Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 321 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Modyfikacja struktury helisy DNA przez nowo zsyntetyzowany związek (Cl-IPBD) działający cytotoksycznie w wybranych linia...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Dominika Janiszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 2. Badanie metabolizmu mikroorganizmów poddanych działaniu nanocząstek metali, antybiotyków, jonów metali i ich połączeń za...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST4

  Kierownik: Agnieszka Rogowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 3. Ewolucja ideowa polskiej inteligencji opozycyjnej w latach 1968-1989 w kontekście przemian światowej myśli społeczno-pol...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: Michał Siermiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 4. Geomorfologiczny, sedymentologiczny i paleobotaniczny zapis zmian środowiska, podstawą do rekonstrukcji historycznej, sł...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: Paweł Rutkiewicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

 5. Oznaczenie składników odżywczych, będących podstawowym czynnikiem umożliwiającym wzrost bakteriocenozy w zlewni rzeki ar...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Klaudia Kosek

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 6. Wpływ wielozadaniowości, presji czasowej i przeciążenia poznawczego na psychofizjologiczne koszty oraz wyniki pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: Krzysztof Nowak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 7. Udział składników błony zewnętrznej szczepów Salmonella Enteritidis w generowaniu oporności wobec wrodzonej odpowiedzi i...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ6

  Kierownik: Eva Krzyżewska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 8. Wpływ dostępności pokarmu na sukces reprodukcyjny ptaków w gradiencie urbanizacji

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: Michela Corsini

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 9. Biodegradacja wybranych związków nootropowych oraz określenie ich szlaków metabolicznych w kontekście epidemiologii ście...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: Marta Woźniak-Karczewska

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 10. Metodyka projektowania sterowników systemów robotycznych oparta na formalnej specyfikacji

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST7

  Kierownik: Maksym Figat

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 11. Rola białka MCPIP1, jako potencjalnego supresora, w rozwoju i terapii jasnokomórkowego raka nerki

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: Paulina Marona

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 12. Badania wymiany ciepła i oporów przepływu w upakowanym złożu warzyw i owoców

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Adam Łapiński

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 13. Dynamiczne klatki iminowe - samoasocjacja z selekcją komponentów

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Michał Kołodziejski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 14. Wpływ żelaza i cynku na uwalnianie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs)

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ6

  Kierownik: Weronika Kuźmicka

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 15. Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) jako potencjalny czynnik biologicznej kontroli "swimmers' itch"

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Anna Stanicka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

 16. Limfocyty B regulatorowe (CD19+CD24+CD38+) w zaostrzeniach nefropatii u chorych na toczeń rumieniowaty układowy.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Joanna Kosałka-Węgiel

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 17. Molekuły o zaprojektowanych właściwościach na bazie trójfunkcyjnych niecałkowicie skondensowanych silseskwioksanów...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Magdalena Grzelak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 18. Badanie mechanizmu oddziaływania wirusa IPN na przebieg jersiniozy u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss).

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: Joanna Pajdak-Czaus

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 19. Sole anionu [BH3NH2BH2NH2BH3]- jako prekursory regularnego azotku boru i przewodniki jonowe.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Rafał Owarzany

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 20. Eocen - okres rozkwitu pluskwiaków z rodziny Achilidae (Hemiptera: Fulgoromorpha)?

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: Alicja Brysz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 21. Badanie kwantowych korelacji spinowych relatywistycznych elektronów

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST2

  Kierownik: Michał Drągowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 22. Wysokociśnieniowa synteza i charakterystyka nowych związków srebra i chloru

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Adam Grzelak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 23. Model oceny dokuczliwości różnych źródeł dźwięku występujących równocześnie

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Jan Felcyn

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 24. Studium porównawcze technik PASSIL i POCIS w monitoringu wybranych farmaceutyków w środowisku wodnym.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST4

  Kierownik: Hanna Lis

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 25. Analiza ewolucji genomów mitochondrialnych papug na przykładzie rodzaju Amazona (rząd: Psittaciformes)

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: Aleksandra Kroczak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 26. Znaczenie przedmiotów osobistych wykonanych z surowców kostnych w kulturach episznurowych wczesnej epoki brązu w oparciu...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Kinga Winnicka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 27. Optyczne badania półprzewodnikowych drutów kwantowych otrzymanych metodą para-ciecz-ciało stałe

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST3

  Kierownik: Jakub Płachta

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 28. Wpływ klenbuterolu na układ immunologiczny koni wyścigowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Olga Witkowska-Piłaszewicz

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

 29. Badania dynamiki nośników elektrycznych w pobliżu interfejsu cienkich warstw izolatora topologicznego z warstwami metali...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST3

  Kierownik: Mateusz Weis

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 30. Badania obecności ksenobiotyków środowiskowych w płynie pęcherzykowym kobiet poddających się procedurze zapłodnienia poz...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ7

  Kierownik: Anna Klimowska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 31. Metaboliczna i proteomiczna analiza wysokobiałkowych komórek glonów Chlorella saccharophila, Chlorella sorokiniana i Sce...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Agata Piasecka

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

 32. Zasada kontradyktoryjności w prawie kanonicznym - teoria i praktyka

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maciej Andrzejewski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 33. Aktywność biologiczna antocyjanów acylowanych oraz ich oddziaływanie z mimetyczną błoną lipidową i albuminą ludzką...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Paulina Strugała-Danak

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 34. Ferroelektryki organiczne oparte na wysoce spolaryzowanych układach kumarynowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Łukasz Kielesiński

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 35. Polimorfizm liczby kopii genów mikroRNA w populacji naturalnych linii Arabidopsis thaliana oraz jego wpływ na potranskry...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ2

  Kierownik: Anna Samelak-Czajka

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 36. Rozwój technik obrazowania kwantowego w systemach optycznych i atomowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST2

  Kierownik: dr Michał Parniak-Niedojadło

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 37. Rozumienie nowych znaczeń metaforycznych w dwujęzyczności: Badanie z wykorzystaniem potencjałów wywołanych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Jankowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 38. Badania wpływu jednoczesnego stosowania metod spawalniczych i technologii azotowania na mechaniczne i strukturalne właśc...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Paweł Widomski

  Politechnika Wrocławska

 39. Tekstylia na naczyniach uchwycone. Identyfikacja wytwórczości tekstylnej społeczności neolitycznych zachodniej części Ni...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Monika Kaczmarek

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 40. Opracowanie metodyki pomiarów za pomocą technik in situ i operando FTIR do badania centrów aktywnych katalizatorów do ut...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Magdalena Chrzan

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 41. Wpływ modyfikacji warstwy powierzchniowej biomateriałów metalicznych na ich właściwości eksploatacyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr Magdalena Łępicka

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 42. Regulatory ścieżek sygnałowych BMP i WNT w homeostazie komórek macierzystych mieszka włosowego

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ3

  Kierownik: Patrycja Daszczuk

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 43. Badanie właściwości antyoksydacyjnych cieczy jonowych otrzymanych ze związków pochodzenia naturalnego

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Kamil Czerniak

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 44. Teorie modalności epistemicznych i ontycznych z pierwotnym pojęciem zmiany. Rozszerzenia logiki zmiany LC

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: Marcin Łyczak

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 45. Właściwości magnetyczne osadów zastosowane do oceny poziomu zanieczyszczenia metalami ciężkimi wody rzeki Wisły na obsza...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: Iga Szczepaniak-Wnuk

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 46. Zależność stabilności fazy oraz właściwości magnetycznych w dyskotycznych pochodnych benzo[e][1,2,4]triazynylu.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Szymon Kapuściński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 47. Predyktory wykonania zadań prospektywnych w życiu codziennym w okresie wczesnej i średniej dorosłości

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Maria Wójcik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 48. Idee polityczne Ludwika Królikowskiego (1799-1879?) w perspektywie semantycznej i transnarodowej w świetle nowych źródeł...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Kuligowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii

 49. Rola czynników poznawczych i emocjonalnych w adaptacji do choroby nowotworowej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jarosław Ocalewski

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii

 50. Nadekspresja kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK) jako czynnik prognostyczny i predykcyjny w raku surowiczym jajnika

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: Adam Gorczyński

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski