Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 321 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Chemoselektywna redukcja amidów do imin. Syntetyczne zastosowania opracowanego przekształcenia.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Michał Więcław

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 2. Perturbacyjny opis rozpraszania cząstek w relatiwistycznych teoriach pól kwantowych z długozasięgowymi oddziaływaniami...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST2

  Kierownik: dr Paweł Duch

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 3. Nieliniowe równania Schrödingera z nieliniowościami zmieniającymi znak

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Bartosz Bieganowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 4. Plazmoniczne kropki kwantowe - wpływ metalu na właściwości spektroskopowe kropek kwantowych związków potrójnych AgInS2. ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Adam Olejniczak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 5. Barwna emisja typu charge-transfer w nowych związkach krzemoorganicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST4

  Kierownik: Karolina Rachuta

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 6. Ocena współdziałania rutyny i kwasu askorbowego w cytoprotekcyjnym działaniu na fibroblasty i keratynocyty poddane ekspo...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ7

  Kierownik: Agnieszka Gęgotek

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 7. Czy zaburzenia równowagi hormonalnej i ekspresji genów kodujących białka połączeń w komórkach jąder, najądrzy i nasienio...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: Laura Pardyak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 8. Rekonstrukcja zmian klimatycznych na podstawie fauny otwornicowej raf koralowych z Florida Keys

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: Anna Binczewska

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

 9. Rozliczenia z korupcją polityczną i nadużywaniem stanowisk w Polsce i Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach osie...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Jakub Szumski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 10. Ewolucja gęstości i temperatury cząstek w modelach z samooddziałującą ciemną materią

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST2

  Kierownik: Mateusz Duch

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 11. Osłabienie fonemu /s/ w mowie lektorów radiowych w języku hiszpańskim z Guayaquil - analiza akustyczna i socjolingwistyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr Brygida Sawicka-Stępińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 12. Bałkańskie procesy migracyjne w XIX wieku. Przypadek Bułgarii oraz Serbii.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Krzysztof Popek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 13. Analiza procesów migracji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym z wykorzystaniem badań laboratoryjnych oraz techni...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: dr Anna Podlasek

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Lądowej

 14. Znaczenie tkankowej lokalizacji auksyny oraz regulowanej przez miRNA167 akumulacji transkryptów genów ARF6 i ARF8 w pyln...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ3

  Kierownik: Milena Kulasek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 15. Badanie uwalniania i wchłaniania do organizmu człowieka biopierwiastków i aktywnych biologicznie związków organicznych z...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ7

  Kierownik: Katarzyna Kała

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 16. W poszukiwaniu pojednania w Azji Północno-Wschodniej: nowe drogi rekoncyliacji pomiędzy Japonią i Koreą Południową...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Agnieszka Batko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 17. Sztuka, rynek sztuki i towarzyskość. Transfery artystyczne między Polską a Francją w XVIII wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS2

  Kierownik: Konrad Niemira

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 18. Strukturalna i funkcjonalna charakterystyka kalpaino-podobnej peptydazy Tpr, ważnego czynnika wirulencji Porphyromonas g...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ1

  Kierownik: Dominika Staniec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 19. Wpływ struktury ligandów hydroksamowych na właściwości termodynamiczne kompleksów metalakoronowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Małgorzata Ostrowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 20. Niskokoherencyjne czujniki z aktywną warstwą nanodiamentową

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr Daria Majchrowicz

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 21. Prawo w toku przemian. Praktyka wykorzystywania nietekstualnych elementów w uzasadnieniach sądowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Magdalena Wojdala

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 22. Feniksyna jako nowy regulator funkcji komórek alfa i beta trzustki

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: Maria Billert

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 23. Metodyka prognozowania wytrzymałości resztkowej struktur kompozytowych na podstawie badań ultradźwiękowych wspartych mod...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr Angelika Wronkowicz-Katunin

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 24. Znaczące zdarzenia życiowe i punkty zwrotne w biografiach najstarszych respondentów Polskiego Badania Panelowego POLPAN...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Danuta Życzyńska-Ciołek

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 25. Afektywno-motywacyjny model psychofizjologiczny wyzwania i zagrożenia w e-sporcie: rola emocji motywujących do dążenia i...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Maciej Behnke

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

 26. Rozwiązania okresowe symetrycznych układów hamiltonowskich

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST1

  Kierownik: Daniel Strzelecki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 27. Sztuka ruchu i psychoanaliza w Rosji w kontekście kultury Srebrnego wieku oraz awangardy, 1904-1930

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS2

  Kierownik: Anastasia Nabokina

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 28. Ocena homeostazy komórek układu nerwowego w modelu badawczym deficytu kobalaminy in vitro jako podejście do wyjaśnienia ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ7

  Kierownik: Zuzanna Rzepka

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 29. Eksperymentalno-numeryczna analiza występowania pękania delaminacyjnego oraz wpływu delaminacji na odporność na pękanie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Robert Pała

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 30. Synteza i charakterystyka nieorganicznych wieloskładnikowych adsorbentów do selektywnej ekstrakcji soli litu za pomocą h...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Anna Siekierka

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 31. Rola reaktywnych form tlenu (ROS) produkowanych podczas maksymalnego wysiłku przez śródbłonkowe enzymy NOX2 i NOX4 w reg...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Kamil Przyborowski

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 32. Odkrycie tajemnic adsorpcji/desorpcji jonów na powierzchni porowatych elektrod węglowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST4

  Kierownik: Anetta Płatek-Mielczarek

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 33. Innowacyjny sposób separacji małocząsteczkowych związków organicznych o potencjalnym zastosowaniu medycznym i farmaceuty...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Mateusz Szczygiełda

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 34. Meal Ixil Tenam, Córki ludu Ixil: Perspektywa płci kulturowej w procesach zmian we współczesnej religijności Majów Ixil ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: Monika Banach

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 35. Integracja danych z impulsowych czujników radarowych i czujników głębi w systemie monitoringu osób starszych i niepełnos...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr Paweł Mazurek

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 36. Badanie procesu przyłączania sacharydów do komórkowych receptorów glukozy z uwzględnieniem zjawisk związanych z transpor...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Maciej Trzaskowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 37. Monumentalność w Tak'alik Ab'aj. Geneza antropogenicznych gleb w okresie preklasycznym na stanowisku archeologicznym w p...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Michał Gilewski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Badań Andyjskich

 38. Wpływ mechanizmów wymiany w węzłach na własności asymptotyczne zagadnień transportu na sieci

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Aleksandra Puchalska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 39. Ilościowy wpływ wilgotności gazu nośnego na analizę prowadzoną przy użyciu spektrometrii ruchliwości jonów z tlenkami az...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST4

  Kierownik: Urszula Gaik

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 40. Analiza roli cząsteczek mikroRNA wirusa pseudowścieklizny w infekcji wirusowej przy użyciu inhibitorów RNA.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ6

  Kierownik: Weronika Hoffmann

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 41. Śląska architektura podcieniowa na tle europejskim (XIII-XVIII w.)

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS2

  Kierownik: Radosław Gliński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 42. Tłumaczenie dyskursów teoretycznych w humanistyce polskiej przełomu XX i XXI wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr Weronika Szwebs

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 43. Badania nad warunkami formowania i modyfikacji nieporowatych membran polimerowych, prowadzące do materiałów o ulepszonyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Katarzyna Knozowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 44. Automatyzacja identyfikacji osuwisk z zastosowaniem danych lotniczego skaningu laserowego, klasyfikacji obiektowej i ucz...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: dr Kamila Pawłuszek-Filipiak

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 45. Badanie wpływu modyfikacji eutektycznego kompozytu SrTiO3-TiO2 na jego stabilność w układach do fotoelektrochemicznego r...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Konrad Wysmułek

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 46. Potencjał rozrodczy diploidalnych i triploidalnych samic i samców karasia srebrzystego Carassius gibelio (Teleostei, Cyp...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Anna Przybył

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 47. NO2-SWITCH: Badania fotokrystalograficzne przełączalnych nitrowych kompleksów metali przejściowych okresu 4.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr Sylwia Kutniewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 48. Dziedzictwo kulturowe w procesie przemian: turystyka, taniec i zmiana społeczno-ekonomiczna na Kubie

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Ruxandra Ana

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 49. Układy cząstek, czasy przebywania i procesy samopodobne

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST1

  Kierownik: Łukasz Treszczotko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 50. Badanie aktywności przeciwnowotworowej i molekularnych mechanizmów działania nowych hybrydowych związków zawierających s...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Angelika Długosz-Pokorska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski