Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 355 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nowe syntetyczne pochodne resweratrolu o potencjalnym działaniu przeciwstarzeniowym i przeciwnowotworowym

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Justyna Mikuła-Pietrasik

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 2. Wzorzec molekularny granulocytów obojętnochłonnych w ziarniniaku Wegenera

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Marcin Surmiak

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 3. Ocena wpływu stymulacji zewnątrzustrojową falą uderzeniową na zjawiska termiczne oraz elektrofizjologiczne mięśni porażo...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ7

  Kierownik: Robert Dymarek

  Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 4. Asymptotyczne własności ekstremów lokalnie samopodobnych i wielowymiarowych procesów gaussowskich

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: Kamil Tabiś

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 5. Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: Anna Orzechowska-Barcz

  Instytut Badań Literackich PAN

 6. Badanie zmian poziomu ekspresji oraz zmian genetycznych i epigenetycznych w genach GRHL w próbkach ludzkich nieczerniako...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ5

  Kierownik: Agnieszka Kikulska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

 7. Zagospodarowanie obszarów zalewowych w miastach położonych nad rzeką Odrą w Polsce w kontekście oceny ryzyka powodzioweg...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Lechowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 8. Ewolucja behawioru w modelowym systemie eksperymentalnej ewolucji: wielokierunkowym eksperymencie z doborem sztucznym u ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: Uttaran Maiti

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 9. Badania nad hybrydowymi ogniwami słonecznymi półprzewodnik/polimer przewodzący, na bazie nanostrukturalnego ZnO

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: Kamila Zarębska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 10. Charakter zobowiązań w międzynarodowym prawie biomedycznym

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: Magdalena Kramska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 11. Rola zmienności genetycznej cyklu metabolicznego grup jednowęglowych w etiologii zespołu metabolicznego u pacjentów chor...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ5

  Kierownik: Błażej Misiak

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

 12. Pomoc w slumsach Afryki - lokalne i zachodnie strategie działań w Kiberze i Korogocho (antropologiczne studium przypadku...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Magdalena Chułek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 13. Badanie wpływu stosunku powierzchni do objętości celki pomiarowej na intensywność fluorescencji wybranych bioanalitów...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: Radosław Kwapiszewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 14. Chemicznie modyfikowane żywice epoksydowe jako materiały do otrzymywania powłok superhydrofobowych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Jacek Marczak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 15. Rozwijanie twórczości językowej dzieci przedszkolnych za pomocą metod "Storyline" i "Piramida Skojarzeń"

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Smogorzewska

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych

 16. Badania nad nowymi algorytmami i opracowanie metodyki wykorzystania obserwacji z europejskich systemów nawigacyjnych Gal...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Jacek Paziewski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 17. Metodyka diagnostyki elementów kompozytowych z wykorzystaniem transformacji falkowej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Andrzej Katunin

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 18. Przestrzeń miejska i komunikacja wewnętrzna Torunia w latach 1891-1939

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Radosław Bugowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 19. Uzasadnienia teorii sprawiedliwości: dziedzictwo Rawlsa

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: Sebastian Szymański

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 20. Radio magnetary: niedipolowe pole magnetyczne gwiazd neutronowych a fizyka promieniowania magnetarów

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST9

  Kierownik: dr Andrzej Szary

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Fizyki i Astronomii

 21. Prawo sąsiedzkie w świetle papirusów z Egiptu grecko-rzymskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Aneta Skalec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 22. Wpływ pasożytów krwi na częstość występowania kojarzeń pozapartnerskich u sikory modrej (Cyanistes caeruleus)

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: Edyta Podmokła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 23. Indukowana polem magnetycznym rekonstrukcja powierzchni Fermiego w układach silnie skorelowanych elektronów

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr Łukasz Bochenek

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polska Akademia Nauk

 24. Analiza naprężeń wywołanych naciskami kontaktowymi w jednorodnym ośrodku z pokryciem gradientowym

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Adam Bajkowski

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 25. Analiza matematyczna równań termolepkoplastyczności

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Leszek Bartczak

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 26. Lwowski ośrodek edtyrstwa źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych w latach 1864 - 1939

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Maria Dutkowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 27. Badania reakcji fuzji deuteronów w środowiskach metalowych przy niskich energiach

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST2

  Kierownik: dr Natalia Targosz-Ślęczka

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny

 28. Dynamika relacji pomiędzy nośnikiem a treścią pamięci społecznej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: Łukasz Skoczylas

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 29. Badania nad syntezą i analizą właściwości fotokatalitycznych i antygrzybiczych mezoporowatych nanostruktur krzemionki o ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Krzysztof Cendrowski

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 30. Wyjaśnienie roli białek DRB3 oraz DRB5 w dojrzewaniu RNA u Arabidopsis thaliana

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: Dawid Bielewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 31. Konstrukcja Skali Cynizmu Historycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: Adrian Wójcik

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii

 32. Ocena aktywności prokariotycznych modułów TA jako dwuskładnikowego modelu terapii przeciwnowotworowej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ5

  Kierownik: Łukasz Wieteska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Biochemii Medycznej

 33. Badanie termicznego rozkładu materiałów syntetycznych na bazie polimerów w pęcherzowym reaktorze fluidyzacyjnym.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: Dawid Jankowski

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 34. Kulturowe i społeczne aspekty konsumpcji i produkcji żywności w społecznościach lokalnych w świetle najnowszych zmian ge...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Joanna Mroczkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

 35. Teoretyczne badanie dynamiki spinowej solitonów elektronowych i dziurowych w nanourządzeniach półprzewodnikowych mającyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr Paweł Szumniak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 36. Rozumienie kierunkowości u dzieci a formowanie związków liczby z przestrzenią

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Patro

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 37. Wspólnota arabska w Polsce. Polska polityka migracyjna w opinii arabskich imigrantów.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: Mustafa Switat

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 38. Miłosierdzie Boże w tekstach euchologijnych zbioru liturgicznego z Werony. Studium liturgiczno-teologiczne.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: Sebastian Kreczmański

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny

 39. Rola Kościoła w porządkowaniu życia społecznego w Cesarstwie Rzymskim w świetle epistolografii łacińskiej przełomu IV i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: Michał Krawczyk

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii

 40. Przedmioty kościane z terenu dorzecza górnej Odry w okresie wpływów rzymskich. Technologia wytwarzania i funkcja

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Marcin Diakowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 41. Rola jezior w kształtowaniu zasilania i drenażu wód podziemnych na obszarze młodoglacjalnym w warunkach naturalnych i an...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: Bogumił Nowak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii

 42. Rozwój wyobraźni twórczej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej- badanie podłużne

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Dorota Jankowska (wcześniej Dziedziewicz)

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych

 43. Pragmatyzm i radykalny liberalizm. Studium myśli politycznej Johna Deweya.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Kassner

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Dziennikastwa i Nauk Politycznych

 44. Mutacje genu perforyny (PRF1) jako wykładnik roli nadzoru immunologicznego w patogenezie i przebiegu klinicznym ostrej b...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ5

  Kierownik: Aleksandra Jasińska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 45. Wpływ elementów konstrukcyjnych pojazdów o wysokiej linii odniesienia zderzaka na poprawę bezpieczeństwa niechronionych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Mariusz Ptak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

 46. Kwantowe sieci neuronowe oparte o kanały kwantowe

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST2

  Kierownik: Marek Smaczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 47. Zbiorowiska mikoryzowe daglezji zielonej (Pseudotsuga mensiezii (Mirb.) Franco) i sosny wejmutki (Pinus strobus L.) w Po...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Marcin Pietras

  INSTYTUT DENDROLOGII PAN W KÓRNIKU

 48. Poziom ekspresji oraz lokalizacja subkomórkowa dioksygenaz AtALKBH1A, AtALKBH2, AtALKBH6 i AtALKBH9B w komórkach Arabido...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ1

  Kierownik: Dorota Zugaj

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 49. Regułowa metoda realizacji zapytań do relacyjnych baz danych z wykorzystaniem ontologicznej bazy wiedzy

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr Jarosław Bąk

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 50. Badania struktury, dynamiki oraz oddziaływań białko-ligand ludzkiej cystatyny C metodami magnetycznego rezonansu jądrowe...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: Martyna Maszota-Zieleniak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii