Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 610 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Acenoporfirynoidy - porfirynowa funkcjonalizacja molekularnych grafenów

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Bartosz Szyszko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 2. Analiza językowa i stylistyczna przekładu łacińskiego "In calumniatorem Platonis" kardynała Bessariona

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Maria Jakubowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 3. Estymacja pola prędkości w niejednorodnym ośrodku anizotropowym VTI (Vertical Transverse Isotropy) z zastosowaniem metod...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: Karolina Pirowska

  Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

 4. Rola zniekształceń poznawczych w etiologii sprawstwa wykorzystania seksualnego dziecka

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Filip Szumski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 5. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce w okresie zmiany us...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Ciepielewska-Kowalik

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 6. Językowe mechanizmy dyskryminacji ze względu na rasę

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Margaret Ohia

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 7. Wiedza lokalna o roślinach i narracje o naturze na Podolu wschodnim (Ukraina) - analiza w kontekście dyskursów państwowy...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: Iwona Kołodziejska-Degórska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 8. Przewodzące polimery zawierające w strukturze karbazol - badanie samoorganizacji oraz wpływu morfologii na właściwości e...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Krzysztof Karoń

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 9. Lekkie protokoły kryptograficzne ustanawiania kluczy w komunikacji grupowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr Paweł Szałachowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 10. Mikromacierz do detekcji, identyfikacji i różnicowania bakterii i wirusów patogenicznych dla roślin kukurydzy

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Krzysztof Krawczyk

  INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

 11. Oszacowanie produktywności mezozooplanktonu z szelfu zachodniego Spitsbergenu na podstawie analizy rozkładu wielkości i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: Emilia Trudnowska

  Instytut Oceanologii PAN

 12. Ekspresja genu i białka receptora androgenowego w przysadce, jądrach i nadnerczach indorów (Meleagris gallopavo) w czasi...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: Jacek Kieżun

  UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Wydział Biologii

 13. Ocena stanu zdrowia i jakości życia osób starszych korzystających z usług pomocy społecznej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: Monika Burzyńska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 14. Modyfikacja powierzchniowa mezoporowatych replik węglowych w kierunku wygenerowania aktywności katalitycznej w reakcji u...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: Paula Janus

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Chemii

 15. Wpływ informacji markerowej na wzrost dokładność szacowania addytywnych efektów genetycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: Marcin Pszczoła

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 16. Poruszanie się sześcionożnego robota kroczącego po podatnym gruncie wspierane wielomodowym systemem sensorycznym.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr Krzysztof Walas

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 17. Kinetyka kontrolowanego uwalniania leków z filmów biopolimerowych o złożonej strukturze.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: Iwona Michalak

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 18. Fosforany granitoidów tatrzańskich

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Krzysztof Szopa

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 19. Płeć i naród. Kultura społecznej zmiany w Polsce po 1989 roku

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Agnieszka Mrozik

  INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN

 20. Zmiany klimatu w Toruniu na podstawie analiz dendrochronologicznych cech mikroskopowych drewna sosny zwyczajnej (Pinus s...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: Aleksandra Pospieszyńska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi

 21. "Oznaczanie antybiotyków stosowanych w terapii infekcji bakteryjnych za pomocą łączonych technik separacyjnych (SPME-LC/...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: Małgorzata Szultka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

 22. Społeczne czynniki zwiększające zaufania - perspektywa dynamiczna

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Samson

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca

 23. Zunifikowana strategia sterowania dynamicznego oparta o funkcję błędu

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: Paweł Sanjuan Szklarz

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 24. Analiza białkowych profili masowych uzyskiwanych z użyciem spektrometrii MALDI-ToF w celu wykrycia sygnatur nowotworowyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Michał Marczyk

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 25. Otrzymanie zarodkowych komórek macierzystych królika

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ3

  Kierownik: Andrea Konarska Diaz

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 26. METODYKA SPECYFIKACJI UKŁADÓW STEROWANIA ROBOTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH PARADYGMAT AKTYWNEJ WIZJI DO IDENTYFIKACJI OBIEKTÓW...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: Tomasz Kornuta

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 27. Mechanizm biologicznej deodoryzacji pomiotu kurzego.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Katarzyna Matusiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 28. Wpływ aktywności fizycznej na osteoblastogenezę - rola sklerostyny

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: Małgorzata Janik

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 29. Zbadanie procesów konwersji promieniowania indukowanych impulsami femtosekundowymi w dielektrycznych materiałach tlenkow...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: Adam Strzęp

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 30. Kompleksy palladoorganiczne jako katalizatory karbonylowania aromatycznych nitrozwiązków i amin.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Agnieszka Krogul

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Chemii

 31. Analiza lepkości roztworów białek w nano i makro skali

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Tomasz Kalwarczyk

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 32. Zawartość koenzymu Q10 i kwasu liponowego w wybranych produktach spożywczych oraz oszacowanie ich dziennego pobrania

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: Monika Turkowicz

  UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

 33. Zastosowanie teorii gier we wspomaganiu logistycznych decyzji strategicznych w łańcuchach dostaw

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Andrzej Rzeczycki

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

 34. Poza polityką? Depolityzacja organizacji mniejszości narodowych i etnicznych po 1989 roku w województwie zachodniopomors...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dorota Kowalewska

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 35. Brytyjski samorząd lokalny

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Elżbieta Sadowska-Wieciech

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 36. Efektywność wzmacniania zabytkowych murów kamiennych z zastosowaniem nowoczesnych technologii akceptowalnych z punktu wi...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: Witold Misztal

  Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

 37. Molekularne podstawy selektywnej toksyczności N-podstawionych pochodnych antybiotyku przeciwgrzybowego Nystatyny A1

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ1

  Kierownik: Joanna Boros-Majewska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 38. Opracowanie nowych układów sorpcyjnych do izolowania, pobierania próbek i oznaczania organicznych zanieczyszczeń środowi...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: Agata Spietelun

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 39. Badanie wpływu aktywnego przepływu na siłę nośną profili lotniczych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: Adam Majczak

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 40. Ocena dynamiki serca na potrzeby terapii resynchronizującej - badania symulacyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: Magdalena Madej

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 41. Numeryczne modelowanie deformacji tkanki roślinnej z wykorzystaniem metody elementów skończonych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: Piotr Pieczywek

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

 42. Technika in-needle- badanie efektywności nowych układów ekstrakcyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: Monika Pietrzyńska

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 43. Mezoporowate warstwy przewodzących polimerów wdrukowywanych molekularnie jako elementy rozpoznające chemosensorów do sel...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: Marcin Dąbrowski

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 44. Religia we współczesnej Rosji - Kościół Ostatniego Testamentu (Wissarionowcy) jako przykład lokalnego nowego ruchu relig...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: Joanna Urbańczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 45. Ocena występowania oraz znaczenia klinicznego mikroprzerzutów i izolowanych komórek nowotworowych w obrębie układu chłon...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Arkadiusz Spychała

  Wielkopolskie Centrum Onkologii

 46. Porfiryny w reakcji Huisgena - czy insercja miedzi jest nieunikniona?

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: Mikołaj Chromiński

  Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk

 47. Rekonfigurowalna implementacja modułów sprzętowych do przetwarzania i analizy złożonych sygnałów wizyjnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr Tomasz Kryjak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 48. Otrzymywanie i charakterystyka biochemiczna nukleaz pochodzących z psychrofilnych mikroorganizmów Desulfotalea psychroph...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ1

  Kierownik: Natalia Maciejewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 49. Odwzorowanie południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego na podstawie modelowania przeszłych i przyszłych zmian linii brzego...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Junjie Deng

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

 50. Wykorzystanie metod przetwarzania obrazów i sztucznej inteligencji (systemy ekspertowe) w rozpoznawaniu i diagnostyce ró...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr Joanna Jaworek-Korjakowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej