Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 321 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Środowisko przewodu pokarmowego jako źródło presji selekcyjnej ukierunkowujące ewolucję kapsydu bakteriofaga T4

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ6

  Kierownik: Joanna Majewska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 2. Nierównowagi finansowe a funkcja reakcji polityki pieniężnej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Kurowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 3. Anatomia działań zbiorowych na rzecz przestrzeni sąsiedzkich w dużym mieście

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Sowada

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 4. Wpływ płci nicieni na mechanizm hamowania odpowiedzi immunologicznej z udziałem komórek dendrytycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ6

  Kierownik: Marta Maruszewska-Cheruiyot

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 5. Badanie struktury elektromagnetycznej hiperonów.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST2

  Kierownik: Krzysztof Nowakowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 6. Modulowanie właściwości luminescencyjnych materiałów NaYF4:Yb3+, Ln3+ (Ln=Ho3+, Er3+, Tm3+) poprzez współdomieszkowanie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Aleksandra Pilch-Wróbel

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 7. Zastosowanie regioselektywnych reakcji poliynów z aminową grupą końcową w syntezie organicznej i metaloorganicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Patrycja Męcik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 8. Techniki wpływu społecznego a redukcja rozproszenia odpowiedzialności wobec zdarzeń kryzysowych w środowisku internetowy...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jakub Kuś

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 9. Badania formalnych cech świadomych reprezentacji

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Simon Del Pin

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 10. Rekonstrukcja paleośrodowiska górnodewońskiej platformy węglanowej Tafilalt na obszarze Jebel Bou Ifarherioun (Antyatlas...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: Patrycja Dworczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 11. Francuska duchowość ateistyczna

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: Joanna Skurzak

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 12. Modulacja poziomu zmutowanej huntingtyny przez genisteinę w mysim modelu choroby Huntingtona oraz jej efekty na rozwój p...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ2

  Kierownik: Karolina Pierzynowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 13. Mumie kultury Nazca. Analiza struktury społecznej i poziomu życia.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Dagmara Socha

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Badań Andyjskich

 14. Analiza procesu internalizacji ludzkich wirusów OC43 i Zika w komórkach. Zahamowanie wczesnych etapów infekcji poprzez m...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ6

  Kierownik: Katarzyna Owczarek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 15. Wpływ ujemnych nominalnych stóp procentowych na ryzyko systemowe

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: Karol Rogowicz

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 16. Kwestia monopolu prawa spadkowego na kształtowanie następstwa na wypadek śmierci - o "pozaspadkowym prawie spadkowym" w ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Wojciech Bańczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 17. Guma ksantanowa jako materiał do pułapkowania szczepów zdolnych do biotransformacji naproksenu.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: Anna Dzionek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

 18. Wpływ subpopulacji lipoprotein wysokiej gęstości (HDL) na wydajność lipolizy lipoprotein bardzo niskiej gęstości (VLDL) ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: Ewa Wieczorek

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

 19. Rola martwego drewna w kształtowaniu różnorodności gatunkowej, parametrów populacyjnych i w użytkowaniu przestrzeni leśn...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: Emilia Zegadło

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny

 20. Multipolowy model dyskretnego pola lokalnego w modelowaniu własności NLO cienkich warstw kompozytowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST2

  Kierownik: Lucia Mydlova

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 21. Wykorzystanie obrazowania hybrydowego PET/MRI w kompleksowej ocenie diagnostyczno-klinicznej pacjentów z tętniczym nadci...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: Remigiusz Kazimierczyk

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 22. Efektywność mechanizmu regulującego odporność pszenicy na toksyczne jony glinu w warunkach suszy glebowej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: Joanna Siecińska

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

 23. Rola marek w budowaniu koncepcji siebie adolescentów

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: Magdalena Kolańska

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 24. Badanie mechanizmów wzmocnienia odpowiedzi na poziomie korowym i podkorowym po treningu wzrokowym

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: Katarzyna Kordecka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 25. Niedobór cynku: istotna zmienna w powstawaniu oporności na leki przeciwdepresyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Anna Rafało-Ulińska

  Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

 26. Polimorfizm fenotypu zimowego w populacji heterotermicznego gryzonia

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: Anna Przybylska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 27. Kontrola koncentracji na rynku telekomunikacji mobilnej w prawie Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Krzysztof Krzystek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 28. Synteza i charakterystyka nowych polimerów supramolekularnych na bazie sfunkcjonalizowanych aminokwasami platform organi...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Grzegorz Markiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 29. Zastosowanie spektroskopii optycznej i czasowo-rozdzielczej do weryfikacji hipotezy o przeprowadzaniu przez mTS reakcji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ1

  Kierownik: Małgorzata Prokopowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 30. Model prawny leków biopodobnych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Zbigniew Więckowski

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 31. Pojetyczny i krytyczny model wyobraźni w wybranych teoriach estetycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: Katarzyna Weichert

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 32. Wpływ metody wytwarzania na jednorodność chemiczną i mikrostrukturalną wieloskładnikowych stopów z układu Al-Ti-Co-Ni-Fe...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Kamil Górecki

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 33. Motywy tworzenia diad i sieci międzyorganizacyjnych w sektorze sztuk performatywnych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dagmara Wójcik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 34. Modelowanie i prognozowanie modeli gospodarek z wieloma punktami równowagi i z uwzględnieniem sentymentów rynkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: Michał Chojnowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 35. Wpływ profilowania węglanów na usuwanie fosforanów w trakcie hemodializy

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: Michał Michalec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 36. Nowe perspektywy metatezy alkinów - opracowanie zoptymalizowanych wieloskładnikowych układów katalitycznych opartych na ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Maciej Zaranek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 37. Ruchy własne z misji Gaia jako narzędzie do ważenia gwiazd

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST9

  Kierownik: Krzysztof Rybicki

  Uniwersytet Warszawski, Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki

 38. Regulacyjna rola bakterii probiotycznych w metabolizmie wodoru pofermentacyjnego w jelitach kur

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ7

  Kierownik: Agata Cisek

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 39. Etnografia monomiasta. Wymiary aktywizmu i zaangażowania obywatelskiego w mieście Kramatorsk (Ukraina).

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Justyna Szymańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 40. Szybka screeningowa analiza fazy wydechowej i osocza u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: Błażej Kusz

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

 41. Synteza i charakterystyka nowych nanostopów i ich wpływ na luminescencyjne właściwości nanoluminoforów domieszkowanych l...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST5

  Kierownik: Szymon Goderski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 42. Czasowa i przestrzenna zmienność stężeń pyłku brzozy dla Wrocławia.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: Daria Bilińska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 43. Zmienność potencjału biosyntezy depsipeptydów pod wpływem czynników regulacyjnych wśród przedstawicieli fito- i entomopa...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: Monika Urbaniak

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 44. Młodociani w późnohelladzkich źródłach mykeńskich. Studium archeologiczno-filologiczne

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Beata Kaczmarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 45. Importy rzymskie w rejonach ośrodków metalurgicznych na ziemiach Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Iwona Kowalczyk-Mizerakowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 46. Charakterystyki optyczne ziaren pyłku sosny i ich wpływ na jakość pomiarów zdalnych w Bałtyku.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: Magdalena Pawlik

  Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

 47. Wpływ zewnętrznego pola elektromagnetycznego na procesy adsorpcji metali cięzkich

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Krzysztof Rajczykowski

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 48. Czy atrakcyjne samce gupików mają więcej wnuków? Testowanie kluczowych hipotez doboru płciowego

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: Karolina Przesmycka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 49. Metody segmentacji obrazów integrujące analizę tekstur i modele deformowalne

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST6

  Kierownik: Daniel Reska

  Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

 50. Poczucie zamknięcia w przestrzeni publicznej wnętrza urbanistycznego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego a współczynn...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Wojciech Sumlet

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury