Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 276 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Analiza strukturalna i funkcjonalna C-końcowego regionu białka Germ cell-expressed (Gce) z Drosophila melanogaster jako ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ1

  Kierownik: Marta Kolonko

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 2. Jeździec w strukturach społeczeństw środkowoeuropejskiego Barbaricum. Analiza przestrzenna dyspersji ostróg na cmentarzy...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Emilia Smółka-Antkowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Archeologii

 3. Stan i rozwój agrobiznesu w krajach Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Bartłomiej Bajan

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny

 4. Rola estrogenów w regulacji PRODH/POX-zależnej apoptozy/autofagii w komórkach raka piersi MCF7

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Ilona Zaręba

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 5. Głębokie nauczanie w reprezentacji długich danych sekwencyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST6

  Kierownik: dr Konrad Żołna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 6. Badania eksperymentalne i modelowanie rozpływu czynnika roboczego w minikanałowych i miniszczelinowych płytowych wymienn...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Paweł Dąbrowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 7. Analiza współdziałania białek SLC35A3, SLC35B4 i SLC35D2 w dystrybucji UDP-N-acetyloglukozoaminy w komórkach ssaczych...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: Bożena Szulc

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 8. Badanie stabilności termicznej, właściwości elektrycznych i strukturalnych faz Bi2O3 otrzymywanych w ciele stałym na dro...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: Paulina Kruk-Fura

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 9. Dynamika rozwoju haitańskiej opowieści ludowej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Sara Del Rossi

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 10. Lenino 1943: mity i fakty. Studium taktyczno-operacyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Kamil Anduła

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 11. Wytwarzane przez mikrobiom jelitowy metabolity polifenoli z owoców granatu i zielonej herbaty - wpływ na nowotwory prost...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: Iwona Stanisławska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

 12. Sondergericht Kattowitz - Sąd Specjalny w Katowicach 1939-1945

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Konrad Graczyk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 13. Nowe materiały hybrydowe w oparciu o polisiloksany modyfikowane silseskwioksanami.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: Katarzyna Mituła

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 14. Nowe inhibitory proteazy wirusa opryszczki

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ6

  Kierownik: Magdalena Pachota

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 15. Pedogeneza i przemiany minerałów w glebach zasobnych w węglan wapnia w ujęciu badań interdyscyplinarnych na obszarze pol...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: Joanna Kowalska

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 16. Wpływ rozległych powierzchni wiatrowałowych na dynamikę systemu stokowo-fluwialnego.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: Dariusz Strzyżowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 17. Badania wpływu grupy tiolowej oraz wiązania mocznikowego na powinowactwo peptydomimetyków do receptorów sprzężonych z an...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Puszko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 18. Pomiary referencyjne dla eksperymentów poszukujących pośrednich sygnałów istnienia ciemnej materii.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST2

  Kierownik: Michał Naskręt

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 19. Rola rodziny mikroRNA-15, metabolizmu komórkowego oraz hipoksji w proliferacji kardiomiocytów uzyskanych z ludzkich indu...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: Mateusz Jeż

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 20. Struktura i funkcja błony erytrocytów człowieka narażonych na wybrane bromoorganiczne związki uniepalniające (in vitro)...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: Monika Jarosiewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 21. Udział receptora TLR9 limfocytu B w regulacji tolerancji immunologicznej w ciąży

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: Daria Lorek

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 22. Kompromisy ewolucyjne w procesie specjalizacji żywicielskiej na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: Alicja Laska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 23. Nowy model bio-mechaniczny wzrostu osteofitów podczas oseoartrozy.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST7

  Kierownik: dr Ewa Bednarczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 24. Rola angiotensyny-(1-7) w patogenezie raka nerkowokomórkowego

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: Pawel Sobczuk

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 25. Wieloskalowe symulacje dynamiki molekularnej w celu zbadania struktury oligomerów amyloidów beta.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ1

  Kierownik: Dinh Quoc Huy Pham

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 26. Selektywność zadaniowa czy wielopotencjalność? Badania plastyczności kory wzrokowej osób niewidomych z wykorzystaniem me...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Jacek Matuszewski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 27. Polimorfizmy w genach otoliny-1 danio pręgowanego i człowieka - wpływ na funkcję domeny C1q w biomineralizacji węglanowy...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Rafał Hołubowicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 28. Multifunkcyjne silseskwioksany jako reaktywne bloki budulcowe do syntezy zaawansowanych molekularnych oraz makromolekula...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: Kinga Stefanowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 29. Cyklitole jako biologicznie czynne surowce pozyskiwane z polskich roślin uprawnych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: Hossam Al-Suod

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 30. Komitety strategii: praktyka, praktycy i praxis

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Małgorzata Kuczara

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 31. Wpływ efektów behawioralnych na wycenę prywatnych dóbr konsumpcyjnych - podejście eksperymentalne.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Magdalena Brzozowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 32. Opracowanie szybkiej i wydajnej metody osadzania analitu w polu elektrycznym jako udoskonalenie czujników i bioczujników...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: dr Łukasz Richter

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 33. Charakterystyka kolistych, pozachromosomowych DNA u klejnotek (Euglenida).

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ2

  Kierownik: Natalia Gumińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 34. Badania statyczne pali fundamentowych oprzyrządowanych pomiarowo

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Mateusz Wiszniewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 35. Mądrość czy bogactwo? Rola dziedziczenia i jego opodatkowania w analizach z wykorzystaniem modeli OLG

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Magda Malec

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 36. Modyfikacje powierzchniowe w postaci struktur nanorurkowych na stopach tytanu nowej generacji do zastosowań biomedycznyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Anna Majchrowicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 37. MTA (m6A metylo-transferaza) Arabidopsis thaliana jako domniemany regulator biogenezy mikroRNA.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Susheel Bhat

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 38. Rola korowych interneuronów somatostatynowych i ich modulacji cholinergicznej w plastyczności mózgu wywołanej deprywacją...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: Grzegorz Dobrzański

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 39. Supramolekularne kompleksy pillar[n]arenów modyfikowanych grupami karboksylowymi z pochodnymi guanidyny i amidyny

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: Helena Butkiewicz

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 40. MOLEKULARNE DETERMINANTY PROPAGACJI SYGNALU W RECEPTORACH DELTA I MU OPIOIDOWYCH - W POSZUKIWANIU ANALGETYKOW O MNIEJSZE...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ2

  Kierownik: Tomasz Stepniewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 41. Badania właściwości strukturalnych ZnO domieszkowanego na typ p

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST7

  Kierownik: Karolina Paradowska

  Politechnika Wrocławska

 42. Efekty kwantowe w termodynamice: rola stanu próżni i pomiaru w paradygmacie operacji termicznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST2

  Kierownik: Patryk Lipka-Bartosik

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 43. Transfer mitochondriów, jako innowacyjna metoda przywracania macierzystości komórkom macierzystym, izolowanym z tkanki t...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Katarzyna Kornicka-Garbowska

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 44. Luminescencyjne nanokoloidy - metody otrzymywania, badania fizykochemiczne, spektroskopowe oraz mechanizmy stabilizacji

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: dr Dominika Przybylska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 45. Kumulacja wariantów genetycznych u dzieci z głuchotą prelingwalną - w poszukiwaniu nowego czynnika predykcyjnego do ocen...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Dominika Oziębło

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 46. Geneza formowania spine head protrusion (SHP) kolców dendrytycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: Ewa Bączyńska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 47. Organizacja neuronalnej sieci językowej u dzieci późno mówiących w zależności od występowania dysleksji rozwojowej...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Dynak

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 48. Rozmiar ma znaczenie: badanie wpływu rozmiaru nanocząstek złota w filmie elektrodowym na mechanizm przeniesienia ładunku...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: Michał Kizling

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 49. Badanie mechanizmu inkorporacji selenu do struktury egzopolisacharydów pochodzenia grzybowego oraz wpływu tego zjawiska ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: Sandra Górska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 50. Od nomadycznego pasterstwa do wczesnego państwa: wykorzystanie metod bioarcheologicznych do rekonstrukcji procesów społe...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Joanna Trębicka

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej