Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 102 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nierówności wariacyjne dla problemów punktów stałych operatorów quasi-nieoddalających

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST1

  Kierownik: Rafał Zalas

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 2. Apostolski Kościół Ormiański w Armenii Sowieckiej w latach 1920-1932

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: Jakub Osiecki

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

 3. Między spektaklem a rzeczywistością. Twórczość filmowa Vittorio De Siki.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Anita Bielańska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 4. Badania fitochemiczne i biologiczne wybranych surowców roślinnych z rodziny wiesiołkowatych (Oenotheraceae).

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: Sebastian Granica

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 5. Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumacza

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS6

  Kierownik: Dagmara Płońska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 6. Spektralne i fotofizyczne właściwości pochodnych 5-deazaalloksazyny. Ujęcie eksperymentalne i teoretyczne

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST4

  Kierownik: Mateusz Gierszewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 7. Poszukiwanie nowych związków koordynacyjnych rutenu z triazolopirymidynami o potencjalnych właściwościach cytotoksycznyc...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST5

  Kierownik: Marzena Fandzloch

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 8. Quis judicabit? Teoria suwerenności Carla Schmitta w kontekście myśli J. Habermasa i N. Luhmanna

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS5

  Kierownik: Kinga Marulewska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 9. Struktura i Gęstości Elektronowe Substancji Farmaceutycznych w Ciele Stałym.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST4

  Kierownik: Maura Malińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 10. Sceptycyzm w literaturze polskiego baroku

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Anna Kołos

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 11. Tłumacz wobec Innego: tropy i sygnatury

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Inez Okulska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 12. Sanskrycka dutakawja: tendencje rozwojowe gatunku.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Lidia Szczepanik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 13. Porfirazyny posiadające skondensowany pierścień diazepinowy: synteza, właściwości fizykochemiczne oraz aktywność fotodyn...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: Jarosław Piskorz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 14. Początki portretu w Europie Środkowej

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Mateusz Grzęda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 15. Normatywność i druga natura. Normatywna konstytucja podmiotu myśli i działania

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS1

  Kierownik: Leopold Hess

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 16. Wykorzystanie mikroorganizmów z rodzaju Pseudomonas i Bacillus do zwalczania bakteryjnych patogenów ziemniaka (Solanum t...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: Dorota Krzyżanowska

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 17. Rozpraszanie światła laserowego w diagnostyce plazmy typu LIBS

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr Agata Mendys

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 18. Badanie fotosensybilizującej efektywności pochodnych bakteriochlorofilu A oraz mechanizmów fotogenerowania przez te barw...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST4

  Kierownik: Tomasz Oleś

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 19. The Voice of Vengeance: Women and Violence in Early Modern English Drama [Głos zemsty. Kobiety i przemoc w angielskim dr...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Anna Kowalcze-Pawlik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 20. Mortuary Ritual and Society in Parthian Babylonia

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: Maciej Grabowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 21. Oznaczanie związków pochodzenia farmaceutycznego oraz identyfikacja produktów degradacji w próbkach środowiskowych chara...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST4

  Kierownik: Anna Jakimska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 22. Funkcjonalna i strukturalna plastyczność drugorzędowej kory somatosensorycznej wywołana treningiem dyskryminacji dotykow...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: Weronika Dębowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 23. Stopy aluminium umacniane cząstkami kwazikrystalicznymi

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST8

  Kierownik: Katarzyna Stan-Głowińska

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 24. Przestrzenne modele wielopoziomowe w analizach społeczno-ekonomicznych

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS4

  Kierownik: Edyta Łaszkiewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (Katedra Ekonometrii Przestrzennej)

 25. Dynamiczne własności macierzy losowych - teoria i zastosowania.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST2

  Kierownik: Piotr Warchoł

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 26. Identyfikacja podłoża molekularnego rozszczepu dłoni i/lub stóp w populacji polskiej.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Anna Sowińska-Seidler

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 27. Rola procesów redoks w biogenezie mitochondrialnych białek błonowych (ang. Redox processes in the biogenesis of mitochon...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: Lidia Wróbel

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 28. Biologia i ekologia rozrodu bociana białego Ciconia ciconia w zróżnicowanych warunkach krajobrazu rolniczego.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: Marcin Tobółka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 29. Kompleksy wieloekscytonowe w półprzewodnikowych kropkach kwantowych

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST3

  Kierownik: Maciej Molas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 30. Wapnienie płytki końcowej, okluzja naczyń odżywczych oraz rola białek odpowiedzialnych za przetwarzanie nieorganicznego ...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: Krzysztof Tomaszewski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 31. Rola białka HYL1 (DRB1) w biogenezie roślinnych mikro RNA

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Dawid Bielewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 32. Psychospołeczne determinanty zmiany diety, masy ciała i aktywności fizycznej dzieci. Badania diad rodzic - dziecko.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS6

  Kierownik: Natalia Liszewska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 33. Nanoskopowe układy logiczne na powierzchni półprzewodników

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST3

  Kierownik: Marek Kolmer

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 34. Uporządkowania elektronowe oraz ich separacje w rozszerzonych modelach Hubbarda

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST3

  Kierownik: Konrad Kapcia

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 35. Funkcje i sieci oddziaływań kompleksów białkowych uczestniczących w metabolizmie RNA u Arabidopsis thaliana.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: Paweł Sikorski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 36. Trudne związki między miejscem a tożsamością w sytuacji długotrwałego uchodźstwa. Przypadek obozu dla uchodźców palestyń...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: Dorota Woroniecka-Krzyżanowska

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 37. Ultrazimne gazy kwantowe w sieciach optycznych

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST2

  Kierownik: Mateusz Łącki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 38. Analiza markerów związanych z inwazja i przerzutowaniem u chorych na raka piersi

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ5

  Kierownik: Aleksandra Markiewicz

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 39. Pola fermionowe w czasoprzestrzeniach defektów topologicznych i czarnych dziur

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr Łukasz Nakonieczny

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 40. Rola receptorów oreksynergicznych (OX1,OX2), glutaminergicznych typu NMDAR i KAR oraz serotoninergicznych typu 5-HT1A w ...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: Paulina Kaźmierska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 41. Elektro-optyczne właściwości półprzewodników grupy II-VI rozrzedzonych tlenem

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST3

  Kierownik: Monika Wełna

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 42. Polis wobec apoliadycznych kultów religijnych. Stosunek do orfików i orfizmu w kulturze greckiej w VI-IVw.p.n.e.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: Daniel Zarewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 43. Synteza, charakterystyka fizykochemiczna oraz badania teoretyczne nanoluminoforów: mieszanych boranów metali(II) i pierw...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST5

  Kierownik: Andrii Shyichuk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 44. Dom, którego nie ma. Powroty ocalałych z Zagłady do miasta średniej wielkości w Polsce, 1945-1950.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS6

  Kierownik: Łukasz Krzyżanowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 45. Zmienność genetyczna, specyficzność żywicielska i zdolność do przenoszenia wirusa mozaiki smugowatej pszenicy (WSMV) w o...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Wiktoria Szydło

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 46. Molekularna oraz behawioralna charakterystyka nowych mysich modeli ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 (SCA3)

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: Paweł Świtoński

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 47. Hades. Obraz zaświatów w kulturze greckiej epoki archaicznej i klasycznej

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: Karolina Sekita

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 48. Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Michał Bandura

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 49. Skutki naruszenia wymogów formalnych oświadczeń w prawie prywatnym

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS5

  Kierownik: Mateusz Grochowski

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 50. Sztuka naskalna jako element krajobrazu kulturowego Oazy Dachla

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: Paweł Polkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny