminy w hodowanych astrocytach mysich. Próba zd...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: Katarzyna Skowrońska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 23. Poszukiwanie mechanizmu transportu koniugatów witaminy B12 i peptydowych kwasów nukleinowych do komórek bakterii E. coli...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ1

  Kierownik: Tomasz Pieńko

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 24. Rozmaitości abelowe nad ciałami p-adycznymi

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST1

  Kierownik: Jędrzej Garnek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 25. Przeprogramowanie procesu starzenia liści przez poliaminy - nowe perspektywy w zwiększeniu tolerancji roślin uprawnych n...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Ewelina Paluch-Lubawa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 26. Synteza i charakterystyka fizykochemiczna samoorganizujących się kopolimerów oraz ich potencjalne zastosowanie w organic...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr Diana Bobrowska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii

 27. Czystka gatunkowa. Polityczny wymiar tępienia szczurów w Polsce po 1945 roku

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Gabriela Jarzebowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 28. Wpływ wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury na tworzenie wiązań kowalencyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: Szymon Sobczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 29. Praktyki pogrzebowe na Kos w świetle badań nad społecznościami południowo-wschodniej Egei i świata mykeńskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Katarzyna Dudlik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Archeologii

 30. Mesjanizm żydowski a podmiotowość polityczna w pismach Waltera Benjamina i Giorgia Agambena

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS1

  Kierownik: dr Piotr Sawczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 31. Unikanie informacji przy podejmowaniu decyzji o oszczędzaniu długoterminowym

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Agata Olechnowicz-Szewczyk

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 32. Niskocząsteczkowe sondy chemiczne zaburzające oddziaływanie białek Spire/FMN2 jako narzędzia do identyfikacji roli kompl...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: Radosław Kitel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 33. Powstawanie porządków normatywnych w grach MMORPG w perspektywie niektórych koncepcji teoretycznoprawnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Radosław Pałosz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 34. Portugalska tożsamość zamorska w kontekście analizy sieci społecznych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Agata Błoch

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 35. Grunt to prawda. Uprawdziwianie jako ugruntowanie wartości prawdy w metafizyce.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS1

  Kierownik: Karol Kleczka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 36. Obraz Polski w niemieckiej literaturze podróżniczej "długiego" wieku XVII

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: Wacław Pagórski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 37. Rola wody solwatacyjnej w kształtowaniu aktywności białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: Joanna Grabowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 38. Metody bezznacznikowe do badania wpływu modyfikacji powierzchni na diagnostykę i prognostykę czerniaka

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: Anna Sobiepanek

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 39. Dwór polski Stefana Batorego - powstanie, organizacja, funkcjonowanie i dekompozycja.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dominik Kadzik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 40. Przystosowanie metod elektroforetycznych do oznaczania wpływu składników żywności na poziom całkowitej metylacji DNA....

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Monika Baranowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 41. Zmiana dominacji językowej wynikająca z fonologicznego rozwoju języka trzeciego.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: Halina Lewandowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 42. Czego możemy dowiedzieć się o rozwiązywaniu konfliktu na podstawie komponentu N2? Badanie potencjałów związanych ze zdar...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Patrycja Kałamała

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 43. Dyseminacja łacińskich metafor konceptualnych w literaturze staronordyckiej jako przejaw chrystianizacji i europeizacji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Grzegorz Bartusik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 44. Wpływ synchronizacji cykli koniunkturalnych, polityk monetarnych, niepewności i zmienności cen surowców na poziom współz...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karol Szafranek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 45. Hybrydowe sorbenty nieorganiczno-biopolimerowe do usuwania cezu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Joanna Bok-Badura

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 46. Badanie właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w odniesieniu do różnych form chemicznych rtęci z wykorzystaniem...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: Magdalena Borowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 47. Luminescencyjne materiały magnetyczne na bazie lantanowców i boru

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: Wojciech Wegner

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 48. Fluktuacje prądowe i spinowe w układach kropek kwantowych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST3

  Kierownik: Krzysztof Ptaszyński

  Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 49. Metody klasyfikacji obrazów dla danych niezbalansowanych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST6

  Kierownik: Michał Koziarski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 50. Projektowanie ekologicznych biodegradowalnych surfaktantów opartych na surowcach odnawialnych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Magdalena Rudlicka

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych